О кафедре

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы

Билим берүү ишинин кадрлар менен камсыздалышы жөнүндө маалымат

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин колледжинин

Англис тили кафедрасы

Аты-жөнү

Окутуу курстары боюнча окуу планынын (программа

сынын) сабактары

нын

аталышы

Билими

(кайсы жожду бүткөн, адистиги

жана квалификациясы, билими жөнүндө документтин реквизиттери)

Окумуштуу даражасы жана окумуштуу наамы

Адистиги боюнча иш стажы

Иштөө шарты (штат/айкалыштыруу),

эмгек китепчесинин номери

Бардыгы

педагоги-калык

1.

Суркеева Динара Бекмаматовна

Тил илимине киришүү

ОшПИ, 1990-ж.., Англис жана орус тили мугалими, ТВ-I №123524 , Филология илимдеринин кандидаты

Ф.и.к., доцент

28

28

Штаттык

НТ-I №1645375

2.

Кабылов Тойчу Бекмуратович

Тил илимине киришүү

ОшМУ , 1996-ж., англис тили мугалими, АВ №10884,

Филология илимдеринин кандидаты

Ф.и.к., доцент

31

24

Штаттык

НТ-I №1821653

3.

Рахимбаева Гульгена

Абдуллаевна

Англис тилинин негизги теориялары(лекция), окутуунун методикасы (лекция), англис тилинин практикалык курсу

ОГПИ 1984

КВ № 203440

Англис жана немис тили мугалими

Улук окутуучу

36

36

Штаттык

НТ-I №1800193

4.

Жумабаева Алтын Таштанова

Негизги чет тили, англис тилинин практикалык курсу

КЖПН ККПН ЧТФ англис тили жана немис тили мугалими

НВ№106213

окутуучу

31

31

Штаттык

HT-№0756052

5.

Каримова Махабат Алимжанова

Англис тилинин практикалык курсу

Чет тилдер факультети англис (немис) тили мугалими 2004

ЕВ №53061

окутуучу

15

15

Штаттык

АТ-IX №0756052

6.

Абжапарова Айпери Салайдиновна

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ ДТМФ бакалавр.2016

ШМ №180295478

англис тили мугалими

Магистратура 2018

УБ № 160316445

Билим берүү магистри

окутуучу

3

3

Штаттык

НТ-I№0745369

7.

Мирабдуллаева Мавлюда

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ ДТМФ бакалавр.2016

ШМ №180295727 англис тили мугалими

магистратура 2018

УБ №160316991

Билим берүү магистри

окутуучу

1

1

Штаттык

НТ-I№0897136

8.

Райимбекова Чолпон Райимбековна

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ, 2014

CD № 140147270

англис тили мугалими

окутуучу

4

4

Штаттык

НТ-I№ 0745369

9.

Абдуматова Шахсанам

Нуралиевна

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ ДТМФ 2016

УВ №160318548 англис тили мугалими, Турция 2018 магистратура

окутуучу

3

1

Штаттык

НТ-I№0897136

10.

Мамашева Октом

Торобековна

Негизги чет тили, англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ ЧТФ 2006

CD№060145063

Англис тили мугалими

окутуучу

2

2

Штаттык

HT-I

№1496940

11.

Нишанов Чубак Байишович

Англис тилинин практикалык курсу, окутуунун усулдарынын практикалык сабактары

ОшМУ ЧТФ 2012

CD № 120313365

Англис тили мугалими

окутуучу

8

8

Штаттык

VT-I№018323

12.

Акылбекова Миргул Акылбековна

Негизги чет тили, англис тилинин практикалык курсу

ОШМУ 2014

CD № 140147557

Англис тили мугалими

окутуучу

5

5

Штаттык

АТ- IX №0756148

13.

Абдыкадыр кызы Бурулча

Чет тили

ОшМУ, 2016

CD № 140159688 англис тили мугалими

Магистратура 2018

УМ 170480122

Билим берүү магистри

Окутуучу-стажер

6

6

Штаттык

VТ -I№ 018967

14.

Абдивай кызы Чынара

Чет тили

ОшМУ, 2014

УВ № 150176199

англис тили мугалими

Окутуучу-стажер

5

5

Штаттык

VT-I

№078452

15.

Толкун кызы Нурайым

Чет тили

ОшМУ, 2016

ШМ № 180297788

Магистратура 2018

УБ № 160367322

Билим берүү магистри

окутуучу

4

4

Штаттык

НТ - I

№ 0745399

16.

Эркинов Мирбек Мухтарович

Чет тили

ОГПИ 2017

CD №140163390

англис тили мугалими

Окутуучу-стажер

2

2

Штаттык

AT-IX№0026792

17.

Абдугулова Дано Токтосуновна

Латинский язык

ОГПИ, 1976,

КА № 46537

Учитель англ.и нем.языков

Улук окутуучу

50

40

Штаттык

Без номера

18.

Абдукадырова Сюита Рыспаевна

Детская литература

ОшМУ, 2002, учитель русского языка и лит-ры, Магистратура филология 2016, аспирантура ОшГУ 2018 поступила

Улук окутуучу

29

17

Штаттык

НТ - I

№ 2272005

19.

Жолдошали уулу Канат

Страноведение

ОшМУ, 2003,

CD№030145063

Англис тили жана адабият мугалими

Улук окутуучу

18

16

Штаттык

НТ - I

№ 1235247

Куцева Вероника Сергеевна

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУК, 2002, англис тили мугалими

окутуучу

18 жыл

Штаттык

Арстанбек кызы Айгерим

Англис тилинин практикалык курсу

ОшМУ ДТМФ 2016

УВ№ 160348549

Магистр лингвистики

окутуучу

4жыл

Штаттык