путевка 2014-2019-жж.

Кызматкерлерге эс алуу жайларына, курорт-санаторийлерге 2015-2020-жылдар аралыгында берилген путевкалар жөнүндө маалымат

Ф.И.О.

Санаториянын, курорттун аталышы

Иштеген жери

Путевканын баасы,сом

Барган датасы

Администрация

1.

Абдыгапаров Б. Асилбекова А.

Ысык-Ата

Ком. статист

18400

Январь,февраль

2.

Жоробеков Т.

Жалал-абад

Дир.департамент

18 400

Январь февраль

3.

Шайымкулов О.

Голубой-Ысык куль

Проректор по з/о

19560

Январь февраль

4.

Тойчиева Б.

Абдивалиева Б.

Джалал-Абад

Бухг. Ош МУ

ФЮК

21800

12.07.15.

11.07.15.

5.

Асылбекова А.

Мамакеев

Статист Ош МУ

10000

сентябрь

6.

Рысалиев Э.

Голубой-Ысык куль

Бухг. профком

23200

12.10.15

7.

Маткалыков А.

Арсланбап

Экономист Ош МУ

7500

8.

Нуранов А.

Мамакеев

Типография ОшМУ

10000 6000

9.

Ярматов М.

Джалал-Абад

инспектор

10900 6500

10.

Бегимкулова С.

Джалал-Абад

Зав.Архив

10900

27.04.16.

11.

Жусунова А.

Джалал-Абад

ОИД

10000

03.06.16.

12.

Абдыкеримов А.

Джалал-Абад

Экономист Ош ГУ

10900

13.

Камбарова Н.

Мамакеев

ОИД

11000

14.

Бабаев А.

Мамакеев

Экономист Ош МУ

11000

15.

Байсубанов М.

Джалал-Абад

Окум.катчы ОшМУ

10900

05.01.17.

16.

Жээнбаев Н.

Джалал-Абад

Кабыл алуу ком.сы

10900

17.

Садиева Б.

Джалал-Абад

Типография ОшМУ

10900

10.01.17.

18.

Нуранов А.

Джалал-Абад

Типография ОшМУ

10900

18.01.17.

19.

Дооронова Н.

Джалал-Абад

Инспектор Ош МУ

10900

03.03.17.

20.

Кайназарова Б.

Джалал-Абад

Пенсионер ОшМУ

10900

04.04.17.

21.

Курбанбаева Н.

Мамакеев

ОИД

11000

10.01.17.

22.

Саттарова К.

Мамакеев

Типография Билим

11000

17.03.17.

23.

Темиралиева Г.

Мамакеев

Окум.кеңеш.секр.ы

11000

17.03.17.

24.

Колдошов Т.

Мамакеев

Проректор

11000

25.

Анарбаева Г.

Джалал-Абад

Аспирантура бөлүм

10900

26.

Суеркулов У.

Джалал-Абад

Ош МУнун юристи

10900

27.

Абдыкеримов А.

Джалал-Абад

Экономист

10900

01.08.17.

28.

Турганбаева М.

Джалал-Абад

ОИД

10900

16.08.17.

29.

Курбанбаева Ш.

Ыссык-ата

Бухгалтер Ош МУ

21800

14.11.17.

30.

Жороев Т.

Голубой-Ысык куль

Директор Арашан

23200

30.11.17.

31.

Авазбек уулу Р.

Мамакеев

Проректор Ош МУ

11000

10.01.18.

32.

Анарбаева Г.

Джалал-Абад

Аспирантура бөлүм

21800

13.01.18.

33.

Суркеева Э.

Мамакеев

ОИД

11000

34.

Жакыпова Г.

Мамакеев

Карьера бөлүмү

11000

35.

Абдразак кызы К.

Голубой-Ысык куль

“Адис”центрОшМУ

25600

11.12.18.

36.

Авазбек уулу Р.

Джалал-Абад

Проректор

10900

07.01.19.

37.

Жалалов Э.

Джалал-Абад

Таланттар академ.ы

10900

07.01.19.

38.

Эралиева Н.

Джалал-Абад

Инспектор ОК

10900

08.01.19.

39.

Абдыкеримов А.

Джалал-Абад

Экономист

10900

40.

Орокова С.

Мамакеев

ОИД Ош МУ

11000

41.

Маматжан уулу М.

Джалал-Абад

Редактор НУР

10900

07.11.18.

42.

Бегимкулова С.

Джалал-Абад

Зав. Архив Ош МУ

10900

13.11.18.

43.

Кайназарова Г.

Джалал-Абад

10900

30.11.18.

44.

Жусупова А.

Мамакеев

ОИД

11000

29.01.19.

45.

Конобаев Н.

Джалал-Абад

Здравпункт Ош МУ

21800

04.03.19.

46.

Камаридин кызы Б.

Джалал-Абад

ОИД

21800

07.05.19.

47.

Колдошов Т.

Мамакеев

Проректор

11000

24.06.19.

48.

Омбудсмен ата энелери

Арстанбап

9000

14.08.19.

49.

Омбудсмен ата энелери

Арстанбап

9000

27.06.19.

50.

Омбудсмен ата энелери

Арстанбап

4500

27.06.19.

51.

Божонов З.

Арстанбап

Проректор

9000

52.

Акбарали уулу Ө.

Мамакеев

11000

53.

Суркеева Э.

Мамакеев

ОИД

11000

54.

Рысалиев Э.

Джалал-Абад

Зам.Пред профкома

10900

55.

Конобаев Н.

Санат

Здрав.пункт

7500

56.

Далбаев К.

Мамакеев

ОКнын бөлүм баш.

11000

57.

Омокеев У.

Мамакеев

Киноакадемия

11000

58.

Бектемир уулу Д.

Мамакеев

Фото кабарчы

11000

59.

Садиева А.

Мамакеев

Типография

11000

60.

Момунов Р.

Мамакеев

ОшМУнун муз.ты

11000

61.

Тойчиев Б.

Джалал-Абад

Бухгалтер Ош МУ

10900

08.12.19.

62.

Абдрахманов А.

Джалал-Абад

Студ. омбудсмен

10900

08.12.19.

63.

Тойчиева Б.

Голубой-Ысык куль

Бухгалтер Ош МУ

25600

64.

Анарбаева Г.

Джалал-Абад

Аспирантура бөлүм

10900

65.

Оморбаева А.

Мамакеев

ОИД

11000

Педфак

66.

Муратбаев Б.

Джалал-Абад

декан пед. фак

9200

24.03.15

67.

Шералиев К.

Мамакеев

Пед.фак

10000

16.04.15

68.

Жолдошева А.

Мамакеев

Психология каф.

10000

69.

Карабаев Р.

Джалал-Абад

Пед.фак

11000

август

70.

Раимбердиева Н.

Джалал-Абад

Пед.фак

11000

август

71.

Садыкова Б.

Кыргызстан

Пед.фак

20400

02.12.15

72.

Сулайманов О.

Джалал-Абад

Пед.фак

21800

09.11.15.

73.

Исираилов А.

Голубой-Ысык куль

Пед.фак

23200

74.

Шайымкулова М.

Мамакеев

Пед.фак

10000

8.04.16.

75.

Анаркулов Р.

Мамакеев

Пед.фак

11000

76.

Капарова Н.

Мамакеев

Пед.фак

11000

77.

Батыралиев А.

Телтору

Пед.фак

11000

22.07.16.

78.

Шадиев Н

Телтору

Пед.фак

11000

22.07.16.

79.

Тажибаев Д.

Мамакеев

Пед. фак.и

10000

август

80.

Байгазиев К.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

26.07.16.

81.

Тажибаев Д.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

29.07.16.

82.

Султанова М.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

83.

Темирбаева С.

Мамакеев

Пед.фак

11000

84.

Исмаилова Н.

Мамакеев

Пед.фак

11000

85.

Байсубанова В.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

05.01.17.

86.

Юлдашов М.

Мамакеев

Пед.фак

11000

14.02.17.

87.

Исмаилова А.

Мамакеев

Пед.фак

11000

23.03.17.

88.

Нурматов Н.

Мамакеев

Пед.фак

11000

89.

Закиров А.

Джалал-Абад

ИПК

10900

90.

Рахманбердиева К.

Мамакеев

Пед.фак

11000

06.07.17.

91.

Рахманбердиева К.

Джалал-Абад

Пед.фак

21800

13.12.17.

92.

Аканова М.

Джалал-Абад

Пед.фак

21800

20.12.17.

93.

Тойчиев Т.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

08.01.18.

94.

Сапарова Б.

Мамакеев

Пед.фак

11000

15.01.18.

95.

Темирбаева А.

Мамакеев

Пед.фак

11000

22.01.18.

96.

Мусакеев М Карабаев Р.

Жети-Өгүз

Пед.фак

22800

01.08.18.

97.

Жээналиев К.

Мамакеев

Пед.фак

11000

07.11.18.

98.

Аширова Н.

Мамакеев

Пед.фак

11000

18.12.18.

99.

Ысмаилова Н.

Джалал-Абад

Пед.фак

21800

06.12.18.

100.

Сабирова М.

Джалал-Абад

Каф. Психолог.я

10900

04.01.19.

101.

Ташибекова У.

Мамакеев

Пед.фак

11000

10.01.19.

102.

Салибаев А.

Мамакеев

Пед.фак

11000

14.01.19.

103.

Капарова А.

Мамакеев

Пед.фак

11000

21.01.19.

104.

Сапарова Б.

Джалал-Абад

Пед.фак

21800

08.05.19.

105.

Үсөн уулу Жыргал

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

03.06.19.

106.

Момунов М.

Мамакеев

Пед.фак

11000

11.06.19.

107.

Самитова А.

Мамакеев

Пед.фак

11000

108.

Исмаилова Д.

Мамакеев

Пед.фак

11000

109.

Өмүрзакова Г.

Мамакеев

Пед.фак

11000

110.

Бегматов С.

Джалал-Абад

Пед.фак

10900

111.

Жээнбаев Г.

Мамакеев

Пед.фак

11000

112.

Жумалиева Б. Табалдиева А.

Голубой-Ысык куль

Пед.фак.ти

25600

20.12.19.

113.

Закирова А.

Джалал-Абад

Пед.фак.ти

10900

08.12.19.

114.

Мөнөкбаев А.

Джалал-Абад

Пед.фак.ти

10900

08.12.19.

115.

Нурматов К.

Джалал-Абад

Пед.фак.ти

10900

116.

Ташбекова у.

Мамакеев

Пед.фак.ти

11000

ФТФ

117.

Айдарбеков З.

Джалал-Абад

доц Ф.Т.Ф

9200

02.04.15

118.

Эргешова Ы.

Джалал-Абад

Физтех

10900

13.05.15.

119.

Орозбаева А.

Мамакеев

Методист физтех

10000

сентябрь

120.

Каденова Б.

Мамакеев

Физтех

10000 6000

121.

Халиулин Р.Н.

Мамакеев

Физтех

10000 6000

122.

Турсунбаев Ж.

Мамакеев

Физтех

11000

123.

Арзыматова Ж.

Мамакеев

Физтех

11000

124.

Арапов Б.

Джалал-Абад

Физтех

10900

05.01.17.

125.

Акпаралиева Г.

Джалал-Абад

Пенсионер ОшМУ

10900

05.01.17.

126.

Орозалиева З.

Голубой-Ысык куль

Физтех

23200

127.

Каденова Б.

Ыссык-Ата

Физтех

21800

06.01.17.

128.

Кадыров М.

Мамакеев

Физтех

11000

129.

Раева Ж.

Мамакеев

Физтех

11000

130.

Аманбай кызы А.

Джалал-Абад

Физтех

10900

09.01.18.

131.

Кубатов Н.

Мамакеев

Физтех

11000

10.01.18.

132.

Темирова Б. Койлубаева Г. Каденова Б.

Жети-Өгүз

Физтех

34200

01.08.18.

133.

Эргешова Ы.

Мамакеев

Физтех

11000

08.10.18.

134.

Арапов Б.

Джалал-Абад

Физтех

21800

11.01.19.

135.

Темирбаева А.

Мамакеев

Физтех

11000

04.01.19.

136.

Закирова Г.

Джалал-Абад

Физтех

21800

26.03.19.

137.

Турсунбаев Ж.

Джалал-Абад

Физтех

10900

04.06.19.

138.

Исаканова А.

Джалал-Абад

Физтех

10900

139.

Карабаев Р.

Санат

Физтех

7500

140.

Каденова Б.

Голубой-Ысык куль

Физтех

25600

20.12.19.

141.

Жусубалиева А.

Мамакеев

Физтех

11000

Юрфак

142.

Ташбаев Р. Табалдыев Н.

Ысык-Ата

Юрфак

21800

143.

Түмөнбаева Г.

Мамакеев

Юр.фак

10000

13.05.15.

144.

Сулайманов З.

Мамакеев

Юр.фак.и

10000 6000

145.

Абдрахманова Г. Ормонова Э.

Джалал-Абад

Юр фак.и

10900 6500

146.

Абдуванова А.

Голубой-Ысык куль

Юр фак.и

23200

19.05.16.

147.

Акматбекова А.

Джалал-Абад

Юр фак.ти

21800

148.

Сатылганова А.

Джалал-Абад

Юр фак.ти

10900

04.02.17.

149.

Сагынов А.

Джалал-Абад

Юр фак.ти

10900

24.03.17.

150.

Назиров А.

Мамакеев

Юр фак.ти

11000

16.11.17.

151.

Жолдошев Э.

Мамакеев

Юр фак.ти

11000

17.01.18.

152.

Дехканова К.

Голубой-Ысык куль

Юр фак.ти

25600

15.11.18.

153.

Токтобаева Б.

Мамакеев

Юр фак.ти

11000

2.11.18.

154.

Сулайманов Ч.

Джалал-Абад

Юр фак.ти

10900

09.01.19.

155.

Карабаева К.

Джалал-Абад

Юр Фак.ти

10900

25.06.19.

156.

Абдуванова А.

Мамакеев

Юр фак.ти

11000

157.

Нурматова Г.

Джалал-Абад

Юр фак.ти

10900

ДТМФ

158.

Эмилканова Б.

Голубой-Ысык куль

Дүйнөлүк тил.фак

23200

159.

Олжоканова Б.

Голубой-Ысык куль

Дүйнөлүк тил.фак

23200

21.11.15

160.

Байзулдаева Г.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900 6500

161.

Жороева А.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

26.04.16.

162.

Карабекова Э.

Голубой-Ысык куль

Дүйнөлүк тил.фак

23200

13.15.16.

163.

Жолчиева Ж.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

164.

Шамуратова А.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

165.

Эргешова Г.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

166.

Нарматова Э.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

167.

Койлубаева Б.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

16.01.17.

168.

Ысмаилова Р.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

09.03.17.

169.

Мамрасулова А.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

10.01.17.

170.

Суркеева Д.

Ала-Тоо

Дүйнөлүк тил.фак

30600

07.07.17.

171.

Жолчиева К.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

07.07.17.

172.

Эрмекбаева Г.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

173.

Турдуева З.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

174.

Абдрахманова Н.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

6.01.18.

175.

Турдубаева Г.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

08.01.18.

176.

Каримова Б.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

08.01.18.

177.

Калмаматова З.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

20.01.18.

178.

Ахмеджанова А.

Голубой-Ысык куль

Дүйнөлүк тил.фак

25600

179.

Койлубаева Б.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

180.

Сагындыкова Р.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

181.

Анарбаев Арап

Ыссык-Ата

Дүйнөлүк тил.фак

21800

06.12.18.

182.

Жалиева Ж.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

07.01.19.

183.

Аипова Г.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

21.01.19.

184.

Раимбекова Ч.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

11000

01.03.19.

185.

Эмилканова

Ыссык-Ата

Дүйнөлүк тил.фак

21800

09.04.19.

186.

Дуванаева Н.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

23.05.19.

187.

Тургунбаева Б.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

06.06.19.

188.

Жумабаева А.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

11.06.19.

189.

Бегматова Ж.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

190.

Каипова А.

Мамакеев

Дүйнөлүк тил.фак

11000

191.

Сабирбаева З.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

192.

Сабирбаева З.

Джалал-Абад

Дүйнөлүк тил.фак

10900

2 жолу

Китепкана

193.

Зулпукарова М.

Мамакеев

Китепкана

10000

7.05.15

194.

Токтошева М.

Мамакеев

Китепкана

10000 6000

195.

Кудайбердиева И.

Чарбак

Китепкана

4000

196.

Саитова Г.

Джалал-Абад

Китепкана

11000

26.07.16.

197.

Джуманова У.

Мамакеев

Китепкана

11000

20.01.17.

198.

Нурматова Г.

Джалал-Абад

Китепкана

11000

05.01.17.

199.

Токтомуратова Ы.

Мамакеев

Китепкана

11000

10.07.17.

200.

Кудайбердиева Н.

Мамакеев

Китепкана

11000

04.10.17.

201.

Жуманова Ч.

Мамакеев

Китепкана

11000

04.10.17.

202.

Джуманова У.

Мамакеев

Китепкана

11000

203.

Турдыева З.

Джалал-Абад

Китепкана

10900

19.12.18.

204.

Раева Б.

Джалал-Абад

Китепкана

10900

ЧТФ

205.

Чотикеева Г.

Мамакеев

Тарых фак.и

10000

13.05.15

206.

Дүйшөнбаева А.

Джалал-Абад

Тарых фак.и

10900

4.05.15.

207.

Солиева Э.

Джалал-Абад

Тарых фак.и

10900

8.06.15.

208.

Ураимов У.

Мамакеев

Тарых фак.и

10000

15.06.15

209.

Тилекова У.

Мамакеев

Тарых фак.и

10000 6000

210.

Дүйшөнбаева Аида

Джалал-Абад

Тарых фак.и

21800

211.

Жумашова Г.

Мамакеев

Тарых фак.и

11000

212.

Ташмаматов Ө.

Мамакеев

Тарых фак.и

11000

213.

Чыныкеева Н.

Мамакеев

Тарых фак.ти

11000

11.07.17.

214.

Жумашева Г.

Мамакеев

Тарых фак.ти

11000

05.02.18.

215.

Чыныкеева Г.

Мамакеев

Тарых фак.ти

11000

216.

Айтбаев Т.

Джалал-Абад

Тарых фак.ти

21800

31.10.18.

217.

Чыныкеева Г.

Голубой-Ысык куль

Тарых фак.ти

25600

16.05.19.

218.

Осмонова С.

Джалал-Абад

Тарых фак.ти

10900

219.

Султанова М.

Джалал-Абад

Тарых фак.ти

21800

Медколледж

220.

Гапарова Н.

Мамакеев

Мед.колледж

10000

29.04.15

221.

Кыдыршаева Ж.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

18.05.15

222.

Аширбекова М.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

18.05.15

223.

Сейитова Г.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

29.06.15.

224.

Сатылганова Н.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

8.07.15.

225.

Сүеркулов У.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

29.06.15.

226.

Тойчиев Т.

Мамакеев

Мед.колледж

10000

20.07.15.

227.

Кеңешова Г. Сардалова Ж.

Голубой-Ысык куль

Мед.колледж

23200

12.12.15.

228.

Исакова Т.

Мамакеев

Мед.колледж

10000 6000

229.

Кадырова А.

Мамакеев

Мед.колледж

10000 6000

230.

Полотов А.

Ыссык-Ата

Мед.колледж

21800

231.

Шамаматова З

Кыргызстан

Мед.колледж

20400

05.04.16.

232.

Аширбекова М.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

07.06.16.

233.

Абдрахманова С.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

07.06.16.

234.

Ганыжан кызы З.

Джалал-Абад

Мед.колледж

11000

14.07.16.

235.

Исраилова Д.

Джалал-Абад

Мед.колледж

11000

15.07.16.

236.

Сейдалиева М.

Джалал-Абад

Мед.колледж

11000

15.07.16.

237.

Бабаева У.

Джалал-Абад

Методист мед кол.

11000

25.07.16.

238.

Сеитова Г.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

239.

Садырбаева А.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

240.

Жанышбаев А.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

16.01.17.

241.

Арзиматова Р.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

23.03.17.

242.

Эргешова М.

Джалал-Абад

Мед.колледж

21800

243.

Ысмайылов Н.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

244.

Сеитова Г.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

01.08.17.

245.

Раимжанова Г.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

03.08.17.

246.

Самиева А.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

04.08.17.

247.

Исмаилов К.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

08.08.17.

248.

Исмаилова Н.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

08.01.18.

249.

Сеитова Г.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

10.01.18.

250.

Төрөбаева Д.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

15.02.18.

251.

Алиева Б.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

252.

Аттокуров К.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

253.

Арзиматова Б.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

254.

Аргынбаева А.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

255.

Кожомбердиева И.

Жети-Өгүз

Мед.колледж

20000

27.06.18.

256.

Исмаилова Ж.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

16.10.18.

257.

Карабаева Н.

Джалал-Абад

Мед.колледж

10900

04.12.18.

258.

Кубатова

Мамакеев

Мед.колледж

11000

01.02.19.

259.

Арзиматова Б.

Джалал-Абад

Мед.колледж

11000

04.04.19.

260.

Шоокумова Д.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

10.06.19.

261.

Самиева А.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

21.06.19.

262.

Чотурова У.

Мамакеев

Мед.колледж

11000

21.06.19.

263.

Төрөбаева Д.

Мамакеев

Мед. колледж

11000

264.

Исманалиева Ш

Джалал-Абад

Мед колледж

10900

265.

Асанбекова З.

Джалал-Абад

Мед. колледж

10900

08.12.19.

266.

Төлөбаев Б.

Джалал-Абад

Мед. колледж

10900

08.12.19.

ФЮК

267.

Чыналиева М.

Мамакеев

ФЮК

10000

15.06.15.

268.

Муратова Чолпон

Мамакеев

ФЮК

10000 6000

269.

Чыналиев М.

Джалал-Абад

ФЮК

10900 6500

270.

Базарбаева А.

Джалал-Абад

ФЮК

10900 6500

271.

Койлубаева Б.

Джалал-Абад

ФЮК

10900 6500

272.

Нармаматова Ж.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

17.03.16.

273.

Асанбекова Д.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

22.05.16.

274.

Мадаминова Д.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

22.05.16.

275.

Асанбекова Ж.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

07.08.17.

276.

Исанов Н.

Мамакеев

ФЮК

11000

11.01.18.

277.

Амиракулова Б.

Мамакеев

ФЮК

11000

18.01.18.

278.

Муратова Ч.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

13.01.18.

279.

Мадаминова Д.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

280.

Исанов К.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

281.

Амиракулова Б.

Мамакеев

ФЮК

11000

21.01.19.

282.

Маманова Ы.

Мамакеев

ФЮК

11000

21.01.19.

283.

Маманова К.

Джалал-Абад

ФЮК

11000

04.04.19.

284.

Мадаминова Д.

Джалал-Абад

ФЮК

11000

08.05.19.

285.

Тойчубекова Г.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

08.12.19.

286.

Сыдыкова Г.

Джалал-Абад

ФЮК

10900

АХЧ

287.

Түмөнбаев Ж.

Джалал-Абад

Комендант БиМ

10900

4.05.15.

288.

Абдыгапаров Б.

Джалал-Абад

№1 жатакана

10900

28.05.15.

289.

Зулпуев Н.

Ыссык-Ата

Плотник АХЧ

21800кв

26.09.15.

290.

Тажиматова Ш.

Джалал-Абад

Техничка№6корпус

10000

08.06.16.

291.

Киргизбаева Г.

Чарбак

Убор. №4 жатакана

4000

292.

Ашимахунова К.

Чарбак

Убор. №4 жатакана

4000

293.

Джураева И.

Чарбак

Убор. №4 жатакана

4000

294.

Шакирова Г. Маматбеков Т.

Д/о Ала-Тоо

Вахтер.№7 жата-а

Экономист

20400

25.06.16.

295.

Ырысбекова С.

Мамакеев

Техн. №3корпус

11000

21.01.17.

Сулайманова Г.

Мамакеев

Вахтер №4 корпус

11000

06.02.17.

296.

Икларов А.

Мамакеев

Комендант №кор.с

11000

10.02.17.

297.

Ашимакунова Н.

Чарбак

Техничка обш №4А

8500

04.07.17

298.

Киргизбаева Т.

Чарбак

Техничка обш №4А

8500

04.07.17

299.

Аширбаева З.

Чарбак

Техничка обш №4А

8500

04.07.17

300.

Джураева Н.

Чарбак

Техничка обш №4А

8500

04.07.17

301.

Ураимова А.

Чарбак

Техничка обш №2А

8500

04.07.17

302.

Джураева Н.

Чарбак

Техничка обш №2А

8500

04.07.17

303.

Сулайманова С.

Чарбак

Техничка обш №1А

8500

04.07.17

304.

Сулайманова Ш.

Чарбак

Техничка обш №1А

8500

04.07.17

305.

Эргешова М.

Чарбак

Техничка обш №1А

8500

04.07.17

306.

Нурмаматова М.

Чарбак

Техничка обш №1А

8500

04.07.17

307.

Камчыбекова М.

Джалал-Абад

ТТГФ вахтер

10900

308.

Парманова Ж.

Мамакеев

Комендант №3

11000

11.01.18.

309.

Кадырова Д.

Мамакеев

Вахтер №8

11000

11.01.18.

310.

Шамаева Ж.

Мамакеев

АХЧ

11000

16.01.18.

311.

Төрөбекова Ж.

Голубой-Ысык куль

Вахтер № 5

23200

13.01.18

312.

Сулайманова О.

Джалал-Абад

Техничка №1 корп.

10900

313.

Киргизбаева Т.

Чарбак

Техничка №4

8500

314.

Рыскулов А.

Мамакеев

Коопсуздук кыз.р

11000

27.10.18.

315.

Токуров А.

Голубой-Ысык куль

АХЧ

25600

14.11.18.

316.

Камчыбекова Б.

Мамакеев

Вахтер №6 обш.

11000

04.12.18.

317.

Кадырова Д.

Мамакеев

Вахтер №5 корпус

11000

10.01.19.

318.

Юнусов К.

Мамакеев

АХЧ

11000

04.02.19.

319.

Муратова Д.

Мамакеев

АХЧ

11000

23.04.19.

320.

Абдувалиева Х

Джалал-Абад

Техничка №1 корп.

10900

60.06.19.

321.

Чырмашов Б.

Мамакеев

Охрана №1 корпус

11000

10.06.19.

322.

Ажибеков Г.

Чарбак

Сторож. №1 корп.

8500

29.06.19.

323.

Киргизбаева Г.

Чарбак

Техничка №4 корп.

8500

02.07.19.

324.

Ураимова Н.

Чарбак

Техничка №2 корп.

8500

02.07.19.

325.

Джураева Н.

Чарбак

Техничка №2 корп.

8500

02.07.19.

326.

Кадырова Д.

Мамакеев

Вахтер №8 корпус

11000

МИТ

327.

Арапбаев Р.

Джалал-Абад

МИТ

10900

7.05.15.

328.

Кедейбаева Д.Абдыкаримов А.

Джалал-Абад

МИТ

21800кв

16.06.15

329.

Асылбеков Т.

Ыссык-Ата

Декан МИТ

21800кв

13.11.15.

330.

Сейитгазыева Г.

Джалал-Абад

МИТ

10900

18.04.16.

331.

Сыдыков А.

Мамакеев

МИТ

10000

27.04.16.

332.

Кедейбаева Д.

Мамакеев

МИТ

11000

333.

Азимов Б.

Ала-Тоо

МИТ

20400

30.07.16.

334.

Саттаров А.

Джалал-Абад

МИТ

10900

11.03.17.

335.

Жакыпбекова А.

Ыссык-Ата

МИТ

21800

336.

Аркабаев Н.

Мамакеев

МИТ

11000

337.

Сайипбекова А.

Ала-Тоо

МИТ

20400

338.

Сатаров Арзымат

Джалал-Абад

МИТ

21800

339.

Шамшиева Г.

Джалал-Абад

МИТ

10900

15.02.18.

340.

Тургунбаева С.

Джалал-Абад

МИТ

10900

08.01.18.

341.

Чамашев М.

Джалал-Абад

МИТ

11000

18.01.18.

342.

Жусуева Ш.

Ыссык-Ата

МИТ

21800

343.

Жалилов А.

Джалал-Абад

МИТ

10900

344.

Аркабаев Н.

Джалал-Абад

МИТ

10900

14.01.19.

345.

Эркебаев У.

Джалал-Абад

МИТ

11000

11.03.19.

346.

Артыкова Н.

Джалал-Абад

МИТ

11000

20.03.19.

347.

Кедейбаева Д.

Джалал-Абад

МИТ

11000

30.05.19.

348.

Нуранов Б.

Джалал-Абад

МИТ

10900

04.06.19.

349.

Турсунов Д.

Мамакеев

МИТ

11000

24.06.19.

350.

Беделова Н.

Джалал-Абад

МИТ

10900

351.

Артыкова Ж.

Джалал-Абад

МИТ

10900

352.

Алымкулов К.

Санат

МИТ

7500

353.

Эркебаев У.

Мамакеев

МИТ

11000

354.

Сопуев А.

Джалал-Абад

МИТ

10900

355.

Саипбекова А.

Джалал-Абад

МИТ

21800

Медфак

356.

Мамашов Нурбек

Джалал-Абад

Мед. фак.и

10900

7.05.15.

357.

Турдубаева

Джалал-Абад

Мед. фак.и

11000

август

358.

Чырмашева Б.

Джалал-Абад

Мед. фак.и

21800

10.12.15.

359.

Раззаков А.

Мамакеев

Мед фак.и

10000 6000

360.

Абдыганыев Н.

Джалал-Абад

Медфак

10900 6500

361.

Тойчубекова Г.

Джалал-Абад

Мед фак.и

10900 6500

362.

Омурзакова Г., Жээнтаева Ж.

Джалал-Абад

Мед фак.и

21800

30.03.16.

363.

Жээнбекова Д. Акматакунова Н.

Голубой-Ысык куль

Мед фак.и

23200

07.04.16.

364.

Залова Т.Б.Капаров Б.

Д/о Ала-Тоо

Мед фак.и

20400

25.06.16.

365.

Чырмашова Б.

Джалал-Абад

Мед фак.и

11000

14.06.16.

366.

Маметова А.

Джалал-Абад

Мед фак.и

10900

367.

Ташиева Г.

Джалал-Абад

Мед фак.и

10900

368.

Мамажанов У.

Мамакеев

Мед фак.ти

11000

369.

Турсунбаева А.

Мамакеев

Мед фак.ти

11000

20.02.17.

370.

Манасов Н.

Голубой-Ысык куль

Мед фак.ти

23200

371.

Маметова А.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

372.

Курбанбаев З.

Голубой-Ысык куль

Мед. Фак.ти

34200

373.

Жолдубаева Р.

Ыссык-ата

Мед. Фак.ти

21800

20.12.17.

374.

Аблабекова Ж.

Голубой-Ысык куль

Мед. Фак.ти

23200

11.12.17.

375.

Өмүрзаков Н.

Джалал-Абад

Мед. Фак.ти

10900

23.01.18.

376.

Жунусов А.

Джалал-Абад

Мед. Фак.ти

10900

07.02.18.

377.

Султанов К.

Мамакеев

Мед. Фак.ти

11000

08.01.18.

378.

Раззаков А.

Мамакеев

Мед. Фак.ти

11000

16.01.18.

379.

Абдыганиев Н.

Мамакеев

Мед.фак.ти

11000

380.

Абдиев А.

Жети-Өгүз

Мед. Фак.ти

10900

30.07.18.

381.

Турдубаев К.

Джалал-Абад

Мед.фак.ти

10900

382.

Мамытова М.

Голубой-Ысык куль

Мед. фак.ти

25600

9.11.18.

383.

Сатинбаева Р.

Мамакеев

Мед. фак.ти

11000

12.01.19.

384.

Абжапарова Д.

Джалал-Абад

Мед. фак.ти

11000

08.02.19.

385.

Атабаева И.

Джалал-Абад

Мед. фак.ти

11000

14.03.19.

386.

Бурканова Э.

Мамакеев

Мед фак.ти

11000

387.

Кеңешбаева Б.

Мамакеев

Мед фак.ти

11000

388.

Абдыганиев Н.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

389.

Маметова А.

Голубой-Ысык куль

Мед фак.ти

25600

390.

Жалиева Н.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

08.12.19.

391.

Омурзакова Г.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

08.12.19.

392.

Саипов Д.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

393.

Раззаков А.

Джалал-Абад

Мед фак.ти

10900

394.

Чырмашова Б.

Джалал-Абад

Мед.фак.ти

10900

395.

Кыргыз филология факультети

396.

Ашимов Ш.

Мамакеев

Кыр.фил.фак.и

10000

15.06.15

397.

Туралиев

Мамакеев

Кыр.фил.фак.и

10000

17.06.15

398.

Нурмаматова М

Д/о Ала-Тоо

Мамлекеттик тил

10200

25.06.16.

399.

Табалдиева М.

Мамакеев

Кыр.фил. фак.ти

11000

400.

Турганбаев Н.

Мамакеев

Кыр.фил.фак.и

11000

10.01.17.

401.

Каримова Г.

Джалал-Абад

Кыр фил.фак.ти

10900

09.01.18.

402.

Айтибаева Ж.

Мамакеев

Мам.к тил каф.сы

11000

403.

Залова Т., Капарова Ж.

Ала-Тоо

Кыр фил.фак.ти

30600

03.07.18.

404.

Максутова Ж.

Мамакеев

Мамлекеттик тил

11000

18.10.18.

405.

Мырзахметов А.

Джалал-Абад

Кыр фил.фак.ти

10900

06.12.18.

406.

Табалдиева М.

Мамакеев

Кыр фил.фак.ти

11000

12.11.18.

407.

Алиева Ф.

Джалал-Абад

Каф. Мамлекет.тил

10900

17.01.19.

408.

Тагаева З.

Мамакеев

Кыргыз фил.фак.ти

11000

08.01.19.

409.

Исанова Т.

Мамакеев

Кыргыз фил.фак.ти

11000

12.01.19.

410.

Тургунбаева С.

Мамакеев

Кыргыз фил.фак.ти

11000

16.01.19.

411.

Тагаева З.

Мамакеев

Кыргыз фил.фак.ти

11000

412.

Максутова Ж.

Мамакеев

Малекеттик тил

11000

02.05.19.

413.

Тажикова Б.

Ала-Тоо

Мамлекеттик тил

11000

414.

Алпаизова Б.

Джалал-Абад

Кыргыз фил.фак.ти

10900

415.

Рысбаев Т.

Мамакеев

Кыргыз фил.фак.ти

11000

416.

Камардинова У.

Джалал-Абад

Кыр. фил.фак.ти

10900

ФМО

417.

Аттокуров Т.

Мамакеев

Фил. полит. каф.

10000

418.

Султанова К.

Мамакеев

ФМО

11000

419.

Бойтоева С.

Мамакеев

Лаборант каф.а философия

11000

06.01.17.

420.

Эшеналиева Д.

Мамакеев

Философ. Кафед.сы

11000

12.01.17.

421.

Ахмеджанова А.

Джалал-Абад

Каф. философия

10900

422.

Кыдырмышева Б.

Джалал-Абад

ФМО

10900

03.08.17.

423.

Пазылова С.

Мамакеев

Философ. Каф.сы

11000

424.

Мурзакматов А.

Джалал-Абад

Политология каф.ы

21800

425.

Мадымаров М.

Джалал-Абад

Каф. философия

10900

15.01.19.

426.

Акматов С.

Арстанбап

ФМО

9000

27.06.19.

427.

Акаев А.

Голубой-Ысык куль

Каф.философия

25600

428.

Акматова Д.

Санат

ФМО

7500

429.

Мырзакметов А.

Джалал-Абад

Кыр. фил.фак.ти

10900

430.

Кутушова Н.

Жети-Өгүз

ФМО

10900

30.07.18.

О згон медколледж

431.

Каримова И.

Джалал-Абад

Өзгөн мед.колледж

11000

август

432.

Таалайбек кызы А.

Мамакеев

Өзгөн мед колл.ж

11000

04.01.17.

433.

Нарынова Ж.

Мамакеев

Өзгөн мед колл.ж

11000

04.01.17.

434.

Станбаев Ө.

Мамакеев

Өзгөн мед колл.ж

11000

06.01.17.

435.

Пазылов М.

Мамакеев

Өзгөн мед колл.ж

11000

436.

Кошатова Г.

Мамакеев

Өзгөн мед колледж

11000

06.12.18.

437.

Калюекова З.

Мамакеев

Өзгөн мед колледж

11000

21.01.19.

438.

Станбаев Ө.

Мамакеев

Өзгөн мед колледж

11000

06.05.19.

ТТГФ

439.

Муратова Р

Ыссык-Ата

ТТГФ

21800

13.11.15.

440.

Султанов Ж.

Ыссык-Ата

ТТГФ

21900

12.12.15.

441.

Исмаилова Р.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900 6500

442.

Низамиев А.

Ыссык-Ата

ТТГФ

21800

443.

Кеңешбаева Д. Нарбаева Н.

Ыссык-Ата

ТТГФ

21800

05.04.16.

444.

Матикеев К.

Мамакеев

ТТГФ

11000

445.

Муратова Р.

Ыссык-Ата

ТТГФ

21800

446.

Оморкулов Т.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

18.01.17.

447.

Самиев К.

Ыссык-Ата

ТТГФ

21800

06.01.17.

448.

Артыков Р.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

449.

Каримова Б.

Голубой-Ысык куль

ТТГФ

23200

450.

Ахмедова Ф.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

08.01.18.

451.

Давлатова С.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

15.01.18.

452.

Ормонкулов Т.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

16.01.18.

453.

Сыдыкова Г.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

23.01.18.

454.

Абылаева Б.

Мамакеев

ТТГФ

11000

16.01.18.

455.

Момошева Г.

Мамакеев

ТТГФ

11000

17.01.18.

456.

Нурматова Ж.

Мамакеев

Методист ТТГФ

11000

457.

Жумагулова Б.

Голубой-Ысык куль

ТТГФ

25800

458.

Токторбаева Г.

Джалал-Абад

ТТГФ

21800

459.

Базарбаева Г.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

460.

Айдаралиев Э.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

04.01.19.

461.

Болотов И.

Мамакеев

ТТГФ

11000

07.01.19.

462.

Мамытов Т.

Мамакеев

ТТГФ

11000

22.01.19.

463.

Каримова Б.

Кеңешбаев Д.

Джалал-Абад

ТТГФ

ТТГФ

21800

03.05.19.

464.

Тажибаев А.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

26.06.19.

465.

Ормонкулов Т.

Джалал-Абад

ТТГФ

10900

466.

Полотов И.

Мамакеев

ТТГФ

11000

Орус филология факультети

467.

Сабиралиева З.

Мамакеев

Орус фил. фак.и

10000 6000

468.

Касымова Ж.

Мамакеев

Орус фил. фак.и

10000 6000

469.

Сейитбеков С

Голубой-Ысык куль

Орус фил. фак.и

23200

470.

Суркеева В.

Ала-Тоо

Орус фил.фак.ти

20400

29.07.16.

471.

Асанова Д.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

472.

Оморкулов Б.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

06.01.17.

473.

Касымова Ж.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

17.03.17.

474.

Апполонова И.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

07.07.17.

475.

Суркеева Д.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

08.01.18.

476.

Зулпукаров К.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

08.01.18.

477.

Турдуев К.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

10.01.18.

478.

Оморкулов Б.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

09.01.19.

479.

Сулайманов О.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

17.06.19.

480.

Темиркулова Ы.

Мамакеев

Орус фил.фак.ти

11000

03.07.19.

481.

Турдуев К.

Арстанбап

Орус фил.фак.ти

9000

482.

Эргешова Г.

Голубой-Ысык куль

Орус фил.фак.ти

25600

18.12.19.

483.

Эргешова Г.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

2 жолу

484.

Жамшитова Г.

Джалал-Абад

Орус фил.фак.ти

10900

БиМ

485.

Моныев А.

Мамакеев

БиМ

10000 6000

486.

Таалайбек уулу Т.

Мамакеев

БиМ

10000 6000

487.

Камбарова Б.

Джалал-Абад

БиМ

11000

14.06.16.

488.

Ташболотова С.

Мамакеев

БиМ

11000

489.

Бакалбаева А.

Джалал-Абад

БиМ

10900

24.04.17.

490.

Исраилов Г.

Мамакеев

БиМ

11000

18.01.17.

491.

Кулуева Ч.

Голубой-Ысык куль

БиМ

23200

492.

Абдразаков Э.

Голубой-Ысык куль

БиМ

23200

493.

Ташболотова С.

Мамакеев

БиМ

11000

494.

Айбашов М.

Мамакеев

БиМ

21800

17.11.17.

495.

Борбодоев М.

Ыссык-ата

БиМ

21800

29.11.17.

496.

Исраилов Т.

Мамакеев

БиМ

11000

22.01.18.

497.

Джоробаева М.

Жети-Өгүз

БиМ

25600

24.07.18.

498.

Моныев А.

Мамакеев

БиМ

11000

23.01.19.

499.

Култаев Т.

Кыргызстан

БиМ

20400

29.03.19.

500.

Мыкыев А.

Мамакеев

БиМ

11000

501.

Курманбекова А.

Мамакеев

БиМ

11000

Теофак

502.

Ажимаматов З.

Мамакеев

Теология фак.и

10000 6000

503.

Мырзаибраимов С.

Джалал-Абад

Теология фак.ти

10900

504.

Абдраимова Б.

Мамакеев

Теофак

11000

505.

Саитова Г.

Джалал-Абад

Теология

10900

506.

Турдубеков Э.

Джалал-Абад

Теология фак.ти

10900

11.01.19.

507.

Бекмурзаева А.

Джалал-Абад

Теология фак.ти

10900

06.06.19.

508.

Пусурова Н.

Джалал-Абад

Теология фак.ти

10900

Искусство

509.

Курманбаева Г.

Голубой-Ысык куль

Лаборант искусство фак.ти

23200

510.

Абдразаков А.

Чарбак

Искусство

4000

511.

Коргонбаева А.

Чарбак

Искусство

4000

512.

Маразыков Н.

Джалал-Абад

ИПК

10900

513.

Иметов Б.

Голубой-Ысык куль

Искусство

23200

2016-ж

514.

Боронбаев А.

Джалал-Абад

Искусство

10900

18.01.17.

515.

Дүйшөнбаева Г.

Джалал-Абад

Лаборант искусство

10900

07.03.17.

516.

Нурбаева А.

Джалал-Абад

Искусство

21800

06.01.17.

517.

Эшмаматова Ч.

Мамакеев

Искусство

11000

518.

Жолдошев Т.

Кыргызстан

Искусство

20400

519.

Маразыков Н.

Джалал-Абад

Искусстсо

10900

03.12.18.

520.

Дүйшөнбаева Г.

Джалал-Абад

Искусство

11000

07.02.19.

521.

Момунова А.

Джалал-Абад

Искусство

21800

21.04.19.

522.

Маразыков Н.

Джалал-Абад

Искусство

10900

523.

Кожомжаров М.

Джалал-Абад

Искусство

10900

524.

Иметов Б.

Джалал-Абад

Искусство

10900

ММФ

525.

Патаев С.

Мамакеев

Студ.иш.юрист

11000

526.

Султанова К.

Голубой-Ысык куль

ЭМФ

22800

05.07.17.

527.

Нуралиева А.

Мамакеев

Э.М.Ф.

11000

18.12.18.

528.

Кошокбаева С.

Джалал-Абад

ЭМФ

11000

3.03.19.

529.

Джээнбекова К.

Мамакеев

ЭМФ

11000

17.05.19.

530.

Жолдошова А.

Арстанбап

ЭМФ

9000

531.

Абдиева Б.

Мамакеев

ММФ

11000

532.

Назиров А.

Джалал-Абад

ЭМФ

10900

533.

Атабаев И.

Джалал-Абад

ЭМФ

10900

534.

Нуруев М.

Джалал-Абад

ЭМФ

10900

Дипломдон кийинки факультет

535.

Хакимжанова З.

Мамакеев

Методист. Дип кий.

11000

ККФ

536.

Атамова Ж.

Джалал-Абад

Методистконфуций

10900

537.

Айтикеев Т.

Санат

Конфуций

Зирек мектеби

538.

Гараходжаева Н.

Джалал-Абад

Зирек

10900

Ыйман лицей, Адис борбору

539.

Атаканова Н.

Джалал-Абад

Ыйман лицей

10900

31.07.17.

540.

Турсункулов Н.

Ыссык-Ата

Ыйман лицейи

21800

541.

Ромашов Н.

Чарбак

Адис борбору

8500

14.07.19.

542.

Уметалиева Т.

Мамакеев

Адис окуу борбору

11000

543.

Мурзакулова К.

Джалал-Абад

Ыйман лицейи

10900

КЭФ

544.

Мараш оглы Ш.

Мамакеев

КЭФ

11000

18.01.18.

545.

Момошева Г.

Джалал-Абад

КЭФ

11000

19.04.19.

546.

Билим Лицей

547.

Мазаитова Г.

Мамакеев

Билим Лицей

11000

548.

Мамашова А.

Чарбак

Билим лицейи

8500

13.06.19.

549.

ИПК, ЦИТО

550.

Хамидова М. Насыров Х.

Голубой-Ысык куль

ИПК, ЦИТО

25600

09.04.19.

551.

Ибраимов Т.

Джалал-Абад

ЦИТО

11000

18.05.19.

552.

Керамидин кызы А.

Джалал-Абад

ЦИТО

11000

18.05.19.

553.

Кожоева А.

Джалал-Абад

ИПК

11000

20.05.19.

554.

Гапарова Айжамал.

Голубой-Ысык куль

ИПК

25600

18.05.19.

555.

Жарматова М

Мамакеев

ИПК

11000

556.

Каримова С.

Джалал-Абад

ИПК

10900

557.

Бегматов А.

Голубой-Ысык куль

ИПК

25600

558.

Чыналиева М.

Мамакеев

ИПК

11000

559.

Кутбидин уулу Э.

Мамакеев

ИПК

11000

560.

Бегматов А.

Джалал-Абад

ИПК

10900

08.12.19.

561.

Умурбекова Т.

Джалал-Абад

ИПК

10900

562.

Сулайманов З.

Мамакеев

ИПК

11000

563.

Умурбекова Т.

Джалал-Абад

ИПК

10900

04.01.19.

Белгисиздер

564.

Абдыкадыров А.

Мамакеев

11000

02.03.18.

565.

Мусакеев М.

Джалал-Абад

ПББОБ

21800

26.03.19.

566.

Шералы

Джалал-Абад

10900

567.

Шералы

Джалал-Абад

10900

568.

Кадырбаева ТБазарбаева А.

Джалал-Абад

21800 кв

31.05.16.

569.

Бурканова М. Исраилова М.

Джалал-Абад

21 800, кв