Методисты
МИОТжанаББМ кафедрасынын доценти Ш.Д.Оморовдун отчету


Кафедранын методист окутуучуларынын отчеттору


МИОТжанаББМ каф.,доценти А.О.Келдибекованын отчету