News Архив

Department of connection with a production
hhhrgrfg


Март айында жүрүп жаткан практикалар
ОшМУнун Искусство факультетинин “Кийим дизайны” адистигинин 4-курсунун стдуенттери 2018-жылдын 26-февралынан 10-мартка чейин Ош шаарындагы Подиум, Леди машхура окуу борборлорунда, Кутюрье Хаджи Акбарова, Жусуева Назира Кайыпназаровна, Ак-тилек тигүү цехтеринде, Саймалуу-таш көркөм галареясында, Юридика факультетинин “социалдык иштер” адистигинин 3-4-5-курсунун студенттери Ош шаарындагы социалдык фонд, социалдык өнүгүү башкармалыгында, балдардын ден-соолугун калыбына келтирүү борборунда, “элим барсынбы” кайрымдуулук фондуна, калкты иш менен камсыз кылуу башкармалыгында практикаларын өтүп жатышкан студенттер департамент тарабынан көзөмөлдөндү.


ПРАКТИКАЛАРДЫН ЖҮРҮШҮН КӨЗӨМӨЛДӨӨ

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин «журналистика» адистигинин 1-3-4-курс күндүзгү окуу бөлүмү, 5-курс дистанттык окуу бөлүмүнүн студенттери 29-январдан 24-февралга чейин окуу-таанышуу, өндүрүштүк, квалификациялык практикасына чыгарылган. Ош шаарындагы ОшТВ, “ЭЛТР” КТРК, Ынтымак КТРК, Нур ТВ, Ош Пирим, Үмүт телестудияларындагы, “Эхо Оша”, Ош шамы, Нур гезиттериндеги практика өтүп жаткан студенттер департамент тарабынан жана факультеттин практика жетекчиси менен биргеликте текшерилди.


Факультет, колледждердеги педагогикалык эмес адистиктеринин 2017-2018-окуу жылынын февраль айында жүрүп жаткан практикалар
1. Юридика укук таануу 4к кб. 64студ. 12.02-17.03.18ж. диплом алдындагы практика
2. Юридика соц. иштер 4к кб 32студ. 19.02-17.03.18ж. квалификациялык практика
3. Юридика соц. иштер 5к дб 14студ. 19.02-17.03.18ж. квалификациялык практика
4. Юридика соц. иштер 4к дб 13студ. 19.02-03.03.18ж. өндүрүштүк практика
5. Юридика соц. иштер 3к дб 18студ. 19.02-03.03.18ж. профилдик практика
6. ФМИТ повтас,ист.. 5к дб 64студ. 05.02-04.03.18ж. квалификациялык практика
7. Кырлит журналистика 2к кб 13студ. 29.01-24.02.18ж. өндүрүштүк практика
8. Кырлит журналистика 3к кб 18студ. 29.01-24.02.18ж. өндүрүштүк практика
9. Кырлит журналистика 5к дб 25студ. 29.01-24.02.18ж. өндүрүштүк практика
10. ФТФ энергетика 4к дб 9студ. 05.02-10.03.18ж. өндүрүштүк практика
11. ФТФ энергетика 1к кб 35студ. 29.01-10.03.18ж. өндүрүштүк практика
12. ФТФ энергетика 2к кб 27студ. 29.01-10.03.18ж өндүрүштүк практика
13. Инфак котормо иши 1к кб 156студ. 12.02-26.02.18ж үйрөнчүк практика
14. ЭАМФ ЭАМ 2к кб 47студ. 19.02-03.03.18ж окуу-таанышуу практика


Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин ноябрь айында жүргүзүлүп жаткан практикалар: 1. №1339/4 01.11.17ж. буйруктун негизинде Медицина колледжинин 4-курсунун “дарылоо иши” 06.11.17. - 06.01.2018ж. “стоматология” 06.11-30.12.17 чейин диплом алдындагы практикасына чыгарылган. Жалпы дарылоо иши 167студент, стоматология 194 студент буйрук боюнча шаардагы ооруканаларга, стоматологияларга бөлүнгөн. 2. №1448/4, 1449/4 01.11.17ж. буйруктун негизинде Кыргыз-Кытай факультетинин 3-курсунун «кытай таануу», “лингвистика” адистиктери 20.11-02.12.17ж чейин Ош шаарындагы “Хай-Тайм”, “Академика”, “Гений”, “Ансар-Тайп” окуу борборлорунда, ОсОО “Шанхай сити” мейманкана, “Хуа-Шань” курулуш компаниясы, ОсОО “Динь-Шань”, ОсОО “Ехе-Саншейн” ОсОО “Билимкана”, ОсОО “МКР” (Таатан) ж.б. мекеме ишканаларына өндүрүштүк практикасына чыгарылган. Жалпы 81 студент буйрук боюнча жогоруда көрсөтүлгөн ишканаларда практикаларын өтүп жатышат. 3. №42/6 04.11.17ж. буйруктун негизинде Өзгөн медицина колледжинин 4-курсунун «дарылоо иши» адистиги 06.11-06.01.18ж чейин квалификация алдындагы практикасына чыгарылган. Жалпы 25 студент буйрук боюнча Өзгөн шаарындагы дарылоо мекемелерине бөлүнгөн. Жогоруда көрсөтүлгөн колледж, факультеттердин практика жетекчилери менен биргеликте 20-ноябрдан 24-ноябрга чейин шаардагы практика өтүп жаткан студенттер текшерилди.


ОшМУнун факультеттериндеги педагогикалык эмес адистиктерде жүргүзүлүп жаткан практикалар 1. Юридика факультети “юриспруденция”, “бажы иши”, “социалдык иштер” адистиктеринин сырттан окуу бөлүмүнүн 6-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-мартка чейин диплом алдындагы практикада; 2. МИТфакультетинин ПМИ, ПИЭ, ИСТ, ПОВТАС адистиктеринин дистанттын окуу бөлүмүнүн 5-курсунун студенттери 2017-жылдын 30-январдан 25-февралга чейин квалификациялык практикада; 3. Бизнес жана менеджмент факультетинин 6-курс сырттан окуу бөлүмүнүн ФК, Бух.учет, ММБ, салык жана салык салуу, ИЭБ адистиктери 2017-жылдын 6-февралынан 1-апрелге чейин диплом алдындагы практикада; 4. Физика – техника факультетинин 6-курсунун сырттан окуу бөлүмүнүн электр менен камсыздоо, жол кыймылынын коопсуздугун сактоо адистиктери 6-февралдан 4-мартка чейин диплом алдындагы практикада; 5. Финансы –юридикалык колледжинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун ФК,ПОВТАС, банк иши, салык салуу, укук таануу, экон.жана БЭ адистиктери 2017-жылдын 9-январынан 18-февралга чейин окуу-өндүрүштүк практикада; 6. ЭАМ факультетинин эл аралык мамилелер адистигинин күндүзгү окуу бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери 2017-жылдын 6-февралынан 18-февралга чейин таанышуу практикаларын өтүп жатышат.


Ош мамлекеттик университетинин коррупциянын алдын алуу жана системдүү коррупцияны демонтаждоо боюнча 2016-2017- окуу жылына карата Өндүрүштөр менен байланыштар департаментинин аткарыла турган жумуштарынын деталдуу иш планы түзүлүп, проректор тарабынан бекитилди. Түзүлгөн иш план факультеттин практика жетекчилерине таратылды.


2016-2017-окуу жылы үчүн Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктердин практика боюнча графигиОшМУнун Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан 2015-2016-окуу жылы үчүн факультеттердеги педагогикалык эмес адистиктер үчүн практиканын графиги, саатары жана зарылдыктардын сметасы иштелип бекитилди.

Жалпы факультет боюнча практикага бөлүнгөн саат: 130781 саат анын ичинен
Күндүзгү окуу бөлүмү: 70173саат Сырттан окуу бөлүмү:16337 Ваканция 44271 саат.

ОшМУ боюнча педагогикалык эмес адистиктердеги студенттердин практикасын өткөрүү үчүн окуутуучуларга 587145сом ал эми 796372сом студенттер үчүн бөлүнүп бекитилди.Бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан практикалар:

Математика жана информациялык техналогиялар факультети "ПОВТАС" адистиги 5-курс 27.10.-22.11.2014 чейин Ош шаарындагы "Санарип" полиграфиялык борбору, Ош Инвест ишканасы, Ага-Хан мектеби, Бакай банк жана башка меке ишканаларда өндүрүштүк практика;
Дүйнөлүк тилдер факультети "котормо жана котормо таануу" адистиги 3-курс 10.10.22.11.2014-ж. чейин "Амир Темур" жаштар центри,Ош МУнун Карьера борбору, "АгаХан"фонду жана башка иш каналарда үйрөнчүк практика;

Табият таануу жана география факультети "ХЭК" адистиги 4-курс 20.10.-15.11.2014-ж. чейин Ош областтык жана шаардык эксперттик криминалистикалык, Ош регионалдык борбордук мамалекетик соттук экспертиза лаборатоияларында илимий изилдөө практикаларын өтүп жатышат.Өндүрүштөр менен байланыштар департаменти тарабынан педагогикалык эмес адистиктердин 2014-2015- окуу жылындагы практикаларды өткөрүүнүн графиги, практикага бөлүнгөн саат жүктөмдөрү жана практикаларлын чыгымдары(сметалары)такталып бекитилди.