Жылдык иш пландар

Теологиялык кесиптик орто билим берүү колледжинин 2019-2020- окуу жылына карата жылдык иш планы

УЮШТУРУУ ИШТЕРИ

Аткарылуучу иштердин мазмуну

Мөөнөтү

Жооптуулар

Өткөрүү жайы

1

2019-2020-окуу жылына карата түзүлгөн жылдык планды талкуулоо, бекитүү

Сентябрь

Бөлүм башчысы

Пед. кеңештин мүчөлөрү

АГИ окуу корпусу

2

ОшМУнун жана АГИнин уставы, ички тартиби жөнүндөгү эрежелер менен студенттерди тааныштыруу

Сентябрь

Бөлүм башчысы

Кураторлор

АГИ окуу корпусу

3

Студенттерди жатаканага жайгаштыруу

Сентябрь

Айдарбеков К.Т.

АГИнин жатаканасы

4

Окуу жүктөмдөрүн, штаттык жадыбалды, окутуучулардын жекече иш-пландарын бекитүү (AVN аркылуу) бекитүү.

Сентябрь

Бөлүм башчысы

АГИ окуу корпусу

6

Окуу-методикалык, тарбиялык, илимий иштердин пландарын талкуулоо, бекитүү

Сентябрь

Бөлүм башчысы

Окутуучулар

АГИ окуу корпусу

7

Жатаканага рейд жүргүзүү, студенттердин жашоо-шартын көзөмөлдөө

Күн сайын

Айдарбеков К.Т.

АГИнин жатаканасы

8

Студенттик тайпалардын кураторлорун дайындоо жана бекитүү

Сентябрь

Бөлүм башчысы

АГИ окуу корпусу

9

Куратордук сааттарды өтүү

Жумасына бир жолу

Кураторлор

Аудиториялар

10

Студенттердин ден-соолугун профессионалдык көзөмөлдөн өткөрүү (медициналык көзөмөл, флюрография)

Октябрь

Айдарбеков К.Т.

Талапка карата

11

Ара сынактарды жана сессияларды уюштуруу, өткөрүү

(AVN системасы аркылуу баалоо)

Октябрь

Декабрь

Апрель

Июнь

Окутуучулар

АГИ окуу корпусу Аудиториялар

12

Биринчи жарым жылдыктын отчётун даярдоо, жыйынтыктоо

Январь

Бөлүм башчысы

АГИ окуу корпусу

Жыйындар залы

13

Жарым жылдык, жылдык отчётторду талкуулоо, жыйынтыктоо

Январь

Июнь

Бөлүм башчысы

Окутуучулар

АГИ окуу корпусу

Жыйындар залы

ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕР

1

Тайпалык старосталарды милдети, укуктары менен тааныштыруу

Сентябрь

Кураторлор

Аудитория

2

Кураторлордун жылдык иш-пландарын талкуулоо жана бекитүү

Сентябрь

Педагогикалык кеңештин мүчөлөрү

АГИ окуу корпусу

Окуу бөлүмү

3

Окуу программасы жана дисциплиналардын жумушчу программаларынын түзүлүшүндө жумуш берүүчүлөрдүн пикирин эске алуу

Сентябрь

Декабрь

Май

Бөлүм башчысы

Талапка карата

4

Тайпалардагы студенттердин сабактарындагы жетишүүсүн, катышуусун көзөмөлдөө жана сабакты калтырган, жетишүүсү начар студенттер менен индивидуалдуу иш жүргүзүү

Жумасына бир жолу

Кураторлор

Аудиториялар

АГИнин

жатаканасы

5

Ата-энелер менен байланыш түзүү

Жыл бою

Кураторлор

Талапка карата

6

Студенттер аралык дискуссия, дебаттык таймаштарды уюштуруу

Жыл ичинде

Бөлүм башчысы

Окуу имараты

7

Аккредитациянын талаптарына ылайык иш-пландарды, талаптарды талкуулоо.

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Тагаев М.

АГИ окуу корпусу

8

Теологиялык кесиптик орто билим берүүнүн НББПсын иштеп чыгуу

Сентябрь

Октябрь

Бөлүм башчысы

Пед. кеңеш жана окутуучулар курамы

АГИ окуу корпусу

9

Жумушчу программаларды жана силлабустарды талкуулоо, бекитүү

Сентябрь

Бөлүм башчысы

Окутуучулар курамы

Окуу бөлүмү

10

Студенттердин билимин баалоонун критерийлерин талкуулоо

Сентябрь

Тагаев М.

АГИ окуу корпусу

11

Өз ара жана ачык сабактарды уюштуруу

Ай сайын

Бөлүм башчысы

Аудитория

12

Баалоо каражаттарынын фонду, СӨАИни уюштуруу жана кабыл алууну көзөмөлдөө

1-2-семестр

Бөлүм башчысы

Окутуучулар

АГИ окуу корпусу

13

Окуп-үйрөнүү практикасынын уюштурулушун көзөмөлдөө, өткөрүү жана жыйынтыктоо

Январь

Бөлүм башчысы

жетекчилер

Кошумча маалымат берилет

14

Өндүрүштүк практиканын уюштурулушун көзөмөлдөө, өткөрүү

Апрель

Бөлүм башчысы

жетекчилер

Кошумча маалымат берилет

15

Предмет боюнча студенттердин жетишүүсүнө мониторинг жүргүзүү

Апрель

Бөлүм башчысы

АГИ окуу корпусу

16

Кесипке багыт берүү иш-чараларын уюштуруу (практика жана башка учурларда диний мекеме, окуу-жайлар жана медреселерге баруу)

Жыл бою

Бөлүм башчысы

Кошумча маалымат берилет

ИЛИМИЙ ИШТЕР

1

Илимий макалаларды талкуулоо жана басмага сунуштоо

Жыл ичинде

Бөлүм башчысы

Талапка карата

2

Республикалык, аймактык илимий конференцияларга катышуу

Жыл бою

Окутуучулар курамы

Талапка карата

3

Илимпоздор, аспиранттар, докторанттар менен жолугушууларды уюштуруу

Жыл ичинде

Бөлүм башчысы

Талапка жараша өзгөрүп турат

4

Ч. Айтматовдун туулган күнүнө карата илимий макалаларды, докладдарды даярдоо, конференцияларга катышуу

Ноябрь Декабрь

Акматова А.А.

Окуу имараты

5

Илим жумалыгын уюштуруу

Апрель

АГИ Окуу бөлүмү

Окуу имараты

6

Араб жана англис тилдери боюнча сабактан сырткары ийримдерди уюштуруу

Жыл бою

Зарлыков М.

Жусупов М.

Окуу имараты

7

Студенттердин илимий иштерине жетекчилик кылуу

Жыл ичинде

Окутуучулар курамы

8

Илимий изилдөө боюнча жылдык отчетторду кабыл алуу

Декабрь

Июнь

Бөлүм башчысы

ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

1

1-курстарды студенттикке кабыл алууга арналган спорттук мелдеш

Сентябрь

Отогонов А.

АГИнин спорт залы

2

Мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чараларды уюштуруу

Сентябрь

Акматова А.А.

Окуу имараты

3

Куратордук иш планда өтүлүүчү темаларды талкуулоо

Сентябрь

Бөлүм башчысы кураторлор

4

Мугалимдер күнүн белгилөө

Октябрь

Окутуучулар Студенттер

АГИнин окуу имараты

5

Карыялар үйүн зыярат кылуу

Октябрь

Кураторлор

Талапка карата

6

Студенттер күнүнө карата иш-чара өткөрүү

Ноябрь

Бөлүм башчысы

АГИнин окуу имараты

7

Жылына өтүлүүчү диний мекемелердин арасындагы спорттук мелдешке катышуу

Ноябрь

Апрель

Момуналиев Р.

Талапка карата

8

Эң мыкты окуган студенттерге материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүү

Декабрь

Май

Бөлүм башчысы

Пед.кеңеш жана окутуучулар

АГИнин окуу имараты

9

Кыргыз эл жазуучусу Ч. Айтматовдун 90-жылдык маарекесин белгилөөгө карата иш-чараларды уюштуруу

Декабрь

Акматова А.А.

Конференц залы

10

Ишембиликтерди уюштуруу

Күз жана жаз айларында

Кураторлор

Талапка карата

11

Нооруз майрамын белгилөө, улуттук оюндарды уюштуруу

Март

Кураторлор

Талапка карата

12

Тарыхый жайларга экскурсия уюштуруу

Апрель

Май

Бөлүм башчы

Кураторлор

Талапка карата

13

Жеңиш майрамына карата иш-чараларды уюштуруу

Май

Бөлүм башчысы

Талапка карата

14

Даталуу күндөргө карата түрдүү тематикадагы дубал гезиттерди чыгаруу

Жыл бою

Бөлүм башчысы

Окуу имараты

15

Семестрлердин жыйынтыгын чыгарууда окуу-тарбия иштеринде активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге грамота жана сыйлыктарды тапшыруу

Декабрь

Май

Деканат

Бөлүм башчысы

Окуу имараты