Новости Архив

Управления кадров
Урматтуу кесиптештер!
Кадрлар башкармалыгынын 2012-2013-окуу жылдары үчүн кадрлар башкармалыгынын иш пландары ректор тарабынан бекитилип анын негизинде иш алып барылууда.
Анын негизинде бөлүмдөр боюнча иш пландар түзүлүп, начальник тарабынан бекитилип, аткаруу тартиби көзөмөлдөнөт. Ар бир кызматкердин кызматтык милдети жана келишимдери түзүлгөн, папкаларга жана өздүк делолорго тиркелгендигин белгилөөгө болот.
Ар бир нормативдик документтер боюнча номеклатуралык папкалар түзүлгөн жана эстетикалык талаптарга жооп берет.
Кадрлар башкармалыгынын начальниги ректордун башкармалыгында жалпы бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин иш жүргүзүү процессин көзөмөлгө алат.
Кадрлар башкармалыгынын кызматкерлери арыздар, билдирүүлөрдүн резолюциясына ылайык тиешелүү мыйзам, эрежелердин чегинде буйруктардын аткарылышына, өздүк делолордун сакталышына жана жаңыланышына жооп берет. Жумуштан бошогон, окуудан чыгарылган студенттердин жана окууну аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн өздүк делолору архивге акт менен өткөрүү иштери алып барылат.
Кадрлар башкармалыгынын кызматкерлерин ишке алууда жогорку билимдүүлүгү, компьютердик сабаттуулугу компетенттүүлүгү ж.б. жаранга тийиштүү талаптарга басым жасалат.
Кызматкерлер тийиштүү нормативдик документтер КРнын эмгек кодекси, ОшМУнун уставы, жааматтык келишим, билим берүү жана илим министрлигинин буйрук, жоболору, ОшМУнун окумуштуулар кеңешинин чечимдери менен таанышып, юрист, начальник менен бирге талкуу семинар өткөрүү жолу менен өз билимдерин жогорулатат. AVN программасына өтүүдө бир нече тегерек стол жана семинарларга катышкандар белгиленди.


                  Кадрлар башкармалыгынын начальниги п.и.к., проф. Турдубаев Г.