Faculty
Ф.А.А.: Коланов Орунбек
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын башчысы
Сыйлыктары: 1.Почетная грамота Ошской областной админстрации 1998г.
2.Лучший автор ОшГУ 1999г
3.Почетная грамота министерства образования и науки КР 2001г.
4.Отличник народного образования КР 2007 г.
5.Человек года-2008 “Ош жаңырыгы”
6.Заслуженный работник ОшГУ 2014г.


Ф.А.А.: Жоробаева Гүмүшай Алдыраковна
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын улук окутуучусу
Сыйлыктары:

2005-ж.Окутууда, тарбиялоодгу жана коомдук иштердеги мыкты көрсөткүчтөрү үчүн Ош МУ нун ардак грамотасы

2.2008-ж Ош МУ медициналык окуу жайынын ардак грамотасы.

3.2009-ж. Ош МУ медициналык окуу жайынын ардак грамотасы.

4.2010-ж. Ош МУнун мыкты окутуучусу конкурсунун жеңүүчүсү катары ардак грамотасы.

5.2014-ж. Ош МУ 75 жылдык мааракесине карата Саламаттык сактоо Министирлигинин Ардак грамотсыФ.А.А.: Акматова Гульжан
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Грамота профсоз 2015-г.
2.3 даражадагы диплом 2017-ж.
3. Сертификат “Как писать диссертацию и предствить ее к защите”2013
4.Сертификат “Окутуучулук билимин жогорулатуу ” 2012
5. Сертификат “Иновационные технологии лабораторного анализа ” 2014г.


Ф.А.А.: Бердиева Уметкан
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын улук окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Ардак грамота ОшМУ мед.к.2004
2.ОшМУ ардак грамота,2005
3. ОшМУ ардак грамота 2006
4. ОшМУ ардак грамота2008
4. Сертификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү” 2016
5. Сертификат “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” 2017.
6. Сертификат “Боллонский процесс и Кредитная технология”


Ф.А.А.: Эдилбекова Алмагул
Бїтїргєн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Түштүк региону боюнчакалкты сапаттуу дары-дармек менен камсыз кылууда кошкон салымы үчүн ардак грамотасы
2.сертификат “проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования”,2017г.


Ф.А.А.: Атамкулова Айсалкын Мелисбековна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.ОшМУ ардак грамота 2018
2.МК.профсоюз 2017
3.МК 2014
4.Сертификат “Интерактивные методы обучения” 2013-г.
5. Сертификат “Иновационные технологии лабораторного анализа ” 2014г.


Ф.А.А.: Акимжанова Эркинай
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:1.Сертификат “Педагогдук билимин өркүндөтүү”2015ж.


Ф.А.А.: Бєлєкбаева Рахат Сатаровна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1. Сертификат “Иновационные технологии лабораторного анализа ” 2014г.
2.Сертификат “Современные проблемы практической неврологии” 2015
3.Сертификат “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү”
4.Сертификат “Актуальные вопросы неврологии” 2018г.


Ф.А.А.: Жакыпова Гулмира
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:


Ф.А.А.: Карабаева Нурила
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1. Сертификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү” 2016
2.Сертификат “Фармациянын учурдагы ишмердүүлүгү”2015


Ф.А.А.: Оморбекова Элизат Жаныбековна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары :1. Грамота ОшМУ мед.колледж
2.Сертификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү” 2010
3. Сертификат “Иновационные технологии лабораторного анализа ” 2014г.


Ф.А.А.: Закирова Барчынай
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Сертификат “Интерактивные методы обучения” 2013
2.Ардак грамота “МИр и Нур” 2012
3. Түштүк регионуну провизор жана фармацевттердин ассоцациясынын ардак грамотасы


Ф.А.А.: Оморова Айнура Шермаматовна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:


Ф.А.А.: Калыбекова Каныкей Досбаевна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Сертификат “Работа на професональном компютере ”2012г.
2.Сертификат ОшМунун үзгүлтүксүз билим берүү институтунун “Педагогдук билимди өркүндөтүү ” 2013.
3.Сертификат “Интерактивные методы обучения” 2013г.


Ф.А.А.: Кенешов Бакыт
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:


Ф.А.А.: Нарматова Тахмина
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:


Ф.А.А.: Эмилова Чолпонай
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары:1.Сертификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү” 2016ж


Ф.А.А.: Садырбаева Асила Сабыржановна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1. ОшТУнун Ардак грамотасы 2007-ж
2.ОшМУнун «Мыкты куратор -2010» конкурсунун жеңүүчүсү I даражадагы Диплом
3.Медициналык колледждин Ардак грамотасы. 2011-ж
4.ОшМУнун профсоюзунун Ардак грамотасы 2012-ж.
5. ОшМУда спорттук мелдештин жалпы командалык көрсөткүчтөр боюнча II даражадагы Диплом. «Тогуз коргоол» боюнча 2013-ж
6. ОшМУда спорттук мелдештин жалпы командалык көрсөткүчтөр боюнча I даражадагы Диплом. «Тогуз коргоол» боюнча.
” 2017-ж.
7. КР боюнча Ыссык-Кол до спорттук мелдештин жалпы командалык көрсөткүчтөр боюнча III даражадагы Диплом. «Тогуз коргоол» боюнча 2017-ж
8. Мыкты оюнчу Диплом. «Тогуз коргоол» боюнча 2018-ж
9. Сертификат «Сынчыл ойломду өстүрүү».2010-ж


Ф.А.А.: Талипова Жыпаргул
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1. Сертификат “Жогорку мектептин педагогика жана психологиясы”
2. Сертификат “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” 2017.
3.Диплом “Предотвращение отказов в родильных домах”
4.Сертификат “Внедрение критериев живорожденности и мертворожденности, рекомендованных в ВОЗ” 2004-г.
5.Сертификат “Готовность к стихийным бедствиям” 2006
6.Сертификат “Актуальные вопросы неонаталогии” 2009-г.
7.Сертификат “Реанимация новорожденных детей” 2010г.
8.Ардак грамота “Саламаттыкты сактоого кошкон салымы үчүн”2013-ж


Ф.А.А.: Саткеева Дамира Джантайбековна
Бүтүргөн окуу жайы: КГМА
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1 Сертификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү” 2016
2.ОшМУ ардак грамотасы
3.Ош облусунун саламаттык сактоонун грамотасы 2013
4.Түштүк регионуну провизор жана фармацевттердин
ассоцациясынын Диплому 2014


Ф.А.А.: Жанышбаева Уулкан Кочкоровна
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын лаборанты
Сыйлыктары:


Ф.А.А.: Арзиева Азиза
Бүтүргөн окуу жайы: ОшМУ
Ээлеген кызматы: Фармациялык дициплиналар кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыктары: 1.Серификат “Педагогика жана психология предметтери боюнча билимин өркүндөтүү”2012,2016,
2.Сертификат “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” 2017.
3.Сертификат “Онкологиянын орчундуу масалелери”