Профбюро
      Факультеттин профбюросунун төрайымы болуп, энергетика кафедрасынын улук окутуучусу Толгонай Адинабаевна Закирова иштейт.
      Профбюронун мүчөлөрү менен профсоюздук ишмердүүлүктү жүргүзөт. Профбюро бүгүнкү күндө төмөндөгү багыттар боюнча иш алып барат:
- факультеттеги профессордук-окутуучулук жамааттын, жардамчы кызматкерлердин жана студенттердин укуктук мыйзамдуулугун коргойт:
-жарым жетим, тоголок жетим жана аз камсыз болуп профбюрого кайрылган студенттерге материалдык жардам көрсөтөт:
-кызматкерлердин жана студенттердин эс алуусун уюштурат: