ІІ этаптагы педагогика-психология боюнча сынактын жыйынтыгы
2019-жылдын 28-июнунда ОшМУнун 2019-2020-окуу жылына карата ички кадрлар резервине жарыяланган конкурс боюнча профессордук-окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн ІІ этаптагы педагогика-психология боюнча сынактын жыйынтыгы желеде окуу