АДИСТИКТЕР

Адистиктер

квалификация

шифр

ачылган жылы

окуу мөөнөтү

1

Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары

техник

220206

2016

1 жыл 10 ай (11-база) 2 жыл 10 ай (9-база)

2

Колдонмо информатика

техник

230701

2016

1 жыл 10 ай (11-база) 2 жыл 10 ай (9-база)