МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

STEM инновациялык колледжи

«БЕКИТЕМИН» “МАКУЛДАШЫЛДЫ”

ОшМУнун Жаштар кеңешинин STEM инновациялык
жетекчиси Орозали уулу Бектурсун колледжинин тарбия иштери боюнча
директордун орун басары Шарапов И.Ш.

_______________________ _______________________

_________февраль, 2021-жыл _________февраль, 2021-жыл

STEM инновациялык колледжинин 2020-2021-окуу жылынын II жарым жылдыгы үчүн түзүлгөн жаштар комитетинин иш-планы

Бул иш-план 2020-2021 –окуу жылы ичинде STEM инновациялык колледжинин жаштар кеңешинде аткарылуучу иш аракеттердин тартибин аныктап турат.

Ош-2021

STEM инновациялык колледжинин 2020-2021-окуу жылынын II жарым жылдыгы үчүн түзүлгөн жаштар комитетинин иш-планы

1. Окуу тарбия иш-чаралар

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Тайпалардагы студенттердин сабакка катышуусун көзөмөлдөө жана сабактарды көп калтырган студенттер менен тарбиялык иш жүргүзүү

Жыл бою

Директордун орун басарлары

2.

Тарбиясы начар студенттер менен тарбиялык түшүндүрүү иштерин алып баруу

Жыл бою

Директордун орун басарлары

2. Гуманизмге тарбиялоочу иш-чаралар

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

“Кайрымдуу жаштар” аттуу кайрымдуулук иштерин уюштуруу.

Жыл ичинде

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

2.

Балдар кеңешинин жыйынын өткөзүү

Жыл ичинде

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

3.

Кыздарды психолог менен жолугуштуруу.

Март

Жаштар комитети. Аялдар кенеши.

1. Маданий иш-чаралар

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

“Эр жигит эл четинде жоо бетинде” аттуу иш чара уюштуруу.

Февраль

Жаштар комитети. Аялдар кенеши.

2.

1 – апрель күлкү күнүнө карата “Тамашоу” оюнун өткөрүү.

апрель

Жаштар комитети.

3.

Бүтүрүү кечесин уюштуруу.

май

Жаштар комитети.

2. Интеллектуалдык тарбия

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1.

Студенттердин илимпоздор менен жолугуусун уюштуруу.

Март

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

Иш чаралар

2.

8-март майрамын белгилөө

8-мартка чейин

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

Иш чаралар

3. Спорттук иш-чаралар

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

Эскертүү

1.

Колледжде спорттун түрлөрү боюнча (кыздар,бадар командалары) “Директордун кубогун” уюштуруу.

Апрель

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

2.

Спорттун бардык түрү боюнча университеттеги факультеттер арасындагы мелдешке катышуу.

Жыл бою

тарбия иштер боюнча директордун орун басары.

Жаштар комитети

STEM инновациялык колледжинин

Жаштар комитетинин төрайымы ________________ Рысбай кызы Даткайым