Коллеждин администрациясынын курамы

Коллеждин администрациясынын курамы


Аты жөнү: Исаков Нургазы Жолболдуевич
Кызматы: Директор
Илимий даражасы: э.и.к., доцент
Аты жөнү: Жороева Айсулуу Митаевна
Кызматы: Окуу иштери боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Шарип кызы Акыйбат
Кызматы: Окуу жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Ашимов Кутман
Кызматы: Тарбия иштери боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Райимбердиева Жаннат
Кызматы: Усулдук жана сапат кеңештин төраймы
Аты жөнү: Тойчубекова Гулдана
Кызматы: Илимий иштер боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Ахунжанова Жылдыз
Кызматы: Эл аралык байланыштар боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Аскаралиев Шаирбек Аскаралиевич
Кызматы: Практика иштери боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Кокчаев Канатбек Акжолович
Кызматы: Кесипке багыт берүү иштери боюнча директордун орун басары
Аты жөнү: Маликов Алтынбек
Кызматы: ФЮКтун профбюросунун төрагасы