практикалардын өткөрүү графиги.
      

ОшМУнун 2020 - 2021- окуу жылындагы практикалардын өткөрүү графиги.

Факультет

Адистик

О-б


Курс

Студ.

саны


Б саат

Практиканын аталышы

Өткөрүү мөөнөтү

Практика өтүлүүчү жай

Жооптуу кафедра жана жетекчи

   1

ИПК


ПИЭс-1-20

колледж

1

29

56

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Монуева М

2

ИПК

АСс-1-20

колледж

1

29

56

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Абжапарова У

3

ИПК

ПИЭс9-1-19

колледж

2

31

60

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Абжапарова У

4

ИПК

ПИЭс9-2-19

колледж

2

23

44

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Абжапарова У

5

ИПК

ПИЭс9-3-19

колледж

2

15

28

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Шакиров К

6

ИПК

АСс9-1-19

колледж

2

24

44

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Абжапарова У

7

ИПК

АСс9-2-19Р

колледж

2

31

60

Окуу-таанышуу

03.05.21-24.05.21

ОшМУ

Абжапарова У

Жалпы

348

8

ИПК

АСс-1-19

Колледж

2

25

252

Өндүрүштүк практика

12.04.21-17.05.21

ОшМУ

Капарова А

9

ИПК

ПИЭс-1-19

Колледж

2

19

171

Өндүрүштүк практика

01.02.21-08.03.21

Мекеме

Абдималик к Н

10

ИПК

ПИЭс-2-19

Колледж

2

18

144

Өндүрүштүк практика

01.02.21-08.03.21

Мекеме

Торобекова Н

11

ИПК

АСс9-1-18

колледж

3

21

189

Өндүрүштүк практика

12.04.21-17.05.21

Мекеме

Молдолиева Ж

12

ИПК

АСс9-2-18Р

колледж

3

22

198

Өндүрүштүк практика

12.04.21-17.05.21

Мекеме

Адылбекова Н

13

ИПК

АСс9-3-18Е

колледж

3

14

126

Өндүрүштүк практика

12.04.21-17.05.21

Мекеме

Абжапарова Н

14

ИПК

ПИЭс9-1-18

колледж

3

35

306

Өндүрүштүк практика

01.02.21-08.03.21

Мекеме

Курманали к А

Жалпы

1386

15

ИПК

АСсз-1-20

Коллед ж з.о

1

18

54

Окуу-таанышуу

12.04.21-03.05.21

ОшМУ

Шакиров К

16

ИПК

АСсз-1-18

Колледж з.о

3

29

252

Өндүрүштүк практика

30.11.20-09.01.21

Мекеме

Капарова А-144с

Абжапарова Н- 108с

306

Фак. практика жетекчиси: ___________________