Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар жана алардын натыйжалуулугу

Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар, форумдар, симпозиумдар жана алардын натыйжалуулугу

Университетте илимдин приоритеттүү багыттары боюнча алынган жыйынтыктар системалуу түрдө өткөрүлгөн университеттик, аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференцияларда, форумдарда, семинарларда талкууланып келет.

2019-жылы университетте 20 аймактык, республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, симпозиумдар, тегерек столдор, семинарлар өткөрүлдү (8-таблица). Отчеттук жылда түрдүү илимий иш-чаралар менен биргеликте илимий конференциялардын, семинарлардын байма-бай өткөрүлгөндүгүн жана алардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

Өткөрүлгөн аймактык, республикалык, эл аралык илимий

конференциялар, форумдар жана семинарлар

8-таблица

Өткөрүлгөн күнү

Уюштуруучулар, жооптуулар

Конференциялар, семинарлар , конгресстер, форумдар

1.

19.01.2019

Илим жана аспирантура бөлүмү

«Илимий-изилдөө иштерине киришүү» деген темадагы практикалык семинар

2.

10.04.2019

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

«Болочок журналисттер форуму» аттуу республикалык форум

3.

20.04.2019

ОшМУ

«Ош – Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» иш-чараларынын алкагында өтүлүүчү “Байыркы Ош цивилизациянын чордонунда” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

4.

21-23.04.2019

ОшМУ

Профессор Жумабаева Таасилкан Токтомаматовнанын 60 жылдыгына арналган табигый илимдер жана медицина багыты боюнча түрк дүйнөсүнүн I эл аралык конгресси

5.

25-26.04.2019

Орус филологиясы факультети

А.С. Пушкиндин 220 жылдыгына жана ОшМУнун 80 жылдык юбилейине арналган «Роль и значение русского языка и литературы в системе межкультурных коммуникаций» аттуу эл аралык илимий конференция

6.

26.04.2019

ОшМУ, ЖАК

ЖАКтын бөлүм башчысы Т.Э. Урусова, башкы адиси Э.К. Исмаиловалар тарабынан “ЖАКтын, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо иш-аракеттерин санариптештирүү маселелери” жана “Илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо иш-аракеттериндеги толуктоолор жөнүндө” аттуу семинар

7.

20.05.2019

ОшМУ

“Борбордук Азиядагы эл аралык мамилелердин, гуманитардык жана табигый, илимдердин актуалдуу проблемалары: учурдагы абалы жана келечектери” аталышындагы ОшМУнун 80 жылдыгына жана профессор К.Х. Нурдинованын 70 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференция

8.

7.06.2019

КРдин түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн мамлекеттик кадр кызматы, ОшМУ

“Цифровой Кыргызстан: перспективы и реалии” аталыштагы тегерек стол

9.

13-15.06.2019

Илим жана аспирантура бөлүмү

Жаш окумуштуулар мектебинин “Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы” деген темадагы трениниг-семинары

10.

21.06.2019

ОшМУ, Теология факультети

Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата «Ислам илимдери менен дүйнөлүк так илимдердин өз ара айкалыштары» аттуу тегерек стол

11.

18.09.2019

КРдин Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, КРдин Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Ош шаарынын мэриясы, ОшМУ

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КРдин Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана ОшМУнун 80 жылдыгына арналган “Мамлекеттин келечеги – мамлекеттик тилинде” аттуу республикалык илимий-тажрыйбалык конференция

12.

19.10.2019

ОшМУ, юридика факультети

“Азыркы учурдагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата социалдык иштердин социалдык-укуктук маселелери жана чечүү жолдору” аймактык илимий практикалык конференция

13.

18-19.10.2019

Кыргыз-Түрк Манас университети, Борбордук Азия университеттердин ассоциациясы, Борбордук Азиянын жогорку окуу жайларынын бирикмеси, профессор Фуат Сезгин атындагы Ислам, илим, тарых изилдөө борбору, Түркиянын Кыргызстандагы Элчилиги, ОшМУ,

Түркиянын Кырыккале университети

Профессор Фуат Сезгиндин жаркын элесине арналган “Орто Азия окумуштууларынын дүйнө илимдерине кошкон салымдары” аталыштагы эл аралык симпозиум

14.

21.10.2019

ОшМУ, Чыгыш таануу жана тарых факультети, “Бостон Ордо” коомдук бирикмеси

Исхак Асан уулу Полот хандын 175 жылдыгына карата “Исхак Асан уулу Полот хандын кыргыз тарыхындагы орду жана ролу” аттуу аймактык илимий конференция

15.

29.10.2019

КРдин Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Ош шаарынын мэриясы, ОшМУ

“Турдакун Усубалиев – Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү мамлекеттик, коомдук жана саясий ишмери” аттуу Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык юбилейине арналган аймактык илимий-практикалык конфереция

16.

15.11.2019

КРдин Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, ОшМУ

“Кыргызстандын тарыхында Алымбек Датканын Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү орду жана ролу” аттуу Алымбек Датканын 220 жылдык юбилейине арналган республикалык илимий-практикалык конференция

17.

14.11.2019

ОшМУ, теология факультети

“Дин менен илимдин өз ара байланыштары” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция

18.

29.11.2019

Илим жана аспирантура бөлүмү

“Студент жана илимий-техникалык прогресс аттуу VI аймактык студенттик конференция

19.

5.12.2019

Табият таануу жана география факультети

Г.и.д., профессор К. Матикеевдин туулган күнүнө арналган “Биринчи Матикеевдик окуулар” аттуу илимий конференция

20.

5.12.2019

Кыргызпатент, Кыргыз Республикасынын байланыш жана информациялык технологиялар комитети, ОшМУ

“Санарип Кыргызстан глазами студентов” аттуу республикалык конференция

8-таблицадан көрүнгөндөй, жыл ичинде илимдин түрдүү багыттары боюнча маанилүү илимий иш-чаралар өткөрүлгөндүгүн белгилейбиз.

2019-жылы “Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына” карата бардык факультеттерде, университетте үзгүлтүксүз илимий конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, кечелер, искусство факультетинде фестивалдар, концерттер, көргөзмөлөр ж.б. түрдүү иш-аракеттер комплекстүү өткөрүлдү.

Отчёттук жылда “Өмүрү өрнөк инсандар” циклинин алкагында да бир топ абройлуу илимпоздордун, мамлекеттик, коомдук жана саясий, тарыхый ишмерлердин юбилейлерине карата өткөрүлгөн илимий конференциялардын натыйжалуулугун белгилөөгө болот.

ОшМУда 2009-2019-жылдары өткөрүлгөн республикалык, эл аралык илимий конференциялар, форумдар, симпозиумдар, тегерек столдор, семинарлардын сандык көрсөткүчтөрүнүн динамикасы 4-диаграммада берилген.

4-диаграмма

Жалпысынан, эл аралык, республикалык, шаардык, университеттик, факультеттик деңгээлде 179 конференция, форум, семинар ж.б. илимий иш-чаралар өткөрүлгөн (8-9-таблицалар).

Өткөрүлгөн конференциялардын материалдары “ОшМУнун жарчысы” илимий жыйнагынын атайын чыгарылыштарында жарык көрдү.

Жыл ичинде факультеттерде, кафедраларда пландаштырылган илимий жана илимий-усулдук семинарлар өткөрүлүп турду. Бул багыттагы иш-аракеттер математика жана информациялык технологиялар, орус филологиясы, кыргыз филологиясы жана журналистика, дүйнөлүк тилдер жана маданият, теология факультеттеринде талапка ылайык жүргүзүлө тургандыгын белгилөөгө болот. Кафедраларда, факультеттерде илимдин тиешелүү багыттары боюнча илимий жана илимий-усулдук семинарларды мындан ары да талапка ылайык деңгээлде өткөрүү, күчөтүү, өркүндөтүү зарыл.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарлар ж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем. ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

22

25

28

2

35

-

2.

Орус филологиясы

9

15

-

4

7

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

11

33

3

19

6

-

4.

Эл аралык мамилелер

17

5

-

2

11

-

5.

Бизнес жана менеджмент

9

24

2

9

45

1

6.

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

6

8

2

1

34

1

7.

Искусство

3

6

32

-

13

34

8.

Чыгыш таануу жана тарых

37

8

3

8

9

-

9.

Юридика

6

7

-

7

15

-

10.

Математика жана информациялык технологиялар

33

27

5

15

36

22

11.

Физика-техника

14

13

16

1

3

2

12.

Табият таануу жана география

21

7

7

4

37

-

13.

Медицина

24

43

4

5

11

-

14.

Эл аралык медицина

8

38

-

8

45

4

15.

Теология

14

14

45

-

-

1

16.

Кыргыз-Кытай

2

13

-

1

1

-

17.

Кыргыз-Европа

2

1

-

-

5

-

18.

Кыргыз-Түрк

-

11

-

1

1

-

19.

Арашан гуманитардык институтунун теологиялык орто кесиптик коллежи

11

4

2

1

20

-

20.

Ош медициналык коллежи

9

6

7

-

8

-

21.

Өзгөн медициналык коллежи

17

-

-

2

29

-

22.

Индустриалдык-педагогикалык коллеж

-

9

-

-

8

-

23.

Финансы-юридикалык коллеж

10

8

2

2

27

-

Баары:

285

325

158

92

371

65