Тарыхы
Педагогика, психология жана дене тарбия факультетин 550700 «Педагогика» (бельм берли , дене тарбия) багытындагы магистратура былүмү 2014 - 2015 - окуу жылында ачылган. 550700 «Педагогика» багыты боевой магии магистерские программы окутуун заманима О.э. магистрлерди даярдоонун программасынын алкагында башталгыч билим берүү жана дене тарбия, спорт жаында жетишкендиктер жетекке алынуу мен мен жажду усулдар, технология пайдаланылып, или родная школа педагогика иш-аракетке ылайыктуу адистерди даярдоо иши жүргүзүл. Мы выпускаем сыр, бокс, баскетбол, волейбол, греко-римский спорт, спортивное снаряжение, спортивное снаряжение, спортивное снаряжение, спортивное снаряжение, спорт, спорт, спорт, спорт. 550700 «Педагогика» багытындагы магистрлерди даярдоодо өзгөчө педагогикалык чеберчиликты жана уюштуруучулук - башкаруучулук, аналитикалык, профессионалдык ык-машыгууларды өнүктүрүүгө басым жас. Бүгүнкү күндө магистратура бөлүмүндө жалпысынан92 магистрант билим алууда. Алардын ичинен 48 магистрантов 1-го курса школы (20 марта, США), 20-й день обучения магистров - 28), 2-го курса обучения, 44 магистров мира, антин ичинен (университетского государства, Молдовы) тарбия профилинде - 29) магистрант билим алууда. Магистратура бөлүмүндө или мдин кандаттары, профессор окутуучулар сабак беришүүдө. Мисалга Алсак, С.Момуналиев, педагогика или министры докторов, профессор, А.Закиров, психология или кандидаты, профессор, Б.Укуева ф.и.д., профессор, о.э. илимдин кандидаттары М.Бабаев, А.Боронбаев, Д.Зулпукарова, Б.Асанов. Спорт и спорт, спорт, спорт, спорт, спорт, спорт, спорт, спорт. Атап айтсак, Т. Оморов - бокс боюнча эл аралык даражадагы калыс, А. Изамаматов - билим берүүнүн мыктысы, доцент, Т. Сатиев- эркин к \ ръш боюнча эл аралык даражадагы калыс, К.Жээналиев-доцент, жеёил атлетика боюнча машыктыруучу. Магистратура бөлүмүндөгү сабактар факультеттин 306, 307-аудиторияларында саат 13:55 дө башталат. Бөлүмдү бүгүнкү күндө башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы, психология кафедрасынын улук окутуучусу К. Алиева жетектөөдө. Магистранттардын заманбап билим алышы ү ч ү н материал материалк-техникалык база толук т ү з ү лг ө н. Алсак, 10 атайын кабинет, кА лабораториялык а на 1 компьютерик зал, 1 медиа борбор, тренинг- борбор, интернет, 7 интерактивда үү доскалуу жан китепкана управляющего кабинет иштейт. Тарбий Дене профилин тиешел үү эк спорта зал, баскетбол , волейбол залдары, гандбол, теннистики корт, бир заманбап футбол аянтчасы жан машыгуу зала бар. Магистратура илгиликтүү аяктаган магистрлер билим берүүнүн өнүгүүсүнө салым кошки мыкты адис катары өз тармактарында ишмердүүлүктөрүн улантышууда, о.э. магистратура бөлүмүндө учурд окуу менен катар ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп жаткан бир катар магистранттар алгылыкий ийгиликтерди жарат алышты. Атап айтсак: 1-курстун магистранты Адишов Мыктыбек жан 2-курстун магистранты Исмаил уулу Улукбек Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган «Жаш мугалим-2019» каий сынагынд 3-орунд багындырышс, 1-курстун магистранты Садыкжана уулу Шагзадбек жеңил атлетика боюнча КР боюнча мелдешта 1-орунду, 2-курстун магистранты Максатбек уулу Баястан 2-орунду багындырды. Мындан сырткары 1-курстун магистранттары Сейитбек уулу Мунарбек бокс боюнча чемпионат 3-хрунда жана Алибеков Алманбет бокс боюнча КР чемпиондугунда 1-орунду багындырышты. Мындай ийгиликтерди магистрант магистрант биздин магистратура баналүмдүн гана сыймыгы болбостон, ОшМУнун о.э. Кыргызстандын да сыймыгы деп билебиз. Педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин 550700 «Педагогика» (башталгыч билим берүү, дене тарбия ) багытындагы магистратура бөлүмү 2014 - 2015 - окуу жылында ачылган. 550700 «Педагогика» багыты боюнча магистрлерди даярдоонун программасы окутуунун заманбап технологияларына жана усулдарына негизделип, тиешелүү адистердин педагогикалык чеберчилигин арттырууга, чыгармачылыгынын өсүп-өнүгүүсүнө багытталат. О.э. магистрлерди даярдоонун программасынын алкагында башталгыч билим берүү жана дене тарбия, спорт жаатында жетишкендиктер жетекке алынуу менен жаңы усулдар, технологиялар пайдаланылып, илимий-изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке ылайыктуу адистерди даярдоо иши жүргүзүлөт. Мындан сырткары бокс, баскетбол, волейбол, грек-рим күрөшү, дзю-до, жеңил атлетика, кик-боксинг, самбо, эркин күрөш, улуттук күрөш сыяктуу спорттун түрлөрү боюнча заманбап информациялык технологиялардан кабары бар мыкты адистер даярдалат. 550700 «Педагогика» багытындагы магистрлерди даярдоодо өзгөчө педагогикалык чеберчиликти жана уюштуруучулук – башкаруучулук, аналитикалык, профессионалдык ык-машыгууларды өнүктүрүүгө басым жасалат. Бүгүнкү күндө магистратура бөлүмүндө жалпысынан92 магистрант билим алууда. Алардын ичинен 48 магистрант 1-курста билим алат ( башталгыч билим берүү профили боюнча -20, дене тарбия профили боюнча – 28), ал эми 2- курста 44 магистрант билим алса, анын ичинен ( башталгыч билим берүү профилинде -15 магистрант, ал эми дене тарбия профилинде – 29) магистрант билим алууда. Магистратура бөлүмүндө илимдин кандаттары, профессор окутуучулар сабак беришүүдө. Мисалга алсак, С.Момуналиев педагогика илиминин доктору, профессор, А.Закиров психология илиминин кандидаты, профессор, Б.Укуева ф.и.д., профессор, о.э. илимдин кандидаттары М.Бабаев, А.Боронбаев, Д.Зулпукарова, Б.Асанов. Ал эми дене тарбия адистигине сабак берген мугалимдер спорттун чеберлери, эл аралык деңгээлдеги калыс, спорттун чеберчилигине талапкер окутуучулар. Атап айтсак, Т. Оморов - бокс боюнча эл аралык даражадагы калыс, А. Изамаматов - билим берүүнүн мыктысы, доцент, Т. Сатиев- эркин к\ръш боюнча эл аралык даражадагы калыс, К.Жээналиев-доцент, жеёил атлетика боюнча машыктыруучу. Магистратура бөлүмүндөгү сабактар факультеттин 306, 307-аудиторияларында саат 13:55 дө башталат. Бөлүмдү бүгүнкү күндө башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы, психология кафедрасынын улук окутуучусу К. Алиева жетектөөдө. Магистранттардын заманбап билим алышы үчүн материалдык-техникалык база толук түзүлгөн. Алсак, 10 атайын кабинет, лабораториялык каана, 1 компьютерик зал, 1 медиа борбор, тренинг- борбор, интернет, 7 интерактивдүү доскалуу кабинет жана китепкана иштейт. Дене тарбия профилине тиешелүү эки спорт зал, баскетбол, волейбол залдары, гандбол, теннистик корт, бир заманбап футбол аянтчасы жана машыгуу залы бар. Магистратура бөлүмүн ийгиликтүү аяктаган магистрлер билим берүүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты адис катары өз тармактарында ишмердүүлүктөрүн улантышууда, о.э. учурда магистратура бөлүмүндө окуу менен катар ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп жаткан бир катар магистранттар алгылыктуу ийгиликтерди жарата алышты. Атап айтсак: 1-курстун магистранты Адишов Мыктыбек жана 2-курстун магистранты Исмаил уулу Улукбек Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган “ Жаш мугалим-2019” кароо сынагында 3-орунду багындырышса, 1-курстун магистранты Садыкжан уулу Шагзадбек жеңил атлетика боюнча КР боюнча мелдеште 1-орунду, 2-курстун магистранты Максатбек уулу Баястан 2-орунду багындырды. Мындан сырткары 1-курстун магистранттары Сейитбек уулу Мунарбек бокс боюнча дүйнө чемпиондугунда 3-орунду жана Алибеков Алманбет бокс боюнча КР чемпиондугунда 1-орунду багындырышты. Мындай ийгиликтерди жараткан магистранттар биздин магистратура бөлүмдүн гана сыймыгы болбостон ,ОшМУнун о.э. Кыргызстандын да сыймыгы деп билебиз.