Мероприятия

Бүгүн 7-февраль 2020-жыл Ош МУнун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин орто кесиптик билим берүү программасынын англис тили кафедрасында стейкхолдерлер менен тегерек стол болуп өттү.

Жолугушууда башталгыч класстын англис тили адистигинин негизги билим берүү программасы, анын мазмуну, максаты жана күтүлүүчү натыйжалар талкууланды.

Талкуу жогорку деңгээлде болуп, практиканын мөөнөтүн 4 аптадан 6 аптага узартуу сунушталды.

Стейкхолдерлер мындан ары үзгүлтүксүз кызматташууга даяр экендигин билдиришти.


Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тили кафедрасынын окутуучулары 2-курсунун студенттери Ош шаарындагы мектеп гимназияларда профессионалдык профилдик практика убагындагы кызуу иштеп жаткан учуру Практика учурунда практиканттар класс жетекчилери менен документ иштерин үйрөнүп,окуучулар менен тыгыз иш алып барууну,алардын психологиясын анализдөөнү,сабактарды өтүүнүн усулдарын үйрөнүп практика жүзүндө ишке ашырууда


Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тили кафедрасынын окутуучулары , менен 2-курсунун студенттери Ош шаарындагы мектеп гимназияларында учурда профессионалдык-базалык практикасында. Практика учурунда практиканттар класс жетекчилери менен документ иштерин үйрөнүп,окуучулар менен тыгыз иш алып барууну,алардын психологиясын анализдөөнү,сабактарды өтүүнүн усулдарын үйрөнүп практика жүзүндө ишке ашырууда.