Эл аралык байланыштар

Эл аралык байланыштар боюнча

директордун орун басары

Ахунжанова Жылдызкан Икрамжановна

Байланыш номери: +996 770 32 32 06

email: ahunzhanova.j78@gmail.com