Блог Маткеримовой Ф.К.

Аты-жөнү:

Маткеримова Фатима Калдарбековна

Туулганкүнүжанажери:

08.03.1980-ж. Ош областы, Өзгөн району, Эркин-Тоо айылы

Жарандыгы:

Кыргызстан

Улуту:

Кыргыз

Байланышмаалыматтары:

-уйдареги

-телефондору (уй,жумуш, уюлдук)

-e-mail:

-Ош шаарыСалиева көч. 40г2/64

- 07779475 75

-fatimamftkerimova03@gmail.com

Билими:

Адистиги:

-ОшМУ, Табияттаануужана география факультети,биология кошумча химия адистиги1998-2003-жж., Окутуучу.

Тилдердибилүү:

-орус,тилинсуйлооденгээлиндебилем

Иштажрыйбасы:

2003-2007-жж. Өзгөн районундагыКызыл-Тоо орто мектебинде биология мугалими;2007-2009-жж. Ош шаарындагы №27 орто мектебинде биология мугалими; 2007-2019-жж.бериОшМУ, Табият таануу жана география факультети, зоология жана экология кафедрасынын лаборанты, 2020-ж. зоология жана экология кафедрасынын окутуучусу жана лаборанты (совместитель)

Жалпы стаж:

17

Педагогикалык стаж:

7

Кошумчабилими:

-

Илимийэмгектери:

-

Алгансыйлыктары:

Факультеттин грамотасы, ОшМУнун Ардак грамотасы

Кошумча көндүмдөрү:

-