Жоболор

ОшМУнун факультеттер арасындагы футбол боюнча мелдешинин жобосу

1. Мелдештин максаты жана милдети

~ Студенттердин ден соолугун чыңдоо, спортко - футболго болгон кызыгуусун өркүндөтүү;

~ Спортту студенттердин арасында үгүттөө жана спортко кызыккан жаштардын санын көбөйтүү;

~ ОшМУнун факультеттериндеги футбол командаларынын артыкчылыгын аныктоо;

~ ОшМУнун футбол боюнча курама командасын толуктоо.

2. Мелдештин өтүлүүчү убактысы, жайы

Мелдеш …күндөрү саат… баштап Ош шаардык А. Сүйүнбаев атындагы стадиондо өткөрүлөт.

3. Мелдештин катышуучулары

ОшМУнун факультеттериндеги күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттерден түзүлгөн командасы катыша алат. Ар бир факультет өзүнчө команда болуп чыгат.

4. Мелдешти өткөрүү шарты

Мелдеш футбол оюнунун эрежелери менен өткөрүлөт. Оюндун жүрүшү командалардын катышы менен белгиленет. Эгерде алты командадан көп катышса, эки тайпага бөлүнүп, айлампа системасында өткөрүлөт.

Уткан командага - 3 упай, тең чыккан командага – 1 упай, жеңилген командага - 0 упай берилет.

Эгерде эки команданын очкосу бирдей болуп калса командалардын беттешүүсү каралат.

Эки команда тең чыкса:

~ киргизилген жана өткөрүп жиберилген топтордун айырмалары;

~ көп киргизилген топтордун айырмасы каралат;

Үч же андан көп командалардын оюну төмөнкү эреже менен аныкталат:

~ Ойнолгон группасындагы баардык беттешүүсүндөгү киргизилген, койберген топтордун айырмасы;

~ көп киргизилген, кое берилген топтор группанын арасында;

~ эң көп киргизилген топтор бүт командалардын беттешүүсүндө;

Финалдык оюндарда тең чыгып калса 15-минута кошумча берилет, анда дагы тең чыкса пеналти берилет.

5. Өтүнүч (заявка)

Факультеттин өкүлдөрү өтүнүчтү өз убагында төмөндөгүдөй формада тапшырышы керек. Дарыгердин уруксаты болууга тийиш.

Өтүнүч жазуунун үлгүсү:

Футбол оюну боюнча факультеттер аралык спорттук мелдешке ___________________факультетинин курама командасынын өтүнүчү

Аты-жөнү

Туулган жылы

Улуту

Разряд

Факультети

Дарыгердин уруксаты

1

Окуу жайдын жетекчиси _________________________

Команданын капитаны __________________________

Дарыгердин колу ___________________

6. Нааразылык (протест) жазуу

Нааразылык 1 сааттын ичинде жазылуусу зарыл. Нааразылык жазган команда 300 сом өлчөмдө төлөм төлөгөндөн кийин каралат. Эгер нааразылык канааттандырылса төлөм суммасы командага кайтарылат. Канааттандырылбаса төлөм мелдештин фондуна которулат.

7. Мелдешти жеңгендерди сыйлоо

Жеңип чыккан командалар ардак грамота, байгелүү сыйлыктар менен сыйланат.

I орун – ***** ( - - - - - ) сом;

II орун – **** ( - - - - - ) сом;

III орун – **** ( - - - - - ) сом;

Калыстар үчүн *** сом. Жалпы: ***** ( - - - - - ) сом.

Эскертүү : Факультеттин командалары спорттук формасы менен катышуулары зарыл.

8. Факультеттин жетекчилеринин милдети

Факультеттин күндүзгү бөлүмүндө окуган бардык студенттерди өз командасына моралдык колдоо көрсөтүп, күйөрман болуусу үчүн стадионго алып баруу.


Интеллектуалдык «БРЕЙН-РИНГ» билимдүүлөр

таймашынын эрежеси

Бир эле учурда «Брейн-Ринг» таймашына 4 команда катыша алат. Айрым учурда гана командалар жетишсиз болгондо 2 же 3 команда таймашка чыкса болот, бирок 4 командадан ашык болбоого тийиш. Ар бир команданын курамында 5 оюнчу болуш керек. Ар бир факультеттен бирден курама команда чыгат. ОшМУда факультеттер көп болгондугуна байланыштуу, шарттуу түрдө бир нече топторго бөлүнүп өткөзүлөт. Мисалы:

I топ

II топ

III топ

ФТФ

Кыргыз филфак

БиМ

МИТФ

Орус фил. фак.

Пед. жана искусство

ЧТЭМ

Медфак

Медколледж

ТЮФ

ТТГФ

Теология

Ар бир топтон бирден жеңүүчү команда финалга чыгышат. Финал ошол эле күнү өткөзүлөт. Факультеттер ортосундагы «Брейн-ринг» таймашы жалпы 3 саат убакытка созулгандыгына байланыштуу, бир сабактан болуучу «Брейн-ринг» бир күндө өткөзүлүп, жыйынтыкталат.

Суроолорду түзүү эрежелери:

1. Суроо өтүлгөн сабактардын негизинде түзүлүшү керек;

2. Кафедра тарабынан 100 дөн кем эмес суроо (жооптору менен кошо) түзүлүп, алып баруучуга эки күн мурун берүү зарыл.

Таймашты баштан-аяк алып баруучу башкарат. Алып баруучу калыстар тобун түзөт. Калыстар тобунун курамы: эсептөө комиссиясы – 2, эксперт-адистер - 2 адамдан турат (эксперт-адистин бирөөсү өткөзүлүп жаткан сабактын кафедра башчысы болуусу кажет).

Таймаш 3 турдан турат:

I тур : Суроо-жооп

Ар бир командага алып баруучу жалпы үчтөн суроо берет, бирок командага үч суроо бир учурда берилбестен, уч жолу айлампа түрүндө бөлүп-бөлүп бирден суроо берет. Берилген соң ар бир суроону талкуулоого 1 мүнөт убакыт бөлүнөт. Команданын суроого жообу даяр болсо кол көтөрүп (белги берип) жооп берүүгө болот. 1-команда суроого туура эмес же такыр жооп бере албаса, анда башка команда жооп берсе болот. Эгер башка командаларда да жооп жок болсо, алып баруучу 20 секунддан кийин жаңы суроону 2-командага берет. Ушундай жол менен ар бир командага бирден суроолор берилип чыгат. Андан кийин экинчи, үчүнчү айлампа да ушундай жол менен кайталанат. Ар бир туура жооп үчүн командага 3 (үч) упай берилет. Жооп бербеген командага упай коюлбайт.

II тур: Блиц-тур

Ар бир командага жалпы бир мүнөттөн убакыт берилет. Бул убакыт ичинде командалар мүмкүн болушунча көбүрөөк суроолорго жооп берип калышы керек. Алып баруучу суроону окуйт, командадан жооп болгон соң кийинки суроолорду окуп кете берет. Эгер берилген суроолорго бир коамнда жооп бере албай калса, башка командалардын жооп берүүгө укугу жок. Команданын берилген суроого жообу жок болсо, алып баруучудан кийинки суроону окуп коюусун сураныштары керек. Мында ар бир туура жоопко 1 (бир) упай берилет. Жооп берилбеген суроолорго упай коюлбайт.

Эскертүү: Бул турдун суроолору кыска жоопту талап кылган мазмунда түзүлүшү керек.

III тур: Капитандар таймашы

Команданын капитандары алдыга чыгышат. Ар бир капитан кезеги менен ошол сабакка тиешелүү бирден гана суроо берет, калган капитандардын кимиси оозунуп буга туура жооп берсе, ошол командага 5 (беш) упай берилет. Эскертүү: капитандарга командасы жардам берсе, жооп эсептелинбейт жана ошол тартип бузган команданын жалпы топтогон упайынан 3 (үч) упай кемитилет. Мындан кийин суроо берген капитан кайрадан жаңы суроо берүүгө укуктуу болот.

«Брейн-ринг» таймашынын жыйынтыгы ар бир команданын үч тур ичинде жалпы топтогон упайынын көптүгү менен жыйынтыкталат.

Эскертүү: Интеллектуалдык «БРЕЙН-РИНГ» билимдүүлөр таймашын сабактар боюнча гана эмес, кругозордук суроолор боюнча да ушул эле эрежени колдонуп өткөзсө болот.


ОшМУнун дебат клубдарынын арасында Парламенттик пикир айтыш мелдешинин программасы

Мелдештин максаты жана милдети:

- студент жаштарды саясий, укуктук жактан тарбиялоо;

- факультеттер арасындагы достук мамилени чыңдоо жана өнүктүрүү;

- мамлекеттик жаштар саясаттынын өнүгүшүнө салым кошуу;

- студент жаштардын маданий, интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүүгө салым кошуу;

- студенттердин өз оюн ынанымдуу, так, туура, эркин айтууга тарбиялоо;

- жаштарга тиешелүү болгон ар кандай проблемаларды көтөрүп чыгууга, анализ жасоого, чечүүнүн жолдорун издөөгө тарбиялоо.

Парламенттик пикир айтыш мелдешинин болжолдуу темалары:

«Мамлекет – Жаштар - ЖОЖ»

1. Бул палата КР жаштары өлкөнүн экономикасын өнүктүрө алат деп эсептейт;

2. Бул палата КР жаштары мамлекеттин ЖОЖдордун менчиктештирүүсүнө каршы реалдуу кадамдарды жасайт;

3. Бул палата жаштар ЖОЖдордогу паракорлукту (коррупцияны) өздөрү өнүктүрөт деп эсептейт;

4. Бул палата мамлекет жаштардын ар тараптуу өнүгүшү үчүн кам көрөт деп эсептейт;

5. Бул палата өлкөдөгү ЖОЖдорду реформалоону сунуш кылат;

6. Бул палата жаштардын жумушсуздук проблемасын чечүү үчүн мамлекеттик программа иштеп чыгат;

7. Бул палата мамлекеттик жаштар саясатынын приоритетүү багыттарын иштеп чыгат;

8. Бул палата жаштар ЖОЖдордогу бюджеттик ачык айкындуулукту колдойт деп эсептешет;

9. Бул палата жаштар үчүн жаңы кадрдык саясат механизмин иштеп чыгат;

10. Бул палата мамлекет жаштардын жогорку билим алуусу үчүн стандартка төп келген план, программа иштеп чыгат.

Мелдешти өткөрүү тартиби:

**** (бейшемби), (өткөрүү жайы)

Убакыты

Иш чаранын аталышы

Эскертүү

9:00-9:30

Командаларды каттоо

9:30-10:00

Мелдештин ачылышы

10:00-11:00

Командаларды бөлүштүрүү, судьялардын жыйналышы,

1-раунддун темасын жарыялоо жана ага даярдануу

11:00-12:00

1- раунд

12:00-13:00

Түшкү тамактануу

13:00-13:30

2-раунддун темасын жарыялоо жана ага даярдануу

13:30-14:30

2-раунд

14:30-15:00

3-раунддун темасын жарыялоо жана ага даярдануу

15:00-16:00

3- раунд

**** (жума), (өткөрүү жайы)

Убакыты

Иш чаранын аталышы

Эскертүү

9:00-9:30

Командалардын жыйналышы

9:30-10:00

1-4 финалга чыккан командаларды жарыялоо, судьялардын жыйналышы, ¼ финалдын темасын жарыялоо жана ага даярдануу

10:00-11:00

1-4 финал

11:00-12:00

Жарым финалга чыккан командаларды жарыялоо, теманы белгилөө

12:00-13:00

Жарым финал

13:00-13:30

Түшкү тамактануу

13:30-14:30

финалга чыккан командаларды жарыялоо, теманы белгилөө

14:30-15:00

Финал

15:00-16:00

Сыйлыктарды тапшыруу аземи

Катышуучу командалар (мисалы) :

I тайпа

II тайпа

III тайпа

IV тайпа

Математика жана информац-к технология-р факультети

Физика-техника факультети

Медицина факультети

Финансы-юридикалык колледжи

Чет тилдер жана эл аралык мамилелер факультети

Табият таануу жана география факультети

Кыргыз филологиясы факультети

Бизнес жана менеджмент факультети

Теология факультети

Орус филологиясы факультети

Тарых-юридика факультети

Педагогика жана искусство факультети

Сыйлыктардын аталыштары:

· I даражадагы диплом жана кубок (2 баалуу китеп жана акчалай сыйлык );

· II даражадагы диплом ( 2 баалуу китеп жана акчалай сыйлык );

· III даражадагы диплом (2 китеп жана акчалай сыйлык);

  • «Эң мыкты спикер» номинациясы (I, II, III орунга кызыктыруучу сыйлыктар);
  • «Эң мыкты судья» номинациясы (I, II, III орунга кызыктыруучу сыйлыктар);


Студент таланттардын “ОшМУ жазы” фестиваль-сынагынын жобосу

I . Фестиваль-сынактын максаты жана милдети:

- Таланттуу студенттерди табуу жана алардын жөндөм-шыктарын өстүрүү, коомчулуктун көңүлүн буруу жана моралдык дем берүү;

- студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу;

- студенттик чыгармачыл жамааттын жана топтун үзгүлтүксүз ишин калыптандыруу;

- жаштарды гуманизмге тарбиялоо;

- студенттердин көңүлүн көркөм адабиятка, искусствого буруу;

- улуттук өнөрлөрдү жаштар арасында өнүктүрүү.

II . Фестиваль-сынактын катышуучулары

Университеттик “ОшМУ жазы” фестиваль-сынагына институт, факультеттердеги күндүзгү окуу бөлүмүнүн музыка, театр, фольклор, эстрада, хореография, көркөм окуу ж.б. жанрлар боюнча өзүнүн талантын көрсөтө ала турган каалаган студент катыша алат.

III . Фестиваль-сынакты өткөрүүнүн тартиби

Чыгармачыл студенттердин фестиваль-сынагы эки турда өткөрүлөт. Алгачкы тур факультеттерде өткөрүлөт. II тур биринчи турда тандалып алынган жеңүүчүлөрдүн Гала-концерти менен жыйынтыкталат.

Биринчи тандоо туру

**** -жылдын ***** чейин сынактын бардык түрлөрү боюнча ОшМУнун ар бир институт, факультеттеринде төмөндөгүдөй график менен өткөрүлөт. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр номинациялар боюнча II турга тандалып алынат. I турда жеңилген чыгармачыл топ университеттик деңгээлдеги жыйынтыктоочу II турга катыша албайт.

Экинчи жыйынтыктоочу финалдык тур

Финалдык тур Ош шаарынын Токтогул атындагы эс алуу багынын жайкы кинотеатрында ******* күндөрү өткөрүлөт. Жыйынтыгында фестиваль-сынактын ар бир номинациясы боюнча жеңүүчү командалар, лауреаттар жана дипломанттар сыйланышат.

Сынактын түрлөрү (номинациялар):

а) Фольклордук-этнографиялык жанр:

1. Кыргыз эл эпосторунан үзүндү аткаруу (5 мүнөт);

2. Элдик ыр аткаруу (улуттук музыкалык аспаптардын коштоосунда)(4 мүнөт);

3. Элдик музыкалык аспаптарды ойноо (комуз, кыяк, чоор, ооз комуз ж.б.) (4 мүнөт);

4. Акындык искусство - айтыш, төкмөчүлүк, дастан (5 мүнөт);

б) Автордук ыр:

5. Обондуу ыр (гитара, аккордеон, комуз, эстрада ж.б.коштоосунда аткаруу)(4 мүнөт);

6.Поэзиялык ыр (көркөм окуу);

в) Эстрадалык ырларды аткаруу:

7. Заманбап жаштык ырлары (минусовканы колдонууга уруксат берилет, ырды жандуу үн менен фонограммасыз аткаруу зарыл);

г) Хореографиялык жанр:

8. Кыргыз эл бийлери;

9. Заманбап бийлер;

10. Дүйнө элдеринин бийлери;

д) Драмалык жанр:

11. Кыргыз эл жазуучусу Ч.Айтматовдун чыгармаларынан эпизод (сценка) көрсөтүү (15 мүнөт);

12. Кыргыз эл жазуучусу Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуу (4 мүнөт);

е) Көркөм сүрөт өнөрү:

13. Кыргыз эл жазуучусу Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көркөм сүрөттөрдү тартуу. Сүрөттөр көргөзмөгө коюуга ылайыкташтырылып тартылуусу зарыл;

ж) Куудулдук өнөр:

14. Турмуштун ар кыл көрүнүштөрүн юморлуу сөздөр, күлкүлүү кыймыл-аракеттер менен жеке номерде көрсөтүү (5 мүнөт);

15. Пародия (буга чейин жарыкка чыккан пародиялар жарабайт)(5 мүнөт).

IV . Катышуучуларды сыйлоо

Фестиваль-сынактын жалпы байге фонду – ***** сом.

- Эң көп талант чыккан жана байгелүү орундарга артыкча жетишкен институт же факультеттер 1-2-3-даражадагы дипломдор менен сыйланат;

- Ар бир номинация (искусствонун жогорудагы 15 түрү) боюнча 1-2-3-орундарга ээ болгон Лауреат, Дипломанттар – дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланат;

Сынактын лауреаттары жана дипломанттары республикалык сынактарга, фестивалдарга катышууга мүмкүнчүлүк алат.

V . Тандоо турунун принциптери

Катышуучулардын көрсөткөн таланттарын атайын түзүлгөн калыстар тобу карайт. Чыгарманын мазмунуна, текстине, оранжировкасына, актерлук жана аткаруу чеберчилигине, улуттук колориттин сакталуусуна өзгөчө көңүл бурулат.

VI . Калыстар тобунун курамы

Калыстар тобу ОшМУдан, облустук, шаардык маданият жана чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнөн түзүлөт.

VII. Факультеттердин милдеттери:

а) фестиваль-сынактын өтүүсү жөнүндө ар бир тайпага кабарлоо;

б) сынакка катышууну каалаган студенттерди табуу жана аларга фестиваль-сынактын шарттары, тартиби жөнүндө кеңири маалымат берүү;

в) фестивалдын аталышына жана эмблемасына сынак жарыялоо;

г) факультетте сынактын бардык жанры жана түрү боюнча фестивалдын биринчи тандоо турун уюштуруу жана өткөрүү;

д) финалдык II турга катышуучуларга моралдык-материалдык жана идеалык жактан жардам берүү;

е) факультеттин финалдык II турга катышуучу таланттарын күйөрмандар менен камсыздоо же бөлүнгөн билеттерди реализациялоо;

VIII . Сынактын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы

“ОшМУ жазы” фестиваль-сынагы **** –жылдын ******* күндөрү саат ***** Ош шаарынын Токтогул атындагы эс алуу багынын жайкы кинотеатрында өткөрүлөт;

Эскертүү: а) Катышуучулар милдеттүү түрдө ***** күнү саат ***** ОшМУнун башкы имараты, ЧАЗга жалпы даярданууга келиши керек;

б) Сынактын шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу (регламенти сактоо);

в) Сынак учурунда атаандаштарынын дарегине шек келтирбөө.


ОшМУнун факультеттер аралык студенттик шайыр тапкычтар клубунун – ШТК (КВН) оюнунун жобосу

(кыргыз лигасы)

I . Жалпы жобо

ШТКнын максаты жана милдети:

Ä Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу;

Ä Студенттердин юмордук сезимдерин өстүрүү;

Ä Студенттердеги шайырдыкты, тапкычтыкты калыптандыруу;

Ä Турмуштук көйгөйлөрдү, терс көрүнүштөрдү азил–тамаша менен туюнтуу аркылуу коомчулукка таасир этүү;

Ä Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу;

Ä ОшМУнун факультеттер арасындагы достук мамилени чыңдоо;

Ä Жаштар арасында мамлекеттик тилдин баркын көтөрүү;

Ä Университетибиздеги талантуу студенттерди табуу жана алардын жөндөм шыктарын өстүрүү, аткаруу чеберчилигин жогорулатуу;

Ä Таланттуу студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу жана моралдык дем берүү.

II. Командаларга коюлуучу талаптар

Ä Команданын курамы 4-10 адамга чейин болуусу зарыл;

Ä ШТКга таланттуу, тапкыч, куудул жана аткаруу чеберчилиги мыкты студенттер тиешелүү факультеттердин жетекчилигинин сунуштоосу менен катыша алат;

Ä Башка команда даярдаган сценарийди аткарып чыгууга тыюу салынат;

Ä Регламентти туура сактоо керек;

Ä Оюн учурунда одоно уят сөздөрдү колдонууга болбойт;

Ä Темадан четтөө туура эмес.

III . Командаларды каттоо жана ШТКны өткөрүүнүн тартиби

Ä Каттоо уюштуруу тобу тарабынан жүргүзүлөт;

Ä ШТК кыргыз тилинде өтөт жана 4 турдан турат;

Ä Баалуу белектер уюштуруу тобу тарабынан бекитилет.

ШТКны өткөрүүнүн тартиби (программа):

I тур. Саламдашуу – «Мекеним Кыргызстан». ОшМУда Кыргызстандын патриот жаштары билим алып жатышабы? Студенттик чөйрөдө өз мекенин сүйбөгөн, кыргыз тилин, салттарын, тарыхын, маданиятын билбеген студенттерди айрым азил-тамаша сөздөр мене чагылдыруу (5 мүнөт);

II тур. Музыкалык конкурс – «Студеттик унутулгус күндөрдүм». Университет, окуу, китепкана, концерт ж.б.у.с. учурлардагы студенттик кызыктуу жашоону музыканын коштоосунда чагылдыруу. Жалаң гана музыка менен эмес сүйлөөгө уруксат берилет. Музыканын коштоосунда ар кимди тууроого болот. М.: азыркы жаш ырчыларды же дүйнөлүк актерлорду (6 мүнөт);

III тур. Суроо-жооп. Ар бир команданын капитаны же башка оюнчусу кыскача, азил-тамашалуу (студенттерге байланышкан) суроо бериши керек. Башка командалар 30 секунддун ичинде кеңешип, жоопту абдан күлкүлүү кылып бериши керек;

IV тур . Үй тапшырмасы: «ШТК жана саясат». Дегеле бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы саясий кырдаалды, шайлоо, депутаттардын убадалары, отставкалар, пикет, элдин баары саясатка аралашып кетти деген маанини абдан тамашалуу кылып аткарып чыгуу зарыл (6 мүнөт);

Эскертүү: ар бир турдун темаларын өзгөртүп түзсө да болот.

IV . ОшМУнун факултеттеринин декандын тарбиялык иштер боюнча орун басарларынын жана ЖК төрагаларынын милдеттери:

Ä ШТК боюнча студенттерге маалымат берүү;

Ä факультеттин курама командасын түзүү;

Ä катышуучу командага ШТКнын шарты, өтүү тартиби менен тааныштыруу, материалдык жана моралдык, идеялык жактан көмөк көрсөтүү;

Ä команданын оюнга катышуу жөнүндөгү арызын ***** чейин уюштуруу тобуна каттоого берүү (ОшМУнун жаштар комитети, 120а-каб., тел.: 2-26-33);

Ä бөлүнгөн билеттерди реализациялоо.

V . Уюштуруу тобу

Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары:

Ä иш чараларды сынактын жадыбалы боюнча уюштуруу;

Ä калыстар тобунун курамын бекитүү;

Ä ШТКнын өтүшү жана жыйынтыгы жөнүндө массалык маалымат каражаттарына жарыялоо;

Ä ШТКнын шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү талаптарды канааттандырбаган командаларды сынактан четтетүү;

Ä шартка байланыштуу зарыл учурларда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү;

Ä бардык командалар үчүн атайын бир ширманы даярдоо.

VI . Калыстар тобу

Ä калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат;

Ä калыстар тобунун мүчөлүгүнө профессионалдуу адистер, хореографтар жана маданият тармагындагы белгилүү инсандар дайындалат;

Ä калыстар тобунун чечими таалкууга алынбайт жана өзгөртүлбөйт.

VII . Ыйгарылуучу сыйлыктар

Сыйлык фонду жалпы - ***** сом.

I орунга ***** сом;

II орунга **** сом;

III орунга **** сом;

Калган катышуучу ар бир командага *** сом өлчөмүндө кызыктыруучу сыйлыктар берилет.

VIII . ШТКнын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы

ШТК **** -жылдын ***** чейинки аралыкта (атайын жадыбал түзүлөт) саат ***** С. Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында (ОУДТ) өткөрүлөт.

Эскертүү:

а) ШТКга катышуучу командалар ***** чейин уюштуруу тобуна кайрылууга тийиш

б) ШТКнын шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу (регламентти сактоо)

в) ШТК учурунда атааңдаштарынын дарегине шек келтирбөө.


«ОшМУнун стилдүү студенти» сынагынын жобосу

I . Сынактын максаты

Ä Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу;

Ä Cтудент жаштарга эстетикалык тарбия берүү жана алардын кооздукка болгон табитин арттыруу;

Ä Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу;

Ä Студенттерди жарашыктуу кийинүүгө, кооз жүрүм-турумдарга көңүлүн буруу;

II . Сынактын катышуучулары

Катышуучуларга коюлуулу талаптар:

Ä Сынакка эстетикалык табити жогору, тулку-бою келишимдүү, жарашыктуу кийине билген, ички дүйнөсү бай, интеллектуал студент улан-кыздар (бир жигит, бир кыз) факультеттин жетекчилигинин сунушу менен катыша алат;

Ä Сынактын катышуучулары сөзсүз түрдө ОшМУнун студенти болуп, ошондой эле кастингде өзүнүн чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү керек.

III . Сынакты өткөрүүнүн тартиби

Ä Каттоо уюштуруу тобу тарабынан жүргүзүлөт;

Ä Сынак 3 турдан турат;

Ä Сынак кыргыз жана орус тилинде өткөрүлөт;

Ä Сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан коомчулукка чагылдырылат;

Ä Баалуу белектер жана номинациялар уюштуруу тобу тарабынан бекитилет.

IV . ОшМУнун факультеттеринин декандын тарбиялык иштер боюнча орун басарларынын жана ЖК төрагаларынын милдеттери

Ä Сынак боюнча студенттерге маалымат берүү;

Ä Сынакка катышуучу студенттерди (бир жигит, бир кыз) табуу жана аларга сынактын шарты, өтүү тартиби менен тааныштыруу;

Ä Сынактын катышуучуларын уюштуруу тобу менен байланыштыруу жана …күнү саат… кастингге алып келүү (ОшМУнун тарбия департаменти, 120-каб., тел.: 2-25-26).

V. Сынактын программасы

I тур. Күзгү кийимдер.

1-чыгуу. Эркин стиль – көчөдө, эс алуу жайларында кийинүүчү кийимдерди көрсөтүшөт;

2-чыгуу. Классикалык стиль – официалдуу жайларда кийинүүчү кийимдерди көрсөтүшөт;

3-чыгуу. Кечки стиль – тойлорго, мааракелерге, жолугушууларга кийинүүчү кийимдерди көрсөтүшөт;

ЧАЧ ЖАСАЛГАСЫ. Жогорудагы 3 жолку чыгуудагы ар бир катышуучунун чач жасалгасына өзүнчө баа берилет.

II тур. Жан дүйнө сулуулугу.

Катышуучулар I тур, 3-чыгуудагы кечки стилдеги кийимдери менен чыгышып кооздукка, кийинүүгө, жүрүм-турумга, тырнак коюу, чач жасалгасы, боенуу, атыр жыттарды пайдаланууга байланыштуу суроолорго жооп беришет;

III тур. Кышкы кийимдер.

1-чыгуу. Эркин стиль – көчөдө, эс алуу жайларында кийинүүчү кийимдерди көрсөтүшөт;

2-чыгуу. Классикалык стиль – официалдуу жайларда кийинүүчү кийимдерди көрсөтүшөт;

VI . Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары

Ä иш чараларды сынактын жадыбалы боюнча уюштуруу;

Ä калыстар тобунун курамын бекитүү;

Ä сынактын өтүшү жана жыйынтыгы жөнүндө массалык маалымат каражаттарына жарыялоо;

Ä сынактын шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү талаптарды канааттандырбаган катышуучуларды сынактан четтетүү;

Ä зарыл учурда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү.

VII . Калыстар тобу

Ä калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат;

Ä калыстар тобунун мүчөлүгүнө ыйгарылуучу номинациялар боюнча профессионалдуу адистер, хореографтар жана маданият тармагындагы белгилүү инсандар дайындалат;

Ä калыстар тобунун чечими талкууга алынбайт жана өзгөрүлбөйт.

VIII . Ыйгарылуучу номинациялар

Сынактын жыйынтыгында калыстар тобу тарабынан төмөндөгүдөй номинациялар ыйгарылат:

Ä «ОшМУнун стилдүү мырзасы»

Ä «ОшМУнун стилдүү селкиси»

Ä «ОшМУнун күз мырзасы»

Ä «ОшМУнун күз канышасы»

Ä «ОшМУнун кыш мырзасы»

Ä «ОшМУнун кар канышасы»

IX. Сынактын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы

ОшМУнун факультеттер аралык «ОшМУнун стилдүү студенти» сынагы -жылдын …күнү саат… Р.Абдыкадыров атындагы филармонияда өткөрүлөт.

Эскертүү:

Ä Сынакка катышуучулар кийимдерди өздөрү тигүүсү шарт эмес, шаардагы каалаган фирма, дүкөндөрдүн кийимдерин кийип чыга алышат жана аларды жарнамалоого уруксат берилет;

Ä Сынакка катышууну каалагандар ..күнү саат… уюштуруу тобуна кайрылууга тийиш.


«ОшМУ периси» студент сулуулар сынагынын жобосу

I. Жалпы жобо

Сынактын максаты жана милдети:

- Студент-жаштарга эстетикалык тарбия берүү;

- Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу жана эстетикалык табитин арттыруу;

- ОшМУнун студент кыздарынын арасынан эң сулуу перисин тандап алуу;

- Сулуулардын жана жалпы студенттердин интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу;

- Перилер менен ОшМУнун даңазасын дагы бир жолу чыгаруу жана перилерди шаардык, республикалык сынактарга даярдоо;

- Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу;

- Кыздардагы сулуулуктун, аруулуктун, наздуулуктун жана акылгөйлүктүн үлгүлөрүн көрсөтүү;

- Таланттуу студенттерди табуу жана алардын жөндөм-шыктарын өстүрүү ошондой эле аларга коомчулуктун көңүлүн буру, моралдык дем берүү.

II. Сынактын катышуучулары

Катышуучуларга коюлуучу талаптар:

- Сынакка факультеттерден өз каалоосу менен келген, сырткы келбети, өңү келишкен, таланттуу, ички жан дүйнөсү бай, интеллектуал кыздар кастингде тандалып алынат;

- Бою 165 см. ден жогору болуусу зарыл;

- Портфолиосун (өзү жөнүндө маалымат, зачеттук китепчесинин көчүрмөсү, сүрөттөр, сыйлыктары) – конкурска чейин уюштуруу тобуна тапшыруусу зарыл;

- Бойдок болуусу керек;

III. Талапкерлерди каттоо жана сынакты өткөрүүнүн тартиби

- Каттоо уюштуруу тобу тарабынан жүргүзүлөт;

- Сынак кыргыз жана орус тилдеринде өтөт;

- Сынак 5 турдан турат;

- Сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан коомчулукка чагылдырылат;

- Баалуу белектер жана номинациялар уюштуруу тобу тарабынан бекитилет.

Сынакты өткөрүүнүн тартиби (программа):

I тур. «Саламдашуу» - катышуучулар улуттук кийимде чыгып, кыргыз же орус тилдеринде өз чыгармачылыгы (фантазиясы) менен өзү жөнүндө, Мекенин, окуган окуу жайын даңазалоо менен саламдашат (жалпы 3 мүнөт), (саламдашуунун оригиналдуулугуна, чыгармачылдыгына, маданияттуулугуна жана көркөмдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат о.э. ушул критерийлер сынактын башка шарттарында (турларында) да эске алынат);

II тур. «Кечки стиль» - катышуучулар аземдүү кийимде (вечерний стилде) чыгышып, өзгөчөлөнгөн жарашыктуу кийимин жана өзүнүн сахнада эркин, кооз алып жүрүшүн көрсөтөт;

III тур. «Акылкарачач» - катышуучулар классикалык кийимде (деловой стилде) чыгышып, билимин, интеллектуалдык потенциалын баалоо үчүн уюштуруу тобу тарабынан даярдалган суроолорго жооп беришет;

Суроолор: 1) Кыргызстандын тарыхы, идеологиясы жана саясаты;

2) Жалпы кругозордук суроо;

3) Кырдаалдан чыгуу, перилердин даанышмандык, чечкиндүүлүк жана тапкычтык сапаттарын аныктоочу суроолор берилет;

IV тур . « Таланттуу пери » - ар бир катышуучу өз өнөрлөрүн тартуулашат: ыр, же музыкалык аспапта ойноо, көркөм окуу, уузчулук, спорттук жөндөмдөрү ж.б.у.с. (фонограммага тыюу салынат, минусовкада ырдаганга уруксат берилет) 4 мүнөт;

V тур . « Кечебиздин кымбаты , ажарлуу кыздын сымбаты » - катышуучулар шарттуу түрдө торчо жолук курчануу менен купальникчен чыгышат. Мында кыздардын келбетине жана тулку боюна көңүл бөлүнөт;

VI тур . « Ийкемдүү кыз » - катышуучулар чыгыш кийиминде (восточный стилде) алгач жалпы, кийин жекече өз өзүнчө (1 мүнөттөн) чыгыш бийин бийлешет. Бийди хореографтар үйрөтүшөт. Мында катышуучулардын ийкемдүүлүгү, кыймыл-аракетинин кооздугу бааланат;

Эскертүү : Калыстар тобу катышуучулардын портфолиосундагы өзү жөнүндө берген маалыматтарды, фотосүрөттөрдү жана сынактардан алган сыйлыктарын карап чыгып, сынактын жыйынтыгын чыгарууда эске алышат. Катышуучулардын сынакта алган упайлары барабар (спорный момент) болуп калган учурда калыстар тобунун мүчөлөрү добуш берүү жолу менен орундарды аныкташат.

IV. Ош МУнун факультеттеринин декандын тарбиялык иштер боюнча орун басарларынын жана ЖК төрагаларынын милдеттери:

- Сынак боюнча студенттерге маалымат берүү;

- Сынакка катышуучу студентти (бир кызды) табуу жана ага сынактын шарты, өтүү тартиби менен тааныштыруу, материалдык, моралдык жана идеялык жактан көмөк көрсөтүү;

- Сынактын катышуучусун уюштуруу тобу менен байланыштыруу жана ***** күнү саат ***** кастингге алып келүү;

- Бөлүнгөн билеттерди ***** чейин реализациялоо.

V. Уюштуруу тобу

Ош МУнун тарбия департаменти жана жаштар комитети;

Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары:

- иш-чараларды сынактын жадыбалы боюнча уюштуруу;

- калыстар тобунун курамын бекитүү;

- сынактын өтүшү жана жыйынтыгы жөнүндө массалык маалымат каражаттарына жарыялоо;

- сынактын шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү талаптарды канааттандырбаган катышуучуларды сынактан четтетүү;

- шартка байланыштуу зарыл учурларда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү.

VI. Калыстар тобу

- калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат;

- калыстар тобунун мүчөлүгүнө ыйгарылуучу номинациялар боюнча профессионалдуу адистер, хореографтар жана маданият тармагындагы белгилүү инсандар дайындалат;

- калыстар тобунун чечими талкууга алынбайт жана өзгөртүлбөйт.

VII. Ыйгарылуучу номинациялар

Сынактын жыйынтыгында калыстар тобу тарабынан төмөндөгүдөй номинациялар ыйгарылат:

- «ОшМУ периси»

- «ОшМУнун акылкарачачы»

- «ОшМУнун таланттуу периси»

- «ОшМУнун ажарлуу периси»

VIII. Сынактын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы

«ОшМУ периси» сынагы **** -жылдын ***** күнү саат ***** С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында (ОУДТда) өткөрүлөт;

Эскертүү:

а) Сынакка катышуучулар ***** чейин уюштуруу тобуна кайрылууга тийиш;

б) Белгиленген убакыттан кечикпей репетицияга үзгүлтүксүз катышуу;

в) Сынактын шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу (регламентти сактоо);

г) Сынак учурунда атаандаштарынын дарегине шек келтирбөө.


«Ош МУ мырзасы» жигиттер сынагынын жобосу

I . Жалпы жобо

Сынактын максаты жана милдети

Ä ОшМУнун студент-мырзаларынын арасынан мыкты мырзаны тандап алуу;

Ä Жалпы студенттерге мырзалыктын мыкты үлгүлөрүн көрсөтүү;

Ä Студент-мырзалардын интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу;

Ä Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу;

Ä Студент-жаштардын эстетикалык табитин арттыруу;

Ä Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу;

Ä Таланттуу студенттерди табуу жана алардын жөндөм-шыктарын өстүрүү;

Ä Студенттерди мекенчилдикке тарбиялоо.

II . Сынактын катышуучулары

Катышуучуларга коюлуучу талаптар:

Ä Сынакка таланттуу, ички жан дүйнөсү бай, интеллектуал жигиттер катыша алат;

Ä Бою 170 см. ден жогору болуусу зарыл;

Ä Портфолиосун (өзү жөнүндө маалымат, сүрөттөрү, сыйлыктары) белгиленген убакытка чейин тапшыруусу зарыл;

Ä Бойдок болуусу керек.

III . Талапкерлерди каттоо жана сынакты өткөрүүнүн тартиби

Ä Катышуучулардын портфолиосу уюштуруу тобуна белгиленген мөөнөттөн үч күн мурда берилет;

Ä Каттоо уюштуруу тобу тарабынан жүргүзүлөт;

Ä Сынак кыргыз жана орус тилинде өтөт;

Ä Балуу белектер жана номинациялар уюштуруу тобу тарабынан бекитилет;

Сынакты өткөрүүнүн тартиби (программа):

I тур. «Саламдашуу»- катышуучулар улуттук кийимде чыгып, кыргыз же орус тилдеринде өз чыгармачылыгы (фантазиясы) менен өзү жөнүндө, туулган жерин, Мекенин, окуган окуу жайын даңазалоо менен саламдашат (3мүнөт); (Саламдашуунун оригиналдуулугуна, чыгармачылдыгына, маданияттуулугуна жана көркөмдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат о.э. ушул критерийлер сынактын башка шарттарында (турларында) да эске алынат);

II тур. «Интеллектуал мырза» - катышуучулар уюштуруу тобу тарабынан даярдалган суроолорго жооп беришет. Суроолор:

1) Кыргызстандын тарыхы, салт-саанасы, идеологиясы жана бүгүнкү күндөгү саясаты жөнүндө;

2) Кырдаалдан чыгуучу, мырзалык сапаттарды аныктоочу суроолор берилет.

III тур. «Күч сыноо» - катышуучулар 16 кг. салмактагы гирди эң көп көтөрүү менен өз күчтөрүн сынашат;

IV тур. «Жигит сүйүүсү» - ар бир жигит кызга болгон сүйүүсүн мырзалык (жентельмендик) сапатта романтикалуу билдирет (сценка) 5 мүнөт;

V тур. «Таланттуу мырза» - ар бир катышуучу өз өнөрлөрүн тартуулашат: ыр, бий же музыкалык аспапта ойноо, ж.б.у.с. (фонограммага тыюу салынат, минусовкада ырдаганга уруксат берилет) 4 мүнөт;

Эскертүү: Калыстар тобу катышуучулардын портфолиосундагы өзү жөнүндө берген маалыматтарды, фотосүрөттөрдү жана сынактардан алган сыйлыктарын карап чыгып сынактын жыйынтыгын чыгарууда эске алышат.

IV . Уюштуруу тобу

Уюштуруу тобунун милдеттери жана укутары:

Ä Иш чараларды конкурстун жадыбалы боюнча уюштуруу;

Ä Калыстар тобунун курамын бекитүү;

Ä Конкурстун өтүлүшү боюнча массалык маалымат каражаттарына жарыялоо;

Ä Конкурстун шарттарына кайдыгер караган жана тийешелүү талаптарды канааттандырбаган катышуучуларды сынактан четтетүү;

Ä Шартка байланыштуу зарыл учурларда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү.

V . Калыстар тобу

Ä Калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат;

Ä Калыстар тобунун мүчөлүгүнө ыйгарылуучу номинациялар боюнча профессионалдуу адистер, хореографтар жана маданият тармагындагы белгилүү инсандар дайындалат;

Ä Калыстар тобунун чечими талкууга алынбайт жана өзгөртүлбөйт.

VI . Ыйгарылуучу номинациялар

Сынактын жыйынтыгында калыстар тобу тарабынан төмөндөгүдөй номинациялар ыйгарылат:

Ä «Ош МУ мырзасы»;

Ä «ОшМУнун интеллектуал мырзасы»;

Ä «ОшМУнун таланттуу мырзасы»;

Ä «ОшМУнун күчтүү мырзасы»

VI. Сынактын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы

«ОшМУ мырзасы» сынагы ***** -жылдын ***** күнү саат ***** ОУДТда өткөрүлөт.

Эскертүү:

а) Сынакка катышууну каалагандар ***** чейин уюштуруу тобуна кайрылууга тийиш

б) Сынактын шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу (регламентти сактоо)

в) Сынак учурунда атааңдаштарынын дарегине шек келтирбөө.


Ош мамлекеттик университетиндеги маданий-эстетикалык жана интеллектуалдык сынактардын жоболору

«ОшМУнун идеалдуу түгөйү» сынагынын жобосу

I . Сынактын максаты

Ä Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу;

Ä Cтудент жаштардын эстетикалык табитин арттыруу;

Ä Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын чагылдыруу;

Ä Таланттуу студенттерди табуу жана алардын жөндөм шыктарын өстүрүү;

Ä Таланттуу студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу жана моралдык дем берүү;

Ä Сүйүүнү, махабатты даңазалоо.

II . Сынактын катышуучулары

Катышуучуларга коюлуулу талаптар:

Ä Сынакка таланттуу, ички дүйнөсү бай, интеллектуал жаш улан-кыздар факультеттин жетекчилигинин сунушу менен катыша алат;

Ä Сынактын катышуучулары сөзсүз түрдө ОшМУнун студенти болуп, ошондой эле кастингде өзүнүн чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүсү керек.

III . Сынакты өткөрүүнүн тартиби

Ä Каттоо уюштуруу тобу тарабынан жүргүзүлөт;

Ä Сынак 5 турдан турат;

Ä Сынак кыргыз жана орус тилинде өткөрүлөт;

Ä Сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан коомчулукка чагылдырылат;

Ä Баалуу белектер жана номинациялар уюштуруу тобу тарабынан бекитилет.

IV . ОшМУнун факультеттеринин декандын тарбиялык иштер боюнча орун басарларынын жана ЖК төрагаларынын милдеттери

Ä Сынак боюнча студенттерге маалымат берүү;

Ä Сынакка катышуучу студенттерди (бир жигит, бир кыз) табуу жана аларга сынактын шарты, өтүү тартиби менен тааныштыруу;

Ä Сынактын катышуучуларын уюштуруу тобу менен байланыштыруу жана **күнү кастингге алып келүү (ОшМУнун жаштар комитети, 120-каб., тел.: 2-26-33).

V. Сынактын программасы

I тур.С аламдашуу: «Сүйүү жана тагдыр» - түгөйлөр өздөрүнүн биринчи таанышкан күнүн сценка менен көрсөтүшөт (4 мүнөт);

II тур. «Эң мыкты серенада» - конкурсанттар серенада (сүйүү ырын) аткарууга тийиш (4 мүнөт);

III тур. «Мен сени сүйөм … » - түгөйлөр бири-бирине сүйүүсүн романтикалуу билдиришет (4 мүнөт);

IV тур. «Кырдаалдан чыгуучу суроолор» - алып баруучулар түгөйлөргө суроолорду беришет;

V тур. «Үй тапшырмасы» - бий (4 мүнөт).

VI . Факультеттер аралык конкурс

Ä Эң мыкты сүйүү каты;

Ä Эң көп сүйүү катын алган кызды жана жигитти аныктоо.

VII . Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары

Ä иш чараларды сынактын жадыбалы боюнча уюштуруу;

Ä калыстар тобунун курамын бекитүү;

Ä сынактын өтүшү жана жыйынтыгы жөнүндө массалык маалымат каражаттарына жарыялоо;

Ä сынактын шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү талаптарды канааттандырбаган катышуучуларды сынактан четтетүү;

Ä зарыл учурда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү.

VIII . Калыстар тобу

Ä калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат;

Ä калыстар тобунун мүчөлүгүнө ыйгарылуучу номинациялар боюнча профессионалдуу адистер, хореографтар жана маданият тармагындагы белгилүү инсандар дайындалат;

Ä калыстар тобунун чечими талкууга алынбайт жана өзгөрүлбөйт.

IX . Ыйгарылуучу номинациялар

Сынактын жыйынтыгында калыстар тобу тарабынан төмөндөгүдөй номинациялар ыйгарылат:

Ä «ОшМУнун идеалдуу түгөйү»

Ä «ОшМУнун көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон түгөйү»

Ä «ОшМУнун интеллектуалдуу түгөйү»

Ä «ОшМУнун таланттуу түгөйү»

Катышуучуларга белектер, дипломдор, Ош шаарынын эң мыкты эс алуу жайларына романтикалуу кечки тамактанууга жолдомолор берилет жана жеңүүчүлөр «Лимузин» автоунаасы менен жеткирилет. Кошумча номинацияларды жана белектерди берүү уюштуруучулардын, демөөрчүлөрдүн укугуна кирет.

X . Сынактын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы:

«ОшМУнун идеалдуу түгөйү» сынагы ***** -жылдын ***** күнү саат ***** С.Ибраимов атындагы ОУДТда өткөрүлөт.

Эскертүү:

Ä Сынактын шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу (регламентти сактоо);

Ä Сынак учурунда атааңдаштарынын дарегине шек келтирбөө;

Ä Сынакка катышууну каалагандар **** -жылдын ***** чейин уюштуруу тобуна кайрылууга тийиш.


ОшМУнун студенттик тайпаларынын старостасы жөнүндөгү жобосу

(жобо 20 11 -жылы ОшМУнун

тарбия департаменти тарабынан иштелип чыккан)

1. Жалпы жобо

1.1. Староста - студенттик тайпада коомдук, админстративдик функцияларды аткарган окуу жайдын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эсептелет. Ал билим алып жаткан тайпадагы студенттердин арасынан тайпа тарабынан шайланып, декан тарабынан бекитилет;

1.2. Староста ректораттын, деканаттын, куратордун, жаштар комитеттин көрсөтмөлөрү, буйруктары жана окуу жайдын уставына, жоболоруна ылайык иш алып барат;

1.3. Старостага деканат тарабынан студенттик билет менен кошо күбөлүк (тиркеме) берилет.

2. Старостанын милдеттери

2.1. Ректорат, деканат, куратор, жаштар комитети тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткаруу;

2.2. Ректорат, деканат тарабынан берилген ар кандай зарыл маалыматтарды, буйруктарды, университетте, факультетте өтүүчү иш чараларды тайпанын бардык студенттерине өз убагында жеткирүүгө;

2.3. Окуу жадыбалы боюнча сабак болуучу же тайпалык чогулуш өтүүчү аудиторияны даярдоо, ал үчүн окуу имаратынын күзөтчүсүнөн (вахтер) ачкычты алууга жана тапшырууга;

2.4. Окуу жадыбалы боюнча коюлган сабактар үзгүлтүккө учураса, дароо деканатка кабарлоо;

2.5. Тайпадагы студенттердин сабактарга катышуусу, билим алууга болгон мамилеси, бош убактыларында эмне менен алек болуп жүргөндүгү, тайпанын моралдык-психологиялык абалы туурасында кураторго үзгүлтүксүз кабарлап туруу;

2.6. Себептүү сабак калтырган студенттердин документтерин (медициналык аныктама, арыз ж.б.) журналга тиркеп жүрүүгө жана бул боюнча окутуучуларга, деканатка кабарлап турууга;

2.7. Тайпалык журналды алып жүрүүгө, предметтик окутуучуларга, лекторго сабактын башталышында тапшырууга жана сабактар бүткөндө кайра деканатка тапшырууга;

2.8. Тайпалык журналды этият сактоого, тиешелүү окутуучулардан башка адамдардын журналга жазуусуна жол койбоого;

2.9. Бюджеттик негизде окуган тайпалардын старосталары стипендияларды алууга жана өз убагында студенттерге таратууга;

2.10. Окууда, илимий иштерде жана тайпада, факультетте студенттер арасында жакшы жүрүм-туруму менен үлгү болуу;

2.11. Окуу жайдын материалдык-техникалык базасына, эмерек-буюмдарына аяр мамиле кылуу маданиятын тайпанын студенттеринде калыптандыруу;

2.12. Деканат, куратор, факультеттин жаштар комитети менен дайыма тыгыз байланышта болуу;

2.13. Куратордун, факультеттин жаштар комитетинин активдүү жардамчысы болууга;

2.14. Тайпадагы студенттердин жашаган дареги, туулган күнү, телефон номерлери, социалдык абалы жөнүндө маалыматтардын болуусу;

2.15. Студенттик өзүн өзү башкарууну тайпанын алкагында координациялоо;

2.16. Тайпа ичинде ынтымакты, достукту, мамилени камсыз кылууга;

2.17. Тайпанын студенттерин коомдук пайдалуу жумуштарга тартуу;

3. Старостанын укуктары

3.1. Тайпанын таламдарын, кызыкчылыгын окуу жайдын админстрациясына жеткизүүгө, укугун коргоого;

3.2. Окуу жай жөнүндө, тайпага байланыштуу ар кандай маалыматтарды алууга;

3.3. Тайпада мыкты окуган, илимий, коомдук иштерге активдүү катышкан студенттерди деканатка, профсоюз уюмуна, жаштар комитетине сыйлыкка сунуштоого;

3.4. Окуу жайдын ички тартип эрежелерин бузган студенттерге админстративдик чара көрүү жөнүндө деканатка, ректоратка кайрылууга;

3.5. Университеттин, факультеттин жаштар комитетинин жыйындарына катышууга;

3.6. Окуу-тарбия процессине байланыштуу тайпанын ичинде көйгөйлөр пайда болгон учурда кураторго, деканатка кайрылууга;

3.7. Өзүнүн милдетин маанилүү себептерге байланыштуу аткара албай калган учурда орун басар дайындоого;

3.8. Ректораттын, деканаттын, куратордун көрсөтмөлөрүн, буйруктарын аткарууну тайпанын студенттеринен талап кылууга;

4. Старостаны шайлоо, дайындоо жана бошотуунун тартиби

4.1. Староста куратордун катышуусу менен тайпанын жалпы жыйынында жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат;

4.2. Тайпадагы көпчүлүк студенттердин катышуусунда 50%+1 добуш калган студент старосталык кызматка шайланды деп эсептелинет;

4.3. Тайпанын жыйынынын токтомунун негизинде шайланган студентти факультеттин деканы 1 жылдык окуу мөөнөтүнө старосталык кызматка бекитет;

4.4. Староста шайлоо 1-курстарга окуу жылы башталган күндөн тартып алгачкы 3 жуманын ичинде, ал эми жогорку курстарга ар бир окуу жылынын биринчи жумасында өткөрүлөт;

4.5. Старостаны мөөнөтүнөн мурда шайлоо төмөндөгү учурларда болот:

а) өз каалоосу менен старосталык кызматтан кеткенде;

б) студенттик катардан четтетилгенде, академиялык өргүүгө чыкканда, сабактарга эркин катышуу укугун алганда;

в) старосталык милдетти канааттандырарлык аткара албай калган учурда куратордун кызматтык каты, факультеттин жаштар комитетинин чечими же тайпанын көпчүлүк студенттеринин катышуусунда өткөн жыйындын чечиминин негизинде;

4.6. Староста мөөнөтүнөн мурда кеткен учурда аны кайра шайлоо 2 жума аралыгында куратор тарабынан уюштурулуп өткөрүлөт.