Научно-исследовательская работа
2021-жылдын 14-апрелинде STEM инновациялык колледжинде Илим жумалыгынын ачылышы болду. Техникалык адистиктер предметтик циклындагы адистиктерде окуган студенттердин илим жумалыгында "Жаш техник" кружогунда жасаган макеттерин көргөзүштү. ТОРАТс-9-18 тайпасынын студенти Абди уулу Мырзабек, ТОРАТс-1-19 тайпасынын студенти Топчубаев Каныбек, ТОРАТс-2-19 тайпасынын студенти Кубатбек уулу Бектур, ЭСс-9-1-19 тайпасынын студенти Таалайбек уулу Эралы, РМТ-9-19 тайпаларындагы студенттер илим жумалыгына активдуу катышты.
Преподавателем предметного цикла технических дисциплин инновационного колледжа STEM Атахановым Х.М. получено патенты Кыргызской Республики на полезные модели: 1. Озоновый стерилизатор воздуха. 2. Электробайк.


2019-жылдын апрель айында Ош Мамлекеттик университетинин илим жумалыгы өткөзүлдү. Илим жумалыкта "Автоунаа" кафедрасы студенттери факультетте 2-орунду ээледи. ТОРАТ адистигинин студенттери ТОРАТ 9-1-17 тайпасынын студенттери Маматнаип уулу Камудилло жана Жусупали уулу Расул макет жасап 3-орунду ээлешти. Ал эми ТОРАТ-1-18 тайпасынан Маматов Чынгыз жана Мирзакаримов Маратбек ийгиликтүү орунга ээ болду.