Адистиктер боюнча жалпы маалымат

Ош мамлекеттик университети 2020-2021 окуу жылына төмөнкү багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

(Эскертүү: таблицада окутуу акысы өткөн 2019-2020 окуу жылы боюнча көрсөтүлдү)

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү:

- Кыргыз тили жана адабияты;

- Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил;

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

530600

Журналистика

Тарых же англис тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Кыргыз тили жана адабияты

Күндүзгү

2 жыл

27160

531000

Филология

Күндүзгү

2 жыл

27160

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: - Орус тили жана адабияты.

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

531100

Лингвистика

- Котормо жана котормо таануу;

- Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860/26360

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Орус тили жана адабияты

Күндүзгү

2 жыл

27160

531000

Филология

Күндүзгү

2 жыл

27160

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү : - Чет тили

Англис тили

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

32000/29000

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Англис тили

Күндүзгү

4 жыл

32000

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050303

Чет тили

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

28000

050720

Котормо иши

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

28000

Магистратура

550300

Филологиялык билим берүү: Англис тили

Күндүзгү

2 жыл

27160

531000

Филология

Күндүзгү

2 жыл

27160

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Күндүзгү

2 жыл

27160

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550700

Педагогика:

- Башталгыч билим берүү;

- Мектепке чейинки билим берүү;

- Дене тарбия.

тарых же биология

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

530300

Психология

Негизги тест

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

26860/26360

532000

Дене тарбия

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү/Кечки

4 жыл/5 жыл

26860/26360

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050721

Дене тарбия

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18500

Магистратура

550700

Педагогика: - Башталгыч билим берүү; - Дене тарбия.

Күндүзгү

2 жыл

27160

530300

Психология

Күндүзгү

2 жыл

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык искусство;

- Көркөм өнөр искусствосу.

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

570012

Эстраданын музыкалык өнөрү

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү

5 жыл

26860

570400

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

ЖРТ милд. эмес

Күндүзгү

4 жыл

26860

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

Негизги тест,

жөнд. сыноо

Күндүзгү

4 жыл

26860

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

070602

Дизайн

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

22000

Магистратура

550600

Көркөм билим берүү:

- Музыкалык искусство; - Көркөм өнөр искусствосу.

Күндүзгү

2 жыл

27160

570700

Костюм жана текстиль искусствосу

Күндүзгү

2 жыл

27160

ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Анг. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

29100

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050720

Котормо иши

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

26000

032002

Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

Магистратура

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых

Күндүзгү

2 жыл

27160

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550500

Юриспруденция

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30600/29600

532200

Укук коргоо иши

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

29600

530004

Бажы иши

Математика

Күндүзгү/Сырткы

5 жыл/6 жыл

30600

540200

Социалдык иш

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

030505

Укук коргоо ишмердүүлүгү

9-кл. базасында

11-кл. базасында

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

23000

Магистратура

5 30500

Юриспруденция

Күндүзгү

2 жыл

30800

540200

Социалдык иш

Күндүзгү

2 жыл

27160

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550100

Табигый-илимий билим берүү

- Биология;

- Химия;

- География.

Биология

химия

негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

520200

Биология

Биология же химия

Күндүзгү

4 жыл

26860

520100

Химия

Химия же биология

Күндүзгү

4 жыл

26860

520400

География

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

26860

600200

Туризм

Тарых же анг. тили

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

610001

Ветеринария

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

28996

620001

Колдонмо геодезия

Негизги тест

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

111801

Ветеринария

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

100201

Туризм

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19000

120101

Колдонмо геодезия

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18000

Магистратура

550100

Табигый-илимий билим берүү

Күндүзгү

2 жыл

27160

520200

Биология

Күндүзгү

2 жыл

27160

520100

Химия

Күндүзгү

2 жыл

27160

520400

География

Күндүзгү

2 жыл

27160

600200

Туризм

Күндүзгү

2 жыл

27160

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү :

Математика, Информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

510100

Математика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

510200

Колдонмо математика ж ана информатика

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

710300

Колдонмо информатика (Экономика аймагында)

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

31632

710100

Информатика жана эсептөө техникасы :

- Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС)

- Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ)

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

31632

710200

Информациялык системалар жана технологиялар :

- Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар.

Математика же физика

Күндүзгү,

Сырттан

4 жыл

5 жыл

31632

590100

Маалыматтык коопсуздук

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

31632

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

31632

510700

Информациялык системдерди математикалык камсыздоо жана администрациялоо

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

230701

Колдонмо информатика (Экономика аймагында)

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

220206

Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19500/16500

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү

Күндүзгү

2 жыл

27160

510100

Математика

Күндүзгү

2 жыл

27160

510200

Колдонмо математика ж ана информатика

Күндүзгү

2 жыл

27160

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

Күндүзгү

2 жыл

31632

710200

Информациялык системалар жана технологиялар

Күндүзгү

2 жыл

31632

710300

Колдонмо информатика

Күндүзгү

2 жыл

31632

Билим берүүнүн менеджменти

Күндүзгү

2 жыл

27160

ФИЗИКА – ТЕХНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү : Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

510400

Физика

Математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

26860

640200

Электроэнергетика жана электротехника : Электр менен камсыздоо

Математика же физика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

30314

610300

Агроинженерия

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

28996

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

140212

Электр менен жабдуу

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19000

190604

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

9-кл. базасында

11-кл. баз. күндүзгү

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19000/16000

200403

Медицин алык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19000

Магистратура

550200

Физика-математикалык билим берүү : Физика

Күндүзгү

2 жыл

27160

640200

Электроэнергетика жана электротехника:

Электр менен камсыздоо;

Күндүзгү

2 жыл

30314

510400

Физика

Күндүзгү

2 жыл

27160

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

580100

Экономика:

- Финансы жана кредит;

- Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

- Ишканалардын экономикасы жана башкаруу;

- Салык жана салык салуу;

- Экономикадагы математикалык методдор.

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

32000/30000

32000/30000

30000/29000

29500/29000

26360

580200

Менеджмент

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

26860/26360

580500

Бизнес информатика

Математика

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

27000/26360

580700

Бизнес жана башкаруу

Математика

Күндүзгү

4 жыл

26860/26360

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү/Сырттан

4 жыл/5 жыл

29000/27500

Магистратура

580100

Экономика

Күндүзгү

2 жыл

28800

580200

Менеджмент

Күндүзгү

2 жыл

27800

580700

Бизнес жана башкаруу

Күндүзгү

2 жыл

27160

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

530800

Эл аралык мамилелер

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

29100

531500

Аймак таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

29100

530200

Саясат таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

27360

Магистратура

531500

Аймак таануу

Күндүзгү

2 жыл

27160

530200

Саясат таануу

Күндүзгү

2 жыл

27160

КЫРГЫЗ-ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

531700

Америка таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

531800

Европа таануу

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

580700

Бизнес жана башкаруу : Эл аралык бизнес

Математика

Күндүзгү

4 жыл

32000

600200

Туризм: Эл аралык туризм

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

530500

Юриспруденция: Эл аралык жана европалык укук

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

32000

КЫРГЫЗ-ТҮРК ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү: Түрк тили жана адабияты

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

28000

580100

Экономика

Математика

Күндүзгү

4 жыл

32000

530600

Журналистика: Коомчулук менен байланыш жана реклама иши

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

28000

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Тарых

Күндүзгү

4 жыл

30000

600200

Туризм

Англ. тили же тарых

Күндүзгү

4 жыл

30000

710400

Программалык инженерия

математика же физика

Күндүзгү

4 жыл

32000

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

532300

Кытай таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

37000

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

37000

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050720

Котормо иши

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

31500

Магистратура

531100

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

Күндүзгү

2 жыл

27160

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

560001

Дарылоо иши

Химия, биология

Күндүзгү

6 жыл

53000

560002

Педиатрия

Химия, биология

Күндүзгү

6 жыл

41500

560003

Медициналык алдын алуу иши

Химия, биология

Күндүзгү

5 жыл

39540

560004

Стоматология

Химия, биология

Күндүзгү

5 жыл

55000

560005

Фармация

Химия, биология

Күндүзгү

5 жыл

51100

560005

Фармация (орто кесиптик жана жог. мед. бил. баз.)

Кечки

3 жыл

44000

560007

Медициналык айым иши

Химия, биология

42000

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

Дарылоо иши (чет элдик жарандар үчүн)

Күндүзгү

5 жыл

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050717

Теология

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

Магистратура

531600

Теология

Күндүзгү

2 жыл

27160

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

531600

Теология

Негизги тест

Күндүзгү

4 жыл

25000

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050717

Теология

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20000

КИНО АКАДЕМИЯСЫ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар /Бакалавр

570014

Актердук өнөр

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

570015

Режиссура (Кино жана ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

570006

Кинооператорлук (Кино, ТВ)

ЖРТ милдеттүү эмес

Күндүзгү

5 жыл

26360

ФИНАНСЫ – ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

030503

Укук таануу

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23000

080110

Экономика жана бухгалтердик эсеп

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23500

080106

Финансы

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

23000

080107

Салык жана салык салуу

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19500

080108

Банк иши

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19500

080403

Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын экспертөө

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

18500

040101

Социалдык иш

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

20500

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

050709

Башталгыч класстарда окутуу

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

25000

050704

Мектепке чейинки билим берүү

9-кл. базасында

11-кл. базасында

11-кл. баз. сырткы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

2 жыл 6 ай

19000/16000

230109

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19500

230110

Эсептөө техникаларынын каражаттарын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

19500

260903

Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

040104

Социалдык патронаж

9-кл. базасында

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

1 жыл 10 ай

МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

31000

060109

Медициналык айым иши

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

31000

060101

Дарылоо иши

11-кл. базасында

6 жыл 6 ай

26500

060106

Ортопедиялык стоматология

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

23000

060107

Профилактикалык стоматология

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060108

Фармация

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

32000

060110

Лабораториялык диагностика

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

ӨЗГӨН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Шифри

Багыты/адистиги

ЖРТ кошумча предмет

Окуу формасы

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

060102

Акушердик иш

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

30250

060109

Медициналык айым иши

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

31000

060101

Дарылоо иши

11-кл. базасында

6 жыл 6 ай

26000

060106

Ортопедиялык стоматология

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060107

Профилактикалык стоматология

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

21500

060108

Фармация

11-кл. базасында

2 жыл 10 ай

30250

IT АКАДЕМИЯ

Шифри

Багыты/адистиги

Окуу формасы

Баштапкы билим деңгээли

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

INTERNET–технология

Күндүзгү

11-кл. базасында

1 жыл

26000

Локалдык тармактар администратору

Күндүзгү

11-кл. базасында

1 жыл

26000

Программалоо курстары

Күндүзгү

9-кл. базасында

3 ай

Робототехника

Күндүзгү

5-кл. базасында

3 ай

“АДИС” окуу борбору

Багыты/адистиги

Окуу формасы

Баштапкы билим деңгээли

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

О куу курстары

Компьютердик курстар (Web-программалоо, оператор, компьютердик графика, видеомонтаж);

Күндүзгү

1-5 ай

Тил курстары (англис, кытай, орус, араб, фарс, түрк, корей, немец тилдери);

Күндүзгү

1-5 ай

Экономика боюнча курстар (Бизнести долборлоо, 1С Бухгалтерия 8.2, Бухгалтердик эсеп, Салык, Финансылык эсеп, Мамлекеттик сатуу жана сатып алуулар);

Күндүзгү

1-5 ай

Психология;

Күндүзгү

1-5 ай

Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);

Күндүзгү

1-5 ай

Кулинария (Ашпозчу-кулинар, бармен, официант);

Күндүзгү

1-5 ай

Кийимдерди долборлоо жана конструкциялоо. Элиталык пардаларды тигүү;

Күндүзгү

1-5 ай

Уюлдук телефондорду техникалык кароо, ремонттоо;

Күндүзгү

1-5 ай

Декоративдик колдонмо искусство;

Күндүзгү

1-5 ай

ОшМУнун ЖОЖго даярдоо борбору

Багыты/адистиги

Окуу формасы

Баштапкы билим деңгээли

Окуу мөөнөтү

Келишим акысы

Жалпы республикалык тестке даярдоо курстары (ОРТ)

Негизги тест (математика, кыргыз тили же орус тили)

Күндүзгү

10-11кл.

1 жыл

Медицина багытына даярдоо (математика, кыргыз тили же орус тили, кошумча химия, биология)

Күндүзгү

10-11кл.

1 жыл

Окууга кирүү үчүн керектелүүчү документтер:

– Абитуриенттин арызы;

– АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

– ЖРТнын сертификаты;

– 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

– Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

– Медициналык справка (орто кесиптик адистиктер үчүн гана);

– Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500,

Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 136-каб.,

Телефон: 0(3222)70818

Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: priem_oshsu@rambler.ru

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019

PDF