Чет элдик студенттер
2016-жылдын январь айына карата физика-техника факультетиндеги чет элдик студенттер тууралуу маалымат:

Ф.А.А.

Жарандыгы

Улуту

Факультет

ОшМУга тапшыр жылы

Курс

Группа

Жашаган дареги

Телефон

Электрондук почтасы

1

Сабуров Сафар Хамзаевич

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2015

1

ФЕ(б)-1-15

2

Термечикова Назгүл Бакытбековна

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2015

1

ФЕ(б)-1-15

3

Торогелдиева Рахима

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2015

1

ФЕ(б)-1-15

4

Термечиков Аккоша Муротбекович

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2015

1

ТОРАТс-1-15

5

Киёмидин уулу Бабыр

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2014

2

ФЕ(б)-1-14

6

Самиев Рамазон Абдыманонович

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2014

2

ФЕ(б)-1-14

7

Аббас Надир

Пакистан

Индус

Физтех

2014

2

ЭС(б)-1-14

№3 общ. ОшГУ

8

Абдыкадыров Батыржан

Туркменистан

Туркмен

Физтех

2014

2

ЭС(б)-1-14

№3 общ. ОшГУ

9

Бекмурадов Абдулмутолиб

Узбекистан

кыргыз

Физтех

2013

3

ФЕ(б)-1-13

10

Бекебаева Гулмира Исмадияровна

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2012

4

ФЕ(б)-1-12

11

Джамилова Ханзаада Мергенбаевна

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2012

4

ФЕ(б)-1-12

12

Мурзакулов Куфлидин Айтбаевич

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2012

4

ФЕ(б)-1-12

13

Термечиков Хусейин Муратбекович

Таджикстан

кыргыз

Физтех

2012

4

ФЕ(б)-1-12