Факультеттер аралык окутуучулар боюнча маалымат
1. "Бакалавриат" багытына 2020-2021-окуу жылынын 1-жарым жылдыгында сабак берген факультеттер аралык окутуучулар боюнча маалымат Шилтеме