НОВОСТИ

Туризм адистигинин бир күндүк саякаты

2021-жылы 18-февралда STEM инновациялык колледжинин кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу Шералы уулу Нурбектин жетекчилигинде ТМс9-1-18 тайпасынын студенттери Кыргызстандын туризминин географиясы боюнча Араван районун аймагында “Баритовой” үңкүрүндө окуу-танышуу практикасын өткөзүштү.

Практика учурунда техникалык коопсуздук эрежелери, аскага чыгуу, туристик каражаттар боюнча маалыматтарга ээ болду. Аймактын геологиялык түзүлүшү боюнча маалыматтарды алышты.

Кесиптик дисциплиналар бөлүмүнүн башчысы, г.и.к., доцент Сатыбалдиев Байсал Салиевичтин уюштурусу менен өткөрүлдү.