Колдонмо математика жана информатика

Математика и информациялык технологиялар факультетининде өткөрүлгөн жана Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде жогорку окуу жайлардын студенттери арасында өткөрүлгөн VI аймактык олимпиадасына катышуулар

2017-жылдын 16-мартында МИТ факультетинде студенттердин арасында олимпиада өткөрүлдү. Олимпиадага “Математика” (профиль) предмети боюнча – 23, “Математика” (профиль эмес) – 9, “Информатика” (профиль эмес) – 10, “Информатика” (профиль) жана “Алгоримдер жана программалоо тилдери” – 18 студент, жалпы 60 студент олимпиадага катышышты.

Олимпиаданын жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду:

Студенттин аты-жөнү

Факультетти, адистиги

Курсу, тайпасы

Жооптуу окутуучунун аты-жөнү, моб.телеф.номери

Ээлеген орду

№1 Математика (профиль)

1.

Омур кызы Айгерим

МИТ

2 курс,

КМИ(б)-1-15

Акматов Абдилазиз Алиевич

0773 66 42 01

I

2.

Адилжанова Сурайе Яшиновна

МИТ

1 курс,

КМИ(б)-2-16(р)

II

3.

Муса уулу

Нур-эгемберди

МИТ

2 курс, КМИ(б)-1-15

III

2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде жогорку окуу жайлардын студенттери арасында өткөрүлгөн 6-аймактык олимпиадасында төмөндөгү студенттер активдүү катышып, байгелүү орундарды алып келишти:

Математика предмети боюнча (профиль)

Жетекчи: Матанализ кафедрасынын улук окутуучусу Акматов Абдилазиз

Муса уулу

Нур-эгемберди

2 курс, ПМИ(б)-1-15

МИТ

I

2017-жылдын 17-майында Кыргыз-Россия Славян Университетинде өткөрүлгөн колдонмо математика боюнча XI ачык Интернет-олимпиадасында (кыргыз тили номинациясы) байгелүү орундарды ээлеген студенттер

Студенттин аты-жөнү

Тайпасы

Ээлеген орду

1

Максатбекова Нурайда Максатбековна

ПМИ(б)-1-16

2-орун

2

Джалалова Гулжамал Курсантбековна

КМИ(б)-1-16

2-орун

3

Камчыбек кызы Феруза

КМИ(б)-2-16(р)

2-орун

4

Адилжанова Сурайе Яшиновна

КМИ(б)-2-16(р)

2-орун

5

Кубанычбек кызы Жумагул

КМИ(б)-2-16(р)

3-орун

6

Омур кызы Айгерим

КМИ(б)-1-15

3-орун

7

Бакалбай кызы Гулина

КМИ(б)-1-16

3-орун

Информатика кафедрасынын профессору Д. Турсуновдун жетекчилиги менен 2017-жылдын 13-14-ноябрь күндөрү Екатеринбург шаарындагы “Урал мамлекеттик педагогикалык университети” тарабынан өткөрүлгөн элементардык жана жогорку математика боюнча дистанттык эл аралык олимпиададан ОшМУ аттуу командасы менен активдүү катышкан МИТ факультетинин төмөнкү студенттери байгелүү орундарды ээлешти.

Жогорку математика боюнча II орунду алгандыктары үчүн УрМПУнун Ардак грамотасы менен сыйланышты:

Ф.А.А.

тайпасы

факультет

ээлеген орду

1.

Муса уулу Нур-Эгемберди

ПМИ(б)-1-15

МИТ

II

2.

Жолдошбаев Мирлан

ПМИ(б)-1-14

МИТ

II

Элементардык математика боюнча активдүү катышып, мыкты даярдангандыктары үчүн төмөнкү студенттер УрМПУнун диплому менен сыйланышты:

Ф.А.А.

тайпасы

факультет

1.

Муса уулу Нур-Эгемберди

ПМИ(б)-1-15

МИТ

2.

Жолдошбаев Мирлан

ПМИ(б)-1-14

МИТ

3.

Эркинбек кызы Таӊсулуу

МК(б)-1-16

МИТ

4.

Адилжанова Сураё

ПМИ(б)-2-16Р

МИТ

5.

Кубанычбек кызы Жумагүл

ПМИ(б)-2-16Р

МИТ

6.

Расулбек кызы Жанаргүл

ПМИ(б)-2-16Р

МИТ

Кыргыз тили (улантуучу тайпа)

Жетекчиси: окутуучу Айтибаева Жыпара Калыевна

Абдиваситова Айтолкун

ПМИ(б)-2-17

II

Математика (профиль)

Жетекчиси: Матанализ каф. улук окутуучусу Акматов Абдилазиз Алиевич

Рысбекова Гүлбара

ПМИ(б)-1-17

III

2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинде жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында өткөрүлгөн VI аймактык олимпиадасында активдүү катышып, байгелүү орундарды ээлеген төмөндөгү студенттер жана аларды жетектеген факультеттин окутуучулары МИТ факультетинин Ардак грамотасы менен сыйланышты:

Математика предмети боюнча (профиль)

Жетекчиси: Матанализ кафедрасынын улук окутуучусу

Акматов Абдилазиз Алиевич

Муса уулу

Нур-эгемберди

2 курс, ПМИ(б)-1-15

МИТ

I

Информатика кафедрасынын профессору, ф.-м.и.д. Д.А. Турсунов студенттерди математика боюнча олимпиадага даярдоо ийримин жетектеп келет, анын жетекчилигинин астында студенттер көп жылдар бою регионалдык олимпиадалардан байгелүү орундарга жетишүүдө. Өзбекстан республикасынын Ургенч шаарына математика боюнча олимпиадага катышып, Ирисмаматова Мээрим 3-орун (коло) алды. Шайдуллаев Бекболот ПМИ(б)-2-17 группасынын студенти активдүү катышкандыгы үчүн дипломго ээ болгон. Муса уулу Нур-Эгемберди ПМИ(б)-1-15 студенти жана ПМИ(б)-1-16 Максатбекова Нураида сертификатга ээ болушту.