Керектелүүчү документтер

Керектелүүчү документтер:

– Абитуриенттин арызы;

– АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

– ЖРТнын сертификаты;

– 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

– Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

– Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

– Медициналык справка (орто кесиптик адистиктер үчүн гана).