Новости Архив

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Колледжде “конок лекция”.

       STEM инновациялык колледжде ар бир адистиктерге практиктер менен баарлашуу жана адистердин тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында конок лекциялар уюштурулуп профессионалдык дисциплиналар бөлүмүндө 29-марттан 2-апрелге чейин өткөрүштү. Ошондой эле техникалык дисциплиналардагы предметтик циклында 5-апрелден 9-апрелге чейин өткөрүлөт.

      Илимий жумалык байланышту туризм адистигине 31-март күнү “дистинация Ош” коомдук бирикмесинин директору Алиев Абдыкадыр “экскурссиялык тур”, колдонмо геодезия адистигине ОсОО “эмаком” курулуш компаниясынын инженери Мамазаитов Бакыт Рыскулович “колдонмо геодезия” жана ветеринария адистигине “Тыбыт-Кашмир” коомдук фондунун жетекчиси, айыл чарба илимдеринин кандидантты Халяпов Тарбиз “жаныбарлардын селекциясы” деген темаларда конок лекциялар болуп өттү.        Ал эми 1-апрелде туризм адистигине “Osh travel” туристтик гид агенттигинин директору Хасанова Лада Евгеньевна “профессия-гид”, колдонмо геодезия адистигинде ОсОО “геоцентр” ишканасынын директору Токтосунов Жумабек “Турмушта геодезиянын орду” жана ОсОО “Мусай” курулуш компаниясынын инженер-геодезист Жураев Абдысатар “геодезиялык практика иштери” деген темада лекция өтүп берди.
      Студенттерге ар дисциплинаны жакшы окуусун жана сабакта алган теориялык билимин практикада колдоно билүүсүн айтып өтүштү. Студенттер менен иштешүүгө даяр экенин билдиришти. Лекцияда студенттер активдүү катышып, керектүү маалыматтарды алышты. Студенттерге ар дисциплинаны жакшы окуусун каалап кетишти.