Научные связи факультета
-Томск политехникалык университети:
      -Эстон республикасындагы Тарту мамлекеттик университети:
- Эстон республикасынын илимдер академиясынын физика институту:
-Синьцзянь педагогикалык университети:
      -Абай атындагы казак улуттук педагогикалык университети:
-Ы.Алтынсарин атындагы аркалык мамлекеттик университети:
- КРдин илимдер академиясынын физика-техника проблемалары жана материал таануу институту:
      - КРдин илимдер академиясынын түштүк бөлүмү:
      - Ж.Баласагын атындагы кыргыз мамлекеттик университети:
- И.Арабаев атындагы мамлекеттик университети:
- К.Тыныстанов атындагы Ыссык-Көл мамлекеттик университети:
-Кыргыз билим берүү академиясы:
- И.Раззаков атындагы мамлекеттик техникалык университети:
      -Фергана мамлекеттик университети:
      -Т.Адышов атындагы техникалык университети:
      -Кыргыз-өзбек университети:
      - Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя педагогикалык институту:
      -Жалалабад мамлекеттик университети:
      -Талас мамлекеттик университети: