Блог Досназаровой А.Н.

РЕЗЮМЕ

Ф.А.А.: Досназарова Айгүль Ноомановна

Туулган жылы, күнү жана жери: 1971-жыл, 20-январь, Карасуу району, Мады айыл

округу,Учкун айылы.

Жашаган жери: Мады айыл округу,Учкун айылы.

Байланыш телефондору: ( 0551) 804 - 408

Улуту: Кыргыз

Жарандыгы: Кыргызстан

Билими: 1996-жылы ОшМУнун Табият-таануу география факультетинин “Биология кошумча химия”адистигин бүтүргөн;

Төмөнкү предметтерден окутат; “Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы”,”Курак анатомиясы,физиологиясы,гигиенасы”.

Жалпы эмгек стажы: 30жыл

ОшМУдагы эмгек стажы: 28 жыл

Иш-тажрыйбасы:

1988-1991-жылдары: Кара-Суу районундагы Фрунзе атындагы колхоздун

“Чолпон”комсомолдук кыздар бригадасынын бригадири.

1991-1996-жылдары: ОшМУнун табият таануу факультетинин биология

кошумча химия адистигинин студенти;

1996-2001-жылдары : ОшМУнун зоология жана экология кафедрасынын ага

лаборанты;

2001-2004-жылдары: ОшМУнун сырттан окуу бөлүмүнүн аспиранты;

2002-2020-жылдары: ОшМУнун зоология жана экология кафедрасынын

окутуучусу;

Сыйлыктары:

  1. “Жаштарга терен билим, татыктуу тарбия берүүдөгү жана коомдук ишмердиги

үзүрлүү эмгеги үчүн” ОшМУнун ТТФнин “Ардак грамотасы” менен 2007-жылы сыйланат.

  1. ОшМУда көп жылдан бери үзүрлүү иштеп билим берүүдө,илимде сиңирген эмгеги,коомдук турмуштагы көрсөткөн активдүүлүгү үчүн ОшМУнун «Ардак грамотасы» менен 2017-жылы сыйланат

Кошумча диплом жана сертификаттары:

  1. “Активизация творческих возможностей молодых ученых вузов юга Кыргызстана”сертификаты ОшГУ,2002г.
  2. “Окутуунун дистанттык технологиялары”сертификат ОшМУ,2014ж.
  3. “Педагогдук билимин өркүндөтүү”сертификат ОшМУ,2014ж.

Компьютердик билими: Интернет, электрондук байланыш, Microsoft Word, excel ж. б.

Тил билүү деңгээли: кыргызча, орусча, өзбекче,англисче сөздүктүн жардамында.

Өзгөчө сапаттары: жоопкерчилик,тактык,акыйкаттуулук.

Үй-бүлөлүк абалы : эки кыздын апасы.

Илимий окуу-методикалык эмгектердин тизмеси:

1. Досназарова А.Н.,Айдаралиев Э.К.”Природный и животный мир ГНПП”Кара-Шоро”Вестник КНУ им.Ж..Баласагына “Региональная политика экологического мониторинга Кыргызстана и сопредельных стран”.2005.Биологические науки,стр-189-195.

2. Досназарова А.Н.,Айдаралиев Э.К.,Магамедова Л.”Основные и приоритетные направления деятельности Государственного природного национального парка “Кара-Шоро” и преспективы его дальнейшего развития”. Вестник КНУ им.Ж..Баласагына,серия -3.2009г.стр-38-39.

3. Абжамилов С.Т.,Кулназаров Б.К.,Досназарова А.Н.,Дүйшоева Э. “Сравнительный анализ изменчивости фенетической структуру популяций зеленых жаб (Bufo Danatensis Piss) и озерных лягушек (Rana ridibunda Pall) в различных ландшафтных зон Памир-Алай" Вестник КНУ им.Ж..Баласагына,серия -5.2003г.стр-87-89.

4. Абжамилов С.Т.,Кулназаров Б.К.,Досназарова А.Н. “Зависимость роста и развития личинок зеленых жаб (Bufo Danatensis Piss) от условий размножения ”Вестник КНУ им.Ж..Баласагына,серия -5.2003г.стр-89-91.