НИРС
2020- жылдын 7- майында "Табигый илимдердин жана математиканын актуалдуу проблемалары" аттуу студенттердин онлай илимий теориялык конференциясы откорулду. " >

Сертификат

Materials of Scientific online Conference

Conference program, May 7, 2020