Валейбол боюнча балдар арасында өткөрүлгөн декандын кубогу

Валейбол боюнча балдар арасында өткөрүлгөн декандын кубогу