Кесипке багыт берүү иштери

КЕСИПКЕ БАГЫТ БЕРҮҮ ИШТЕРИ 2021-2022-окуу жылы үчүн "Математика жана информациялык технологиялар" факультетинин 1-курсуна эки баскычтуу “Бакалавр - Магистр” багыттары(адистиктери) боюнча абутуриенттерди кабыл алуу жүрөт.

Негизги тест - 110, Кошумча предметтер: 1). Математика - 60 2). Физика - 60

Эскертүү: Контракттык негизде окуу үчүн кошумча тест талап кылынбайт