Профессордук-окутуучулук курамы

Учурда кафедрада 15 окутуучу, 1 методист жана 1 улук лаборант эмгектенет. Алардын ичинде 1 ф.–м.и.д., профессорлор, 4 ф.-м.и.к., доценттер, 1 ага окутуучу, 3 улук окутуучу 5 окутуучу эмгектенип жатат.

Ф.А.А.: Азимов Бектур Абдырахманович
Ээлеген кызматы: Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн кафедрасын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Турсунов Дилмурат Абдилажанович
Илимий даражасы: ф.-м.и.д., профессор
Ф.А.А.: Асылбеков Таалай Дүкөнбаевич
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Зулпукарова Дамира Исмаиловна
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Артыкова Жылдыз Абдисаламовна
Ээлеген кызматы: ОшМУнун тарбия департаментинин башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Турдубеков Буркан Токторович
Илимий даражасы: ага окутуучу
Ф.А.А.: Жээнбаев Нурлан Арапович
Ээлеген кызматы: Абитуриенттерди кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Жакыпбекова Атыргүл Талипбековна
Илимий даражасы: улук окутуучу
Ф.А.А.: Кулчинова Гүлшайыр Абдурахмановна
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Сманова Нургүл Токтобековна
Илимий даражасы: улук окутуучу
Ф.А.А.: Шамшиева Гүлмира Асилидиновна
Ээлеген кызматы: Эл аралык байланыштар бөлүмү боюнча декандын орун басары
Илимий даражасы: улук окутуучу
Ф.А.А.: Гаипова Суйута Адамзатовна
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Эргешов Мансурбек Осмоналыевич
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Бекмурза уулу Ыбадылла
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Камалов Султанбек Садырбекович
Илимий даражасы: окутуучу
Ф.А.А.: Орозали кызы Нуриза
Илимий даражасы: методист
Ф.А.А.: Абдиваситова Айтолкун Газиевна
Илимий даражасы: окутуучу