Блог Эгембердиевой А.С.

Аты-жөнү:

Эгембердиева Аксана Сагынбековна

Туулган күнү жана жери:

07.02.1997-ж. Ош областы,Ноокат району, Өсөр айылы, М.Нарбаев көчөсү

Жарандыгы:

Кыргызстан

Улуту:

Кыргыз

Байланыш маалыматтары:

-уй дареги

-телефондору (уй,жумуш, уюлдук)

-e-mail:

-Ош шаары Петров көч. 4/44кв

- 0225 97 97 03

-aksanaes@gmail.ru

Билими:

-2014-2018-жж., ОшТУ, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети, экология адистиги, 2018-2020-жж.,ОшМУнун, Табият таануу жана география факультетинин, табигый илимий билим берүү профилинин магистратура бөлүмүн аяктагам.

Тилдерди билүү:

-орус, тилин сүйлөө деңгээлинде билем

Иш тажрыйбасы:

2018-жылдан, бери ОшМУнун, Табият таануу жана география факультетинин, зоология жана экология кафедрасынын лаборанты

Жалпы стаж:

2

Педагогикалык стаж:

-

Илимий эмгектери:

-

Алган сыйлыктары:

-

Кошумча көндүмдөрү:

Microsoft Office, Internet