Кызыктар тараптар менен иш-чаралар
Анкета преподавателя


Математика жана информациялык технологиялар факультетинде (МИТФ) магистрлерди компетенттүүлүк мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, окутуучулар менен магистрлердин ортосундагы мамилени чыңдоо, магистрлердин окутуу процессинин жүрүшүнө карата «канааттануу деңгээлин» аныктоо максатында жүргүзүлүгөн сурамжылоонун жыйынтыгы


Положение по правилам, формам и срокам обратной связи с заинтересованными сторонами