Анализ анкет стейкхолдероми (результаты опроса)
Ош мамлекеттик университетинин “550200 физика-математикалык билим берүү” профиль “физика” программасы боюнча бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси

Ош мамлекеттик университетинин “550200 физика-математикалык билим берүү” профиль “физика” программасы боюнча бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси

Ф.А.А.

иштеген жери жана кызматы

телефон номери

1

Жабагыев Алик

аэропорт

0778028885

бүтүрүүчү

2

Карабаев М.

Савай мектеби

0553531141

бүтүрүүчү

3

Кошиев Абжамил

БатМУ

0773276063

бүтүрүүчү

4

Кылычова Нурия

ОшТУ

5

Максутов Замир

Кызыл-Кыя пед инст. БатМУ

0779060048

бүтүрүүчү

6

Матисаков Жумакадыр

ОшТУ проректор

0557070279

бүтүрүүчү

7

Өмүрбекова Гулзат

ОшКӨУ, декан

0772178461

0559420674

бүтүрүүчү

8

Рысбаева Анара

Гулчө

0773929020

бүтүрүүчү

9

Токтаев Базарбай

№40Б.Азизов орто мектеби, Кара-Суу рай

0553889167

бүтүрүүчү

10

Базарбай уулу Үсөн

Ош аэропорту

0555131415

бүтүрүүчү

11

Матисаков Жоомарт Кубатбаевич

ОшТУ, улук окутуучу

0772843842

бүтүрүүчү

12

Момункулов Үсөн

№12 Турусбек атындагы орто мектеби, Токтогул рай, Жалал-Абад обл

0500475262

бүтүрүүчү

13

Турдумаматов Кутбидин

К. Абдылакимов атындагы орто мектеби, Ноокат рай, Ош обл

0779366610

бүтүрүүчү


Ош мамлекеттик университети. Физика – техника факультети. «550200 физика-математикалык билим берүү» профиль “физика” программасы боюнча иш берүүчүлөрдүн тизмеси

Ф.А.А.

Иштеген жери жана кызматы.

Телефон номери.

Электрондук адреси.

Колу.

1.

Акжолов.Абдыкалы

Главный специалист Ошского городского отдела образования

Иш беруучу

2.

Арзиев Жоромамат.

АН.КР.ЖПИ.

0778330467,0557248268

Иш беруучу

3.

Дубанаева Тажикан.

ООМБОИ.физика кабинетинин башчысы

0778180446

Иш беруучу

4.

Исмаилова Суусар

Гагарин орто.мектеби

0553823880

Иш беруучу

5.

Кадыров Кудайберди Сайдиевич

НАН.КР.ЮО., окумуштуу катчы

0772213162

Иш беруучу

6.

Карамурзаева Турдайым

№18 мектеп директору

0778977828

Иш беруучу

7.

Маманова Айнуру.

№73 Токтогул а.о.м. физик

0554873728

Иш беруучу

8.

Мамразак кызы Жылдыз.

Керме-Тоо .о.м завуч

0777830250

Иш беруучу

9. Э

Ташбаева Абазкан

Кара-Суу рай.Боконбаев о.м.

0772427446

Иш беруучу

10.

МасановаТойунбү

Алай

0773753562

Иш беруучу

11.

Темирбаев Медербек.

Кызыл-Кыя , БатМУ

0770633041

Иш беруучу

12.

Чотонов Бекмолдо

ЖаГУ, доцент

0773606477

Иш беруучу

13.

Бабаева Уулкан

Салиева талантуу балдар мектеби

0553870010

Иш беруучу

14.

Абдыкеримова Арапбүү

№18 мектеп -гимназия

0772259483

Иш беруучу

15.

Сүйүнбаева Батма

Салиева талантуу балдар мектеби

0779206825

Иш беруучу

16.

Джолболдуева Дилорам

№124 мектеп директору

0778913937

Иш беруучу

17.

Эргешова Гульнара

Баткен обл.Сабир Момунов а.о.м.

0777080409

Иш беруучу

18.

Тынышов Тажибай

Джалал-абад обл., Чаткал райондук РайОНОнун башчысы

0777136171

Иш беруучу

Ош мамлекеттик университетинде «550200 физика-математикалык билим берүү» профиль “физика” программасы боюнча бүтүрүүчүлөрдүн жана иш берүүчүлөрдүн тизмеси.

Ф.А.А.

Иштеген жери жана кызматы.

Телефон номери.

Электрондук адреси.

Колу.

19.

Абдалиев Урмат.

АН.КР.ЖПИ.

0550604761

бутуруучу

20.

Абдырахман .уулу К.

Ош.Мэрия.

0778892424

бутуруучу

21.

Акжолов.Абдыкалы

Главный специалист Ошского городского отдела образования

Иш беруучу

22.

Арзиев Жоромамат.

АН.КР.ЖПИ.

0778330467,0557248268

Иш беруучу

23.

Жолдошова Толгонай

ОшТУ

бутуруучу

24.

Айдаров Рүстөм.

бутуруучу

25.

Бердиев А.

Полковник

бутуруучу

26.

Дубанаева Тажикан.

ООМБОИ.физика кабинетинин башчысы

0778180446

Иш беруучу

27.

Жабагыев Алик

Аэропорт

0778028885

Бутуруучу,

Иш берүүчү

28.

Исмаилова Суусар

Гагарин орто.мектеби

0553823880

Иш беруучу

29.

Камалов Сайпидин

Полковник

бутуруучу

30.

Кадыров Кудаш

НАН.КР.ЮО.

0772213162

Иш беруучу

31.

Карамурзаева Турдайым

№18 мектеп директору

0778977828

Иш беруучу

32.

Карабаев М.

Савай

0553531141

бутуруучу

33.

Кошуев Абжамил Жумаевич

БатМУ

0773276063

бутуруучу

34.

Кылычова Нурия

ОшТУ

бутуруучу

35.

Максутов Замир.

Кызыл-Кыя пед.инситут

БатМУ

0779060048

бутуруучу

36.

Молдошова Толгонай.

ОшТУ

бутуруучу

37.

Молдокеримова.Ы.

Кочкор-Ата колледж.

бутуруучу

38.

Маманова Айнуру.

№73 Токтогул а.о.м. физик

0554873728

Иш беруучу

39.

Мамразак кызы Жылдыз.

Керме-Тоо .о.м завуч

0777830250

Иш беруучу

40. Э

Ташбаева Абазка

Кара-Суу рай.Боконбаев о.м.

0772427446

Иш беруучу

41.

Матисаков Жумакадыр.

ОшТУ.

проректор

0557070279

бутуруучу

42.

Омурбекова Гулзат

ОшКӨУ,декан

0772178461,

0559420674

бутуруучу

43.

Рысбаева Анара

Гүлчө

0773929020

бутуруучу

44.

МасановаТойунбү

Алай

0773753562

Иш беруучу

45.

Тайиров Жаңыбай.

полковник

Иш беруучу

46.

Темирбаев Медербек.

Кызыл-Кыя , БатМУ

0770633041

Иш беруучу

47.

Токсонбаев Комминтерн

УВД Кара-Суу

0770358196

Иш беруучу

48.

49.

Базарбаев Үсөн.

Аэропорт

0557070279

бутуруучу

50.

Чотонов.Бекмолдо

Жалал-Абад

0773606477

Иш беруучу

51.

Бабаева Уулкан

Салиева талантуу балдар мектеби

0553870010

Иш беруучу

52.

Абдыкалыкова Арапбүү

№18 мектеп директору

0772259483

Иш беруучу

53.

Сүйүнбаева Батма

Салиева талантуу балдар мектеби

0779206825

Иш беруучу

54.

Джолболдуева Дилорам

№124 мектеп директору

0778913937

Иш беруучу

55.

Эргешова Гульнара

Баткен обл.Сабир Момунов а.о.м.

0777080409

Иш беруучу

Бул сурамжылоо Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) Физика- техника факультетинде (ФТФ) физика-математикалык билим берүү багыты боюнча келечек ишине компетенттүү физика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу, иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн ортосундагы мамилени чыңдоо, ишке жайгаштыруудагы көйгөйлүү маселелерди аныктоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун эффективдүү жолдорун табуу, иш берүүчүлөрдүн окутуу процессинин жүрүшүнө карата «канааттануу деңгээлин» аныктоо максатында жүргүзүлүүдө.

Даярдалып чыккан физика мугалиминин сапатына, иш берүүчүлөр менен ФТФнын ортосундагы мамилеге Сиз канчалык канааттанганыңызды беш баллдык системада баалаңыз:

0 – жооп берүү кыйын же эч кандай, 1 - начар, 2 - канааттандырарлык, 3 – жакшы, 4 – эң жакшы.

.

Өзүңүздүн оюуңузду тиешелүү ячейкага √ белгисин коюу менен билдирсеңиз.


Кызматташканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Төмөнкү маалыматтарды толтуруу шарт эмес:

Ишкананын аталышы _____________________________________________

Дареги_ ________________________________________________ _______

Кызмат ордуңуз __________________________________________________

Телефон: ____________ __________ E - mail : _______________________

Толтуруу д ата сы: __________________________

2. Физика адистигинин билим берүү программаларын иштеп чыгуу, бекитүү, мониторинг жана мезгил-мезгили менен баалоого минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

2.1. ФТФнин Окумуштуулар Кеңеши, деканы иш берүүчүлөрдүн муктаждыктарын, сунуштарын жана сын-пикирлерин эске алабы?

5

2

1

2.2.Билим берүү максаттары, окутуунун күтүлүүчү жана окутуунун натыйжалары, ыйгарылуучу квалификациялар жана баалоо процедуралары сапаттын кепилдигин камсыздоого канчалык деңгээлде жооп берет?

3

4

1

2.3. Окуу программаларынын иштеп чыгууда рынок шарттары менен шайкеш келүүсүнүн деңгээлин кандай?

1

3

4

2.4. Физика адистиги боюнча билим беруу программаларын ишке ашыруудагы методдору сизди канчалык денгээлде канааттандырат?

2

4

2

2.5.ОшМУнун ФТФнын деканы, Методикалык кенеши, окутуучулары студенттери иш беруучулор менен байланыштары барбы, системалуу иш жургузушобу?

2

4

2

2.6. ОшМУнун Физика-техника факультети иш берүүчүлөрдүн сунуш талаптарын (НББП жана ЖОЖ компоненттери, элективдүү курстарды ) тузуудо эске алуусу канчалык деңгээлде?

5

3

2.7. ФТФ иш берүүчүлөр менен келишимдик негизде ( көйгөйлүү маселелерди чечүүдө, окуп-үйрөтүүчү эксперименттерин уюштуруудагы жетишпестик, олимпиадалардын жүрүшү) илимий-изилдөө иштерин уюштурабы?

1

5

2

2.8. Сиз иштеген ишкананын(мектептин) физика мугалимдери ФТФнын окуу-маданий-массалык иш-чараларды өткөрүүгө катышабы?

1

2

4

1

2.9. Кадрларды даярдоого ишкана-мекемелердин, бизнес-структуралардын катышуу деңгээлин кандай деп баалайсыз?

1

2

5

2.10. Сиздин ишкананын акыркы 5 жылдарда физика адистерге болгон муктаждыгы кандай?

1

4

2

1

17

35

26

2

3.Физика мугалимин даярдоонун сапатын жогорулатуу

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

3.1. Сиз иштеген ишканада, ФТФны бүткөн физика мугалимдин даярдык абалынын жалпы деңгээлин кандай деп баалайсыз?

1

3

3

1

3.2. Бүтүрүүчүлөрдүн заман талабына ылайык теориялык (базалык) билимдеринин, билгичтиктеринин, көндүмдөрүнүн сапаты кандай?

3

2

2

1

3.3.Бүтүрүүчүлөрдүн кесипке даярдыгынан физикалык, методикалык жана турмуштук- практикалык маселелерди чече алуусунун деңгээли кандай?

1

4

3

3.4. Бүтүрүүчүлөрдүн инновациялык ( компьютердик - технологияларды пайдалануу менен физикалык процесстердин закон ченемдүүлүктөрдүн берүүдө ички байланыш модели) маалыматтарды өз предметтин окутууда колдонуу активдүүлүгү кандай?

4

3

2

3.5. ОшМУнун, ФТФнын физика адисинин бүтүрүүчүлөрү конкуренцияга туруштук бере алуу жөндөмдүүлүгү кандай?

7

1

8

19

10

2

4. Физика мугалимин даярдоодо окутуунун натыйжаларына жетүүсү(ОН финалдары).

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

4.1. ФТФнын бүтүргөн физика мугалими информациялык-коммуникациялык жана программалык технологияларды (интернет, мультимедиалык ресурстар, окутуучу программалар, электрондук доска ж.б.у.с.) колдонуу деңгээли кандай?

5

3

4.2. Физика мугалими нормативдүү документтердин талабына ылайык окуучуларга билим берүү деңгээлин кандай деп баалайсыз?

1

6

1

4.3.. Бүтүрүүчүлөрдүн укуктук, экономикалык билимдеринин деңгээли кандай?

1

5

2

4.4. . ОшМУдан бүткөн физика мугалими орто мектептерде физика, математика жана информатика сабактарын бириктирип, бир предмет катары (интеграциялап) окутуу деңгээли кандай ?

2

5

1

4.5. Орто мектептердин физика мугалимдеринин квалификацияларын жогорулатуунун учурда практикаланып жаткан модели (МБӨИ) канчалык даражада натыйжалуу деп эсептейсиз?

2

5

1

4.6. Бутуруучулордун маданий – этикалык журум – турумунун денгээли, коллективде, командада иштоо даярдыгы кандай?

2

5

1

4.7.Физика боюнча олимпиадага окучууну даярдоо канчалык денгээде?

1

3

3

1

14

32

9

1

5. Профессордук – окутуучулук курамын квалификациялык денгээлине талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

5.1. ФТФнын физика мугалимин даярдоочу профессордук - окутуучулардын денгээлин кандай деп баалайсыз?

5

1

1

5.2.Аталган адистикти даярдап жаткан профессордук окутуучулук курамынын ОН жетуусуно карата иштеп чыккан механизмдерин кандайча баалайсыз?

5

3

1

10

4

2

6. Материалдык-техникалык базага жана маалымат ресурстарына минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

6.1. Билим берүү мекемесинде окуу корпустар канчалык деңгээлде заманбап жасалгаланган жана окуу процессинин максатына, талаптарына жооп береби?

6

2

6.2. Окуу корпустарынын акыркы өзгөрүштөрүн кандай баалайсыз? Жакшырдыбы?

7

1

6.3. Физикалык кабинеттер, лабораториялар, илимий - лабораториялар жана мастерскойлор талапка жооп береби, өз максатында колдонулабы?

7

1

6.4. ОшМУнун бүтүндөй өлкөнүн коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

7

1

27

5

7. Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка жеткирүүгө минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

7.1 ОшМУнун, ФТФнын жергиликтүү коомчулуктун коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

5

2

1

7.2. . ОшМУнун бүтүндөй өлкөнүн коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

5

3

7.3. ФТФнын физика адисин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр методикалык, инсандык жана маалыматтык жактан компетенттүүбү?

3

3

2

7.4. ОшМУнун, ФТФнын физика адистигинин ишмердүүлүгү массалык-маалымат каражаттарында (СМИ) чагылтылабы?

1

2

5

14

10

8

8. Сиздин сунуштарыңыз

1. Сиз кандай жаңы физика мугалимин даярдоо зарыл деп эсептейсиз?__________________________________________________________________________________________________________________________

2. Физика мугалимин даярдоодо ЖОЖ менен ишканалардын өнөктөштүгүнүн (биргеликте иштешинин) кандай формалары жана механизмдери болуш керек деп эсептейсиз?______________________________________________________________________________________________________________

3. Физика адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн арасындагы жумушсуздукту азайтуу үчүн эмне кылуу керек деп эсептейсиз? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Физика адистигине байланышкан кандай жаңы дисциплиналарды окутуу зарыл деп эсептейсиз? ________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖОЖдордо физика адисин даярдоону сапатын жогорулатуу үчүн кандай сунуштарыңыз бар? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ <иш беруучулордун 2019-жыл 20-ноябрдагы анкетасы>

АНКЕТИРЛӨӨ

“550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” профили боюнча адис даярдоого катышып жатышкан профессор-окутуучулар жана көмөкчү кызматкерлер курамынын өздүк баалоосу

Ош мамлекеттик университетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча адис даярдоо (бакалавр жана магистр) учурда физика-техникалык (“физика” профили) жана математика жана информациялык технологиялар (“математика” жана “информатика” профилдери) факультеттеринде ишке ашырылып келүүдө. Бул адистиктерди даярдоого аталган эки факультеттин жамаатынан сырткары башка факультеттердин жана жалпы университеттик кафедралардын тиешелүү окутуучулары да катышат. Даярдалган адистин сапаттык деңгээли окуу жайда түзүлгөн шарттан, окуу процессинин ар бир катышуучусунун, анын ичинде студенттин да, натыйжалуу жана бирдиктүү өз ара шайкеш иш-аракетинен көз каранды болору белгилүү. Ошондуктан мындан ары анкетада “жамаат” деп адистикти даярдоого катышуучу бардык профессор-окутуучуларды, жетекчи жана көмөкчү кызматкерлерди жалпылап атайбыз. “Физика-математикалык билим берүү” программасынын (мындан ары кыскача – НББПнын) жетекчилиги бул жамааттын жана студенттердин ар биринин иш-аракетин бир максатка багыттап уюштуруп, тынымсыз көзөмөлдөп жана баалап туруусу абзел.

НББПны ишке ашырууда учурда түзүлгөн жагдайга карата Сиздин берген бааңыз жетекчилик тарабынан талданып, жамааттын мындан аркы иш-аракеттерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн пайдаланылат. Ошондуктан ар бир суроого болушунча калыс баа берүүгө аракеттенип, “жакшы” жана “эң жакшы” бааланган иш-аракеттерди конкреттүү фактылар менен бекемдөөгө даяр болушуңуздарды өтүнөбүз.

Анкетанын ар бир суроосу боюнча өз пикириңизди “эң жакшы-5”, “жакшы -4”, “канааттандырарлык -3” же “канааттандырарлык эмес же билбеймин-2” деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу билдириңиз. Өздүк баалоого байланышкан кошумча сунуш-пикирлериңизди барактын аягына кол менен жазып, кошуп койсоңуз болот.

Кызматташкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Аты-жөнүңүз________________________________________________________

7. “Стратегиялык өнүгүү жана сапат кепилдиги” стандарты

5

4

3

2

орт

7.1

НББП боюнча эмгектенген жамааттын учурдагы миссиясын жана өнүгүү стратегиясын кандайча баалайсыз?

7.2

НББПны ишке ашырууга багытталган жамааттын иш пландарынын жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө системасынын сапатына Сиздин бааңыз

7.3

Жамааттын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим тармагындагы учурдагы мыйзамдарына, анын ичинде мамлекеттик стандарттарына, канчалык деңгээлде туура келет деп эсептейсиз?

4

7.4

Окуу жайдын миссиясын жана стратегиясын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү механизмдери менен таанышкансызбы?

7.5

Миссия жана стратегия тууралуу маалымат ресурстары жана аларды таркатуу процесстери баарына жеткиликтүүбү?

7.6

Миссияны аткарууга жамааттын маалыматтык жана материалдык-техникалык базасы жетиштүүбү?

7.7

Миссияда жана стратегияда бардык кызыкдар тараптардын муктаждыктарын канааттандыруу маселеси канчалык деңгээлде эсепке алынган?

7.8

Жамааттын сапатты кепилдөө саясатына Сиздин бааңыз?

7.9

Жамааттын сапатты кепилдөө саясатын турмушка ашырууга багытталган документтери менен канчалык таанышсыз?

7.10

Сапатты кепилдөө саясаты жамааттын илим изилдөө, сабак берүү жана окутуу ишмердүүлүктөрүн канчалык чагылдырат?

8. “Жетекчилик жана менеджмент” стандарты

8.1

ОшМУнун Физика-Техника факультетинин жетекчилигинин кесиптик квалификациялары жана кызматтык милдеттердин бөлүштүрүлүшүнүн талаптарга туура келишине бааңыз?

8.2

“Физика-математикалык билим берүү” багытындагы математика, информатика жана физика профилдери боюнча адис даярдоо эки башка факультетте жүргүзүлүшүнө Сиздин мамилеңиз

8.3

Жетекчиликтин иштин жүрүшүндөгү кемчиликтерди, тобокелчиликтерди аныктап, аларды азайтууга же четтетүүгө жасаган аракеттерине Сиздин бааңыз

8.4

Билим берүү программасын башкаруу, анын натыйжалуулугун баалоо Сизди канчалык деңгээлде канааттандырат?

8.5

Жамааттын инновациялык процесстерге катышуусу, инновациялык сунуштарды иштеп чыгуусу жана колдонуусу кандай деңгээлде?

8.6

Жамааттын эл аралык, улуттук жана регионалдык кесиптик альянстарга, ассоциацияларга ж.б. катышуу аракетин кандай баалайсыз?

8.7

Жамааттын жетекчилигинин билим берүүнүн менеджменти программалары боюнча окуудан өтүшүнө канчалык шарт үзүлгөн?

9. “Маалыматты башкаруу жана отчеттуулук” стандарты

9.1

ОшМУнун Физика-Техника факультетинде түзүлгөн маалыматты топтоо, талдоо жана башкаруу үчүн колдонулуп жаткан заманбап информациялык-коммуникациялык технологиялар жана программалык каражаттар менен канчалык деңгээлде таанышсыз?

9.2

Информацияны топтоо, талдоо жана алардын негизинде чечим кабыл алуу процесстерине окуучулардын, кызматкерлердин жана окутуучу-профессордук курамдын тартылыш деңгээли кандай?

9.3

Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча физика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу боюнча профессордук-окутуучулук курамдын, персоналдын жана окуучулардын муктаждыктарынын канааттандырылышын өлчөй алабы, байкалган кемчиликтердин жоюлушун көрсөтө алабы?

9.4

ОшМУнун Физика-Техника факультети сапаттуу адис даярдоонун бардык маселелерин канчалык толук камтыйт деп эсептейсиз?

9.5

ОшМУнун Физика-Техника факультети илимдин тиешелүү тармактарын бардык зарыл маалыматтар менен камсыздоого канчалык аракет кылууда деп эсептейсиз?

9.6

Окуучулардын, кызматкерлердин жана профессордук-окутуучулук курамдын өздүк (жекече) маалыматтарынын алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу жок эле пайдаланылышын кандайча баалайсыз?

9.7

ОшМУнун, ФТФнын жергиликтүү коомчулуктун коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

9.8

ФТФнын физика адистигин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр методикалык, инсандык жана маалыматтык жактан компотенттүүбү?

9.9

ОшМУнун ФТФнын физика адистигинин ишмердүүлүгү массалык маалымат каражаттарында (СМИ) чагылтылабы?

10. “Негизги билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү” стандарты

10.1

Физика математикалык билим берүү багыты боюнча НББПны иштеп чыгуу жана аны бекитүү процедураларынын абалын кандайча баалайсыз?

10.2

НББПда окуучулардын жекече окуу траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгү, алардын жеке муктаждыктары жана мүмкүнчүлүктөрү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

10.3

Сиздер иштеп чыккан НББП коюлган максаттарга, анын ичинде окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына канчалык деңгээлде дал келет деп эсептейсиз?

10.4

НББПда окуучуларды кесиптик сертификациялоого даярдоо мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

10.5

НББПны иштеп чыгууга, анын сапатын камсыздоого окуучулар, ПОК жана башка стейкхолдерлер кандай катышат?

10.6

Сиз иштеген ишканада окуу дисциплиналарынын мазмуну жана окутуунун натыйжалары окутуунун деңгээлине канчалык дал келет?

10.7

НББПнын структурасында окутуунун натыйжаларына шайкеш келүүчү иш аракеттердин ар кандай түрлөрүнүн камтылышы кандай деңгээлде?

10.8

Чет элдик билим берүү уюмдары менен биргеликте түзүлгөн НББП барбы, буга жасаган аракетиңиздерге баа бериңиз?

11. “Негизги билим берүү программаларына туруктуу мониторинг жана мезгили менен баалоо жүргүзүү” стандарты

11.1

НББПнын максаттарына жетүүгө, окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын толук калыптандырууга багытталган иш чараларга профессордук-окутуучулук курам жана көмөкчү кызматкерлер канчалык жигердүү катышат?

11.2

Жумуш берүүчүлөрдүн түрдүү топторунун муктаждыктарын аныктоо жана канааттандыруу багытында физика-техника факультетинин колдоо кызматынын иш-аракетин кандай баалайсыз?

11.3

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерди, окуу пландарын, тандоо курстарынын каталогун, окуучулардын жекече пландарын талдоого жана баалоого Сиз кандай катышасыз?

11.4

Окуучулардын, жумуш берүүчүлөрдүн жана башка стейкхолдерлердин НББПны өркүндөтүүгө кызыгуусунун жана иш-аракетинин учурдагы деңгээлин баалаңыз.

11.5

Илимдин акыркы жетишкендиктери, коомдун жана профессионалдык чөйрөнүн муктаждыктарынын өзгөрүүсү, окуучуларды баалоо процедураларынын эффективдүүлүгү окуу программаларынын мазмунунда канчалык эсепке алынат?

12. “Студентке багытталган окутуу, сабак берүү жана жетишүүнү баалоо” стандарты

12.1

Сиз иштеген ишканда окуучулардын түрдүү топторунун муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына көнүл буруу, сыйлоо жана аларга окуунун ийкемдүү траектория түзүп берүүнүн абалын кандай баалайсыз?

12.2

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерде, окуу пландарында, тандоо курстарын сунуштоодо, сабактардын расписаниесин түзүүдө, окуучулардын жекече окуу пландарын түзүүдө студенттин кызыкчылыктары канчалык деңгээлде эсепке алынган?

12.3

Окутуунун усулдарын тандоодо, студенттердин өз алдынча иштерин уюштурууда окуучулардын кызыкчылыктары канчалык эсепке алынат?

12.4

Окутуунун натыйжаларын баалоо үчүн колдонулуучу усулдарды жана технологияларды тандоодо студенттин кызыкчылыктары канчалык эсепке алынган?

12.5

Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча келечек ишине компотенттүү физика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу багытында иштелип чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарынын тиешелүү деңгээлдерине канчалык дал келет?

12.6

Бөлүнгөң дисциплиналарды окутуунун методикасы жана аны окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча Сиз жүргүзүп жаткан атайын илимий изилдөөлөрүңүздүн деңгээли кандай?

12.7

Окутуунун натыйжаларын баалоонун заманбап усулдарына ээ болуу үчүн квалификацияңызды жогорулатууга болгон аракетиңизди баалаңыз.

13. “Окуучулар” стандарты

13.1

Физика- техника факультетинде окуучу ага кабыл алынгандан аны толук аяктаганга чейинки “ишмердүүлүгүн” жөнгө салуучу процедуралары Сизди канчалык канааттандырат?

13.2

Окууга жаңы тапшырган жана чет өлкөлүк студенттерди адаптациялоого жана колдоого арналган факультеттин атайын программалары канчалык натыйжалуу иштөөдө?

13.3

Таануу тууралуу Лиссабон конвенциясы менен канчалык таанышсыз?

13.4

Квалификацияларды өз ара таанууну камсыздоо максатында окуу жайдын башка билим берүү уюмдары жана улуттук борборлор (мисалы, ENIC/NARIC) менен кызматташууларынан кабарыңыз кандай?

13.5

Физика- техника факультетинде колдонулуп жаткан окуучулардын академиялык мобилдүүлүгүнүн натыйжаларын, ошондой эле кошумча, формалдуу жана формалдуу эмес билим алууларынын натыйжаларын таануу механизмдери Сизди канчалык канааттандырат?

13.6

ОшМУнун Физика-техника факультетинде студенттердин ички жана сырткы мобилдүүлүгүн камсыздоого түзүлгөн шарттарга, ошондой эле окуу үчүн сырттан грант алууга көмөктөшүү аракетине Сиздин бааңыз?

13.7

ОшМУнун Физика-техника факультети иш берүүчүлөрдүн сунуш талаптарын бүтүрүүчүлөрдүн ишке жайгашуусуна жана профессионалдык ишмердүүлүгүнө мониторинг жасоо аракетине Сиз кандай баа бересиз?

13.8

ОшМУнун Физика-Техника факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын учурдагы ишмердүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

13.9

Сиз иштеген ишкананын (мектептин) физика мугалимдери тарабынан таланттуу окуучуларды колдоо механизми иштелип чыкканбы? Сиздин бааңыз?

14. “Профессордук-окутуучулук курам” стандарты

14.1

ОшМУнун Физика-техника факультетинде кадр саясатынын ачыктыгына жана объективдүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

14.2

Профессордук-окутуучулук курамдын кадрдык потенциалы окуу жайдын өнүгүү стратегиясына жана НББПнын спецификасына канчалык туура келет?

14.3

Студентке багытталган окутууга өтүүгө байланыштуу окутуучулардын ролунун өзгөрүүсүн көрө алдыңызбы?

14.4

Окуу жайда ПОКдын профессионалдык өнүгүүсүнө жана карьералык өсүүсүнө түзүлгөн шарттарга Сиздин бааңыз?

14.5

Адис даярдоого тиешелүү тармактын (мисалы, мектептин) практиктери канчалык деңгээлде тартылат?

14.6

ОшМУнун Физика -техника факультетинде окутуучуларды профессионалдык жана инсандык өсүп-өнүгүүгө мотивациялоонун деңгээли кандай?

14.7

ПОК тарабынан билим берүү процессинде информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуунун деңгээли кандай?

14.8

Окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү, чет өлкөлүк жана ата-мекендик мыкты окутуучуларды ишке тартуунун абалы кандай?

14.9

ПОКдын коомдун турмушуна (агартуучулук иштери, илимди жана регионду өнүктүрүү, маданий чөйрө түзүү, көргөзмөлөргө, конкурстарга жана кайрымдуулук иштерине катышуу ж.б.) таасири жана пайдасы кандай?

14.10

ФТФнын физика мугалимин даярдоочу профессордук-окутуучулардын деңгээлин кандай деп баалайсыз?

15. “Илимий-изилдөө иштери” стандарты

15.1

Сиз алектенген илимий-изилдөөлөр билим берүү, илим жана инновациялык өнүгүү жаатындагы улуттук саясатка канчалык туура келет?

15.2

Жамааттын илимий-изилдөө ишмердүүлүгү окуу жайдын миссиясына жана стратегиясына канчалык туура келет?

15.3

Окуучуларды илимий-изилдөө иштерине тартуунун абалына бааңыз?

15.4

Окуу жайда илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын практикада колдонуунун, анын ичинде консалтинг жана коммерциялаштыруунун абалына Сиздин бааңыз?

15.5

Окуу жайда илимий изилдөо иштеринин натыйжаларын таанытууга, анын ичинде илимий долбоорлорду каттатуу, патент жана автордук күболүктөрдү алууга көмөктөшүүнүн абалы кандай?

15.6

Чет элдик окуу жайлары менен биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жасаган аракеттерге бааңыз?

15.7

Илим-изилдөө ишмердүүлүгүн каржылоо формаларын диверсификациялоого багытталган окуу жайдын аракетин кандайча баалайсыз?

15.8

Мотивациялоонун түрдүү формаларын колдонуу менен илим-изилдөө ишмердүүлүгүн стимулдаштырууга окуу жайдын жасаган аракетин кандай баалайсыз?

16. “Каржы” стандарты

16.1

Окуу жайдын өнүгүү сценарии менен канчалык таанышсыз?

16.2

Окуу жайдын бюджетин операциондук жана стратегиялык пландоонун айкындуулугу Сизди канчалык канааттандырат?

16.3

Окуу жайда иштелип чыккан финансылык менеджмент, финансылык отчеттуулук саясатын кандай баалайсыз?

16.4

Окуу жайдын ички аудит системасына Сиздин бааңыз?

16.5

Окуу жайдын сырткы көз карандысыз аудит жүргүзүү аракетине Сиздин мамилеңиз?

16.6

Окуу жайдагы анын ар кандай ишмердүүлүктөрүн, алардын арасында окуу жайды өнүктүрүү стратегиясын, НББПны, илимий долбоорлорду өнүктүрүүнү финансылык камсыздоонун жетиштүүлүгүң баалоонун механизмин кандай баалайсыз?

17. “Билим берүү ресурстары жана студенттерди колдоо системалары” стандарты

17.1

ОшМУнун физика- техника факультетинин материалдык-техникалык ресурстарынын жана инфраструктураларынын жетиштүүлүгүн кандайча баалайсыз?

17.2

Физика- техника факультетинде окуучулардын ар кандай топторун колдоо процедураларынын абалын баалаңыз

17.3

Физика- техника факультетиндеги маалыматтык ресурстардын НББПнын спецификасына дал келишин баалаңыз

17.4

Окуучуларды жана ПОКту НББПга ылайык технологиялык колдоонун (мисалы, он-лайн окуу, моделдештирүү, маалыматтар базасы ж.б.) абалы кандай?

17.5

Китепкана ресурстары, анын ичинде бардык дисциплиналар боюнча окуу, усулдук жана илимий адабияттардын фонду, мезгилдүү басылмалар, маалыматтардын илимий базасынын жеткиликтүүлүгү кандай деңгээлде?

17.6

ИИИнин, бүтүрүүчүлөрдүн иштеринин, диссертациялардын натыйжаларынын плагиатка текшерилиши кандай деңгээлде?

17.7

Билим берүүчү Интернет-ресурстарынын жеткиликтүүлүгү кандай?

17.8

Окуу жайдын аймагында WI-FI дын иштөө сапаты кандай?

17.9

Физика-техника факультетинде НББПны өздөштүрүү үчүн колдонулуп жаткан окуу куралдары жана программалык каражаттар тиешелүү тармактарда (мектептерде) колдонулуп жаткандарга канчалык жакын (окшош)?

17.10

Сиз иштеген ишканада (мектепте) коопсуздуктун талаптары канчалык камсыздалган?

17.11

ОшМУнун Физика-техника факультетинде окуучулардын ар кандай топторунун (улгайгандардын, иштеп жаткандардын, чет өлкөлүктөрдүн, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин) муктаждыктары канчалык эсепке алынган?

18. “Коомчулукту маалымдоо” стандарты

18.1

Аткарылып жаткан НББП, андан күтүлүүчү натыйжалар жана ыйгарылуучу квалификациялар тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, объективдүү жана актуалдуу?

18.2

ОшМУнун Физика-техника факультетинде сабактардын өтүлүшү, окуу процесси жана билимди баалоо процедуралары тууралуу маалыматтар канчалык жеткиликтүү?

18.3

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык актуалдуу?

18.4

Коомчулуктун кеңири катмарын жана кызыкдар тараптарды маалымдоо үчүн факультеттин жетекчилиги маалымат таратуунун ар түрдүү жолдорун кандай деңгээлде колдонот?

18.5

Өлкөдөгү билим берүү саясатын коомчулукка жеткирүүгө арналган маалыматтардын мазмуну Сизди канчалык канааттандырат?

18.6

Окуу жайдын сайтында текшерилген финансылык отчет жарыяланып турушуна Сиздин мамилеңиз?

18.7

ОшМУнун Физика-техника факультетинин веб-ресурстарында жалпы университет жана “физика-математикалык билим берүү” НББПсы тууралуу жарыяланган маалыматтардын сапатына Сиздин бааңыз?

18.8

Жалпы профессордук-окутуучулук курам жана анын ар бир мүчөсү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, толук жана объективдүү деп эсептейсиз?

18.9

Окуу жайдын өнөктөштөр менен, алардын ичинде илимий-консалтингдик уюмдар, бизнес өнөктөштөр, социалдык өнөктөштөр жана билим берүү мекемелери менен мамилелери жана өз ара кызматташтыктары жөнүндөгү маалыматтар канчалык жеткиликтүү деп эсептейсиз?

18.10

Окуу жай сырткы баалоонун процедураларынын натыйжалары боюнча маалыматтарды жана сырткы ресурстарга шилтемени канчалык оперативдүү жана так чагылдырып турат?

Кошумча сунуш-пикирлер: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Т 1-тиркеме

ОшМУ, физика-техника факультети

2019-жылдын ноябрь айы

АНКЕТИРЛӨӨ

“550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” профили боюнча адис даярдоого катышып жатышкан профессор-окутуучулар жана көмөкчү кызматкерлер курамынын өздүк баалоосу

Ош мамлекеттик университетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча адис даярдоо (бакалавр жана магистр) учурда физика-техникалык (“физика” профили) жана математика жана информациялык технологиялар (“математика” жана “информатика” профилдери) факультеттеринде ишке ашырылып келүүдө. Бул адистиктерди даярдоого аталган эки факультеттин жамаатынан сырткары башка факультеттердин жана жалпы университеттик кафедралардын тиешелүү окутуучулары да катышат. Даярдалган адистин сапаттык деңгээли окуу жайда түзүлгөн шарттан, окуу процессинин ар бир катышуучусунун, анын ичинде студенттин да, натыйжалуу жана бирдиктүү өз ара шайкеш иш-аракетинен көз каранды болору белгилүү. Ошондуктан мындан ары анкетада “жамаат” деп адистикти даярдоого катышуучу бардык профессор-окутуучуларды, жетекчи жана көмөкчү кызматкерлерди жалпылап атайбыз. “Физика-математикалык билим берүү” программасынын (мындан ары кыскача – НББПнын) жетекчилиги бул жамааттын жана студенттердин ар биринин иш-аракетин бир максатка багыттап уюштуруп, тынымсыз көзөмөлдөп жана баалап туруусу абзел.

НББПны ишке ашырууда учурда түзүлгөн жагдайга карата Сиздин берген бааңыз жетекчилик тарабынан талданып, жамааттын мындан аркы иш-аракеттерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн пайдаланылат. Ошондуктан ар бир суроого болушунча калыс баа берүүгө аракеттенип, “жакшы” жана “эң жакшы” бааланган иш-аракеттерди конкреттүү фактылар менен бекемдөөгө даяр болушуңуздарды өтүнөбүз.

Анкетанын ар бир суроосу боюнча өз пикириңизди “эң жакшы-5”, “жакшы -4”, “канааттандырарлык -3” же “канааттандырарлык эмес же билбеймин-2” деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу билдириңиз. Өздүк баалоого байланышкан кошумча сунуш-пикирлериңизди барактын аягына кол менен жазып, кошуп койсоңуз болот.

Кызматташкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Аты-жөнүңүз________________________________________________________

7. “Стратегиялык өнүгүү жана сапат кепилдиги” стандарты

5

4

3

2

орт

7.1

НББП боюнча эмгектенген жамааттын учурдагы миссиясын жана өнүгүү стратегиясын кандайча баалайсыз?

8

14

0

1

7.2

НББПны ишке ашырууга багытталган жамааттын иш пландарынын жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө системасынын сапатына Сиздин бааңыз

2

20

0

1

7.3

Жамааттын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим тармагындагы учурдагы мыйзамдарына, анын ичинде мамлекеттик стандарттарына, канчалык деңгээлде туура келет деп эсептейсиз?

10

9

2

2

4

7.4

Окуу жайдын миссиясын жана стратегиясын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү механизмдери менен таанышкансызбы?

10

10

2

1

7.5

Миссия жана стратегия тууралуу маалымат ресурстары жана аларды таркатуу процесстери баарына жеткиликтүүбү?

5

14

2

2

7.6

Миссияны аткарууга жамааттын маалыматтык жана материалдык-техникалык базасы жетиштүүбү?

4

12

4

3

7.7

Миссияда жана стратегияда бардык кызыкдар тараптардын муктаждыктарын канааттандыруу маселеси канчалык деңгээлде эсепке алынган?

1

17

3

2

7.8

Жамааттын сапатты кепилдөө саясатына Сиздин бааңыз?

6

11

4

2

7.9

Жамааттын сапатты кепилдөө саясатын турмушка ашырууга багытталган документтери менен канчалык таанышсыз?

5

11

3

4

7.10

Сапатты кепилдөө саясаты жамааттын илим изилдөө, сабак берүү жана окутуу ишмердүүлүктөрүн канчалык чагылдырат?

3

15

2

3

54

133

22

21

4,0

8. “Жетекчилик жана менеджмент” стандарты

8.1

Окуу жайдын жетекчилигинин кесиптик квалификациялары жана кызматтык милдеттердин бөлүштүрүлүшүнүн талаптарга туура келишине бааңыз?

9

13

1

0

8.2

“Физика-математикалык билим берүү” багытындагы математика, информатика жана физика профилдери боюнча адис даярдоо эки башка факультетте жүргүзүлүшүнө Сиздин мамилеңиз

3

9

7

4

8.3

Жетекчиликтин иштин жүрүшүндөгү кемчиликтерди, тобокелчиликтерди аныктап, аларды азайтууга же четтетүүгө жасаган аракеттерине Сиздин бааңыз

3

16

3

1

8.4

Билим берүү программасын башкаруу, анын натыйжалуулугун баалоо Сизди канчалык деңгээлде канааттандырат?

1

19

2

1

8.5

Жамааттын инновациялык процесстерге катышуусу, инновациялык сунуштарды иштеп чыгуусу жана колдонуусу кандай деңгээлде?

6

10

7

0

8.6

Жамааттын эл аралык, улуттук жана регионалдык кесиптик альянстарга, ассоциацияларга ж.б. катышуу аракетин кандай баалайсыз?

7

10

6

0

8.7

Жамааттын жетекчилигинин билим берүүнүн менеджменти программалары боюнча окуудан өтүшүнө канчалык шарт түзүлгөн?

5

13

5

0

34

90

31

6

3,9

9. “Маалыматты башкаруу жана отчеттуулук” стандарты

9.1

Окуу жайда маалыматты топтоо, талдоо жана башкаруу үчүн колдонулуп жаткан заманбап информациялык-коммуникациялык технологиялар жана программалык каражаттар менен канчалык деңгээлде таанышсыз?

5

15

2

1

9.2

Информацияны топтоо, талдоо жана алардын негизинде чечим кабыл алуу процесстерине окуучулардын, кызматкерлердин жана окутуучу-профессордук курамдын тартылыш деңгээли кандай?

3

16

4

0

9.3

Окуу жайдын жетекчилиги профессордук-окутуучулук курамдын, персоналдын жана окуучулардын муктаждыктарынын канааттандырылышын өлчөй алабы, байкалган кемчиликтердин жоюлушун көрсөтө алабы?

5

14

4

0

9.4

Жогорку окуу жай топтоп, талдоочу маалыматтар сапаттуу адис даярдоонун бардык маселелерин канчалык толук камтыйт деп эсептейсиз?

5

14

4

0

9.5

Жогорку окуу жайы илимдин тиешелүү тармактарын бардык зарыл маалыматтар менен камсыздоого канчалык аракет кылууда деп эсептейсиз?

6

15

1

1

9.6

Окуучулардын, кызматкерлердин жана профессордук-окутуучулук курамдын өздүк (жекече) маалыматтарынын алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу жок эле пайдаланылышын кандайча баалайсыз?

2

12

5

4

26

86

20

6

4,0

10. “Негизги билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү” стандарты

10.1

Окуу жайда НББПны иштеп чыгуу жана аны бекитүү процедураларынын абалын кандайча баалайсыз?

6

14

2

1

10.2

НББПда окуучулардын жекече окуу траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгү, алардын жеке муктаждыктары жана мүмкүнчүлүктөрү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

3

15

3

2

10.3

Сиздер иштеп чыккан НББП коюлган максаттарга, анын ичинде окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына канчалык деңгээлде дал келет деп эсептейсиз?

4

12

6

1

10.4

НББПда окуучуларды кесиптик сертификациялоого даярдоо мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

4

13

4

2

10.5

НББПны иштеп чыгууга, анын сапатын камсыздоого окуучулар, ПОК жана башка стейкхолдерлер кандай катышат?

2

15

5

1

10.6

Окуу жайда окуу дисциплиналарынын мазмуну жана окутуунун натыйжалары окутуунун деңгээлине канчалык дал келет?

7

12

2

2

10.7

НББПнын структурасында окутуунун натыйжаларына шайкеш келүүчү иш аракеттердин ар кандай түрлөрүнүн камтылышы кандай деңгээлде?

2

16

1

4

10.8

Чет элдик билим берүү уюмдары менен биргеликте түзүлгөн НББП барбы, буга жасаган аракетиңиздерге баа бериңиз?

0

4

12

7

28

101

35

20

3,7

11. “Негизги билим берүү программаларына туруктуу мониторинг жана мезгили менен баалоо жүргүзүү” стандарты

11.1

НББПнын максаттарына жетүүгө, окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын толук калыптандырууга багытталган иш чараларга профессордук-окутуучулук курам жана көмөкчү кызматкерлер канчалык жигердүү катышат?

5

14

4

0

11.2

Окуучулардын түрдүү топторунун муктаждыктарын аныктоо жана канааттандыруу багытында окуу жайдын колдоо кызматынын иш-аракетин кандай баалайсыз?

2

19

2

0

11.3

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерди, окуу пландарын, тандоо курстарынын каталогун, окуучулардын жекече пландарын талдоого жана баалоого Сиз кандай катышасыз?

4

16

2

1

11.4

Окуучулардын, жумуш берүүчүлөрдүн жана башка стейкхолдерлердин НББПны өркүндөтүүгө кызыгуусунун жана иш-аракетинин учурдагы деңгээлин баалаңыз.

2

17

3

1

11.5

Илимдин акыркы жетишкендиктери, коомдун жана профессионалдык чөйрөнүн муктаждыктарынын өзгөрүүсү, окуучуларды баалоо процедураларынын эффективдүүлүгү окуу программаларынын мазмунунда канчалык эсепке алынат?

7

11

4

1

20

77

15

3

4,0

12. “Студентке багытталган окутуу, сабак берүү жана жетишүүнү баалоо” стандарты

12.1

Окуу жайда окуучулардын түрдүү топторунун муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына көнүл буруу, сыйлоо жана аларга окуунун ийкемдүү траектория түзүп берүүнүн абалын кандай баалайсыз?

5

14

3

1

12.2

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерде, окуу пландарында, тандоо курстарын сунуштоодо, сабактардын расписаниесин түзүүдө, окуучулардын жекече окуу пландарын түзүүдө студенттин кызыкчылыктары канчалык деңгээлде эсепке алынган?

5

10

7

1

12.3

Окутуунун усулдарын тандоодо, студенттердин өз алдынча иштерин уюштурууда окуучулардын кызыкчылыктары канчалык эсепке алынат?

4

14

5

0

12.4

Окутуунун натыйжаларын баалоо үчүн колдонулуучу усулдарды жана технологияларды тандоодо студенттин кызыкчылыктары канчалык эсепке алынган?

5

13

5

0

12.5

Окуу жай тарабынан иштелип чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарынын тиешелүү деңгээлдерине канчалык дал келет?

7

14

1

1

12.6

Бөлүнгөң дисциплиналарды окутуунун методикасы жана аны окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча Сиз жүргүзүп жаткан атайын илимий изилдөөлөрүңүздүн деңгээли кандай?

5

14

3

1

12.7

Окутуунун натыйжаларын баалоонун заманбап усулдарына ээ болуу үчүн квалификацияңызды жогорулатууга болгон аракетиңизди баалаңыз.

8

11

3

1

39

90

27

5

4,0

13. “Окуучулар” стандарты

13.1

Окуу жайдын окуучу ага кабыл алынгандан аны толук аяктаганга чейинки “ишмердүүлүгүн” жөнгө салуучу процедуралары Сизди канчалык канааттандырат?

4

13

5

1

13.2

Окууга жаңы тапшырган жана чет өлкөлүк студенттерди адаптациялоого жана колдоого арналган окуу жайдын атайын программалары канчалык натыйжалуу иштөөдө?

3

11

8

1

13.3

Таануу тууралуу Лиссабон конвенциясы менен канчалык таанышсыз?

1

7

9

6

13.4

Квалификацияларды өз ара таанууну камсыздоо максатында окуу жайдын башка билим берүү уюмдары жана улуттук борборлор (мисалы, ENIC/NARIC) менен кызматташууларынан кабарыңыз кандай?

2

5

11

5

13.5

Окуу жайда колдонулуп жаткан окуучулардын академиялык мобилдүүлүгүнүн натыйжаларын, ошондой эле кошумча, формалдуу жана формалдуу эмес билим алууларынын натыйжаларын таануу механизмдери Сизди канчалык канааттандырат?

3

8

9

3

13.6

Окуу жайдагы студенттердин ички жана сырткы мобилдүүлүгүн камсыздоого түзүлгөн шарттарга, ошондой эле окуу үчүн сырттан грант алууга көмөктөшүү аракетине Сиздин бааңыз?

9

6

8

0

13.7

Окуу жай тарабынан бүтүрүүчүлөрдүн ишке жайгашуусуна жана профессионалдык ишмердүүлүгүнө мониторинг жасоо аракетине Сиз кандай баа бересиз?

8

9

5

1

13.8

Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын учурдагы ишмердүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

3

13

6

1

13.9

Окуу жайда таланттуу окуучуларды колдоо механизми иштелип чыкканбы? Сиздин бааңыз?

6

11

5

1

39

83

66

19

3,7

14. “Профессордук-окутуучулук курам” стандарты

14.1

Окуу жайдагы кадр саясатынын ачыктыгына жана объективдүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

11

6

5

1

14.2

Профессордук-окутуучулук курамдын кадрдык потенциалы окуу жайдын өнүгүү стратегиясына жана НББПнын спецификасына канчалык туура келет?

8

11

4

0

14.3

Студентке багытталган окутууга өтүүгө байланыштуу окутуучулардын ролунун өзгөрүүсүн көрө алдыңызбы?

2

16

4

1

14.4

Окуу жайда ПОКдын профессионалдык өнүгүүсүнө жана карьералык өсүүсүнө түзүлгөн шарттарга Сиздин бааңыз?

5

14

4

0

14.5

Адис даярдоого тиешелүү тармактын (мисалы, мектептин) практиктери канчалык деңгээлде тартылат?

5

14

2

2

14.6

Окуу жайда окутуучуларды профессионалдык жана инсандык өсүп-өнүгүүгө мотивациялоонун деңгээли кандай?

10

11

2

0

14.7

ПОК тарабынан билим берүү процессинде информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуунун деңгээли кандай?

7

15

1

0

14.8

Окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү, чет өлкөлүк жана ата-мекендик мыкты окутуучуларды ишке тартуунун абалы кандай?

2

11

5

5

14.9

ПОКдын коомдун турмушуна (агартуучулук иштери, илимди жана регионду өнүктүрүү, маданий чөйрө түзүү, көргөзмөлөргө, конкурстарга жана кайрымдуулук иштерине катышуу ж.б.) таасири жана пайдасы кандай?

7

12

4

0

57

110

31

9

4,0

15. “Илимий-изилдөө иштери” стандарты

15.1

Сиз алектенген илимий-изилдөөлөр билим берүү, илим жана инновациялык өнүгүү жаатындагы улуттук саясатка канчалык туура келет?

9

11

3

0

15.2

Жамааттын илимий-изилдөө ишмердүүлүгү окуу жайдын миссиясына жана стратегиясына канчалык туура келет?

10

10

3

0

15.3

Окуучуларды илимий-изилдөө иштерине тартуунун абалына бааңыз?

5

11

5

2

15.4

Окуу жайда илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын практикада колдонуунун, анын ичинде консалтинг жана коммерциялаштыруунун абалына Сиздин бааңыз?

3

11

6

3

15.5

Окуу жайда илимий изилдөо иштеринин натыйжаларын таанытууга, анын ичинде илимий долбоорлорду каттатуу, патент жана автордук күболүктөрдү алууга көмөктөшүүнүн абалы кандай?

5

10

6

2

15.6

Чет элдик окуу жайлары менен биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жасаган аракеттерге бааңыз?

1

11

8

3

15.7

Илим-изилдөө ишмердүүлүгүн каржылоо формаларын диверсификациялоого багытталган окуу жайдын аракетин кандайча баалайсыз?

2

13

5

3

15.8

Мотивациялоонун түрдүү формаларын колдонуу менен илим-изилдөө ишмердүүлүгүн стимулдаштырууга окуу жайдын жасаган аракетин кандай баалайсыз?

7

10

4

2

42

87

40

15

3,8

16. “Каржы” стандарты

16.1

Окуу жайдын өнүгүү сценарии менен канчалык таанышсыз?

3

13

6

1

16.2

Окуу жайдын бюджетин операциондук жана стратегиялык пландоонун айкындуулугу Сизди канчалык канааттандырат?

5

11

5

2

16.3

Окуу жайда иштелип чыккан финансылык менеджмент, финансылык отчеттуулук саясатын кандай баалайсыз?

2

14

4

3

16.4

Окуу жайдын ички аудит системасына Сиздин бааңыз?

3

11

7

2

16.5

Окуу жайдын сырткы көз карандысыз аудит жүргүзүү аракетине Сиздин мамилеңиз?

5

11

5

2

16.6

Окуу жайдагы анын ар кандай ишмердүүлүктөрүн, алардын арасында окуу жайды өнүктүрүү стратегиясын, НББПны, илимий долбоорлорду өнүктүрүүнү финансылык камсыздоонун жетиштүүлүгүң баалоонун механизмин кандай баалайсыз?

3

13

4

3

21

73

31

13

3,7

17. “Билим берүү ресурстары жана студенттерди колдоо системалары” стандарты

17.1

Окуу жайдын материалдык-техникалык ресурстарынын жана инфраструктураларынын жетиштүүлүгүн кандайча баалайсыз?

4

14

5

0

17.2

Окуу жайда окуучулардын ар кандай топторун колдоо процедураларынын абалын баалаңыз

3

13

5

1

17.3

Окуу жайдагы маалыматтык ресурстардын НББПнын спецификасына дал келишин баалаңыз

4

15

3

1

17.4

Окуучуларды жана ПОКту НББПга ылайык технологиялык колдоонун (мисалы, он-лайн окуу, моделдештирүү, маалыматтар базасы ж.б.) абалы кандай?

6

14

3

0

17.5

Китепкана ресурстары, анын ичинде бардык дисциплиналар боюнча окуу, усулдук жана илимий адабияттардын фонду, мезгилдүү басылмалар, маалыматтардын илимий базасынын жеткиликтүүлүгү кандай деңгээлде?

6

15

1

1

17.6

ИИИнин, бүтүрүүчүлөрдүн иштеринин, диссертациялардын натыйжаларынын плагиатка текшерилиши кандай деңгээлде?

10

10

3

0

17.7

Билим берүүчү Интернет-ресурстарынын жеткиликтүүлүгү кандай?

14

8

1

0

17.8

Окуу жайдын аймагында WI-FI дын иштөө сапаты кандай?

9

11

2

1

17.9

Окуу жайдагы НББПны өздөштүрүү үчүн колдонулуп жаткан окуу куралдары жана программалык каражаттар тиешелүү тармактарда (мектептерде) колдонулуп жаткандарга канчалык жакын (окшош)?

4

15

3

1

17.10

Окуу жайда коопсуздуктун талаптары канчалык камсыздалган?

11

9

3

0

17.11

Окуу жайда окуучулардын ар кандай топторунун (улгайгандардын, иштеп жаткандардын, чет өлкөлүктөрдүн, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин) муктаждыктары канчалык эсепке алынган?

8

10

4

1

79

134

34

6

4,1

18. “Коомчулукту маалымдоо” стандарты

18.1

Аткарылып жаткан НББП, андан күтүлүүчү натыйжалар жана ыйгарылуучу квалификациялар тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, объективдүү жана актуалдуу?

8

12

3

0

18.2

Окуу жайда сабактардын өтүлүшү, окуу процесси жана билимди баалоо процедуралары тууралуу маалыматтар канчалык жеткиликтүү?

6

16

1

0

18.3

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык актуалдуу?

5

13

5

0

18.4

Коомчулуктун кеңири катмарын жана кызыкдар тараптарды маалымдоо үчүн окуу жайдын жетекчилиги маалымат таратуунун ар түрдүү жолдорун кандай деңгээлде колдонот?

6

16

1

0

18.5

Өлкөдөгү билим берүү саясатын коомчулукка жеткирүүгө арналган маалыматтардын мазмуну Сизди канчалык канааттандырат?

7

8

8

0

18.6

Окуу жайдын сайтында текшерилген финансылык отчет жарыяланып турушуна Сиздин мамилеңиз?

8

10

4

1

18.7

Окуу жайдын веб-ресурстарында жалпы университет жана “физика-математикалык билим берүү” НББПсы тууралуу жарыяланган маалыматтардын сапатына Сиздин бааңыз?

6

14

3

0

18.8

Жалпы профессордук-окутуучулук курам жана анын ар бир мүчөсү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, толук жана объективдүү деп эсептейсиз?

9

11

3

0

18.9

Окуу жайдын өнөктөштөр менен, алардын ичинде илимий-консалтингдик уюмдар, бизнес өнөктөштөр, социалдык өнөктөштөр жана билим берүү мекемелери менен мамилелери жана өз ара кызматташтыктары жөнүндөгү маалыматтар канчалык жеткиликтүү деп эсептейсиз?

5

11

6

1

18.10

Окуу жай сырткы баалоонун процедураларынын натыйжалары боюнча маалыматтарды жана сырткы ресурстарга шилтемени канчалык оперативдүү жана так чагылдырып турат?

5

13

5

0

65

124

39

2

4,1

Кошумча сунуш-пикирлер: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОшМУнун физика-техникалык факультетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” профили боюнча адис даярдоого катышып жатышкан профессор-окутуучулар жана көмөкчү кызматкерлер курамынын өздүк баалоосуна байланышкан АНКЕТИРЛӨӨнүн жыйынтыгы.

Билим берүү программасын аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алкагында курамына жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын профессору, п.и.к. Халиуллин Р.Н., доцент, ф.-м.и.к. Эгембердиев Ж. жана лаборант Абдимиталипова З. кирген жумушчу топтун мүчөлөрү НААР агенттиги иштеп чыккан стандарттардын негизинде жалпы 96 суроону камтыган анкетаны даярдады. Ар бир суроого баа берүүнү “эң жакшы-5”, “жакшы -4”, “канааттандырарлык -3” же “канааттандырарлык эмес же билбеймин-2” деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу жүргүзүү сунушталды.

Анкеталар буклет түрүндө басылып, көбөйтүлүп “550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” профилин тейлеген профессор-окутуучуларга жана көмөкчү кызматкерлерге таркатылды. Суроолорго жооп берүүгө жетишерлик убакыт (бир нече күн) берилди. Анкетанын суроолоруна бардыгы болуп 23 кызматкер жооп беришти (жооптор тиркелет)..

Негизинен респонденттер суроолордун баарына эле баа берүүгө аракеттенгендиги байкалат. Респонденттердин айрым калтырып кеткен суроолору “канааттандырарлык эмес же билбеймин -2” деп эсептелди (аларга анкетада кызыл түстөгү белги коюлду). 23 респонденттин ар бир суроого берген бааларынын саны өзүнчө топтолду, ар бир стандарттын орточо баалары (3,7 ÷ 4,1) эсептелип чыгарылды (1-тиркемени караңыз).

Албетте, суроолордун басымдуу бөлүгүнө респонденттер “эң жакшы” жана “жакшы” деп баа беришкен. Суроого “канааттандырарлык” жана “канааттандырарлык эмес же билбеймин” деп жооп бергендерди бирге эсептегенде 6 киши же андан көп (жооптордун 25 пайызы же андан көп) болгон учурларды шарттуу түрдө ажыратып, “өзгөчө” белгилеп койдук. Буларга, биздин оюбузча, программанын жетекчилиги, кафедра башчылары атайын көнүл бурушу, аларды четтетүү багытында конкреттүү иштерди жүргүзүшү зарыл. Бул маселелердин айрымдарына токтоло кетели.

Салыштырмалуу “начар” баа эң көп 10.8 жана 13.3÷13.5 суроолорго коюлган. Алар НББПны чет элдик билим берүү уюмдары менен бирге түзүүгө аракет жасабагандыгыбыз, Лиссабон конвенциясы, ENIC/NARIC сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташуу маселелери, окуучулардын жана окутуучулурдын мобилдүүлүгү ж.б. Андан кийинки орундарда бир багыттын түрдүү профилдери боюнча адис даярдоонун ар башка факультеттерде ишке ашырылышы (8.2), илимий-изилдөөлөрдү чет өлкөлүк окуу жайлар менен биргелешип аткаруу маселеси (15.6), жекече маалыматтарды пайдалануу укугу (9.6), студенттерди адаптациялоо жана колдоо программаларынын натыйжалуулугу (13.2), илимий изилдөөлөрдүн практикада колдонулушу (15.4), университеттеги ички аудиттин абалы (16.4) ж.б. Жумушчу топтун мүчөлөрү “канааттандырарлык” же “начар” деп бааланган ар бир суроо жамааттын көңүлүнүн сыртында калбашы керек деп эсептейт. Анкетирлөөнүн жалпы жыйынтыгы менен “550200-физика-математикалык билим берүү” программасынын “физика” профилин тейлеген ар бир кызматкер таанышып чыкса жакшы болор эле.

Өз ичине көп маселелерди камтыган бир катар “комплекстүү” суроолого анча маани берилбей, көнгөн адат боюнча эле “жакшы”, “эң жакшы” деген баалар коюлуп калгандай сезилди. Мисалы, 12-“Студентке багытталган окутуу, сабак берүү жана жетишүүнү баалоо” стандартынын суроолорун эле карап көрөлүчү. Учурда биз студенттерге окуунун жекече, ийкемдүү траекториясын түзүп бердик деп айта алабызбы? Биз иштеп чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарына дал келет деп баалаганыбыз менен, иш жүзүндө бүтүрүүчүлөрүбүздүн деңгээлине канчалык канааттанабыз? Макул, дисциплиналарды окутуунун методикасы жана аны окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча атайын илимий изилдөөлөрдү биз мыкты деңгээлде жүргүзүп жаталы дейли. Анда эмнеге анын натыйжасын биз күнүмдүк практикада (окутуу, баалоо процесстеринде) колдоно албайбыз?

Практиканы эсепке албаганда, адис даярдоого мектеп мугалимдерин жакшы деңгээлде катыштырып жатабыз (4.5) деп айтсак болобу? Талдай келсек, бизди ойлонто турган суроолор өтө эле көп сыяктанат.

Анткетирлөөнү жүргүзүү аркылуу жамаатты адис даярдоо багытында ишти уюштурууда эске алынуучу суроолордун көптүгү жана учурдагы абал менен тааныштыра алдык деп айтсак болот. Эми байкалган кемчиликтердин “күнөкөрлөрүн” издебей, убактыбызды, болгон акыл-эсибизди аларды четтетүүгө жумшоого аракет жасаганыбыз туура болор. Биз менен кызматташып, анкетанын суроолоруна жооп берген бардык кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз.

Халиуллин Р.Н. – жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын профессору, п.и.к., Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер.

Эгембердиев Ж. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын доценти, ф.-м.и.к.

Абдимиталипова З. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын лаборанты.

2019-жылдын 18-ноябры.

<профессордук-окутуучулук курамдын анкетасынын жыйынтыгы>

Иш берүүчүлөрдү сурамжылоо

анкетасы

Урматтуу иш берүүчүлөр!

Бул сурамжылоо Ош мамлекеттик университетинин “Физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча келечек ишине компетенттүү физика, математика, информатика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу, иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн ортосундагы мамилени чыңдоо, ишке жайгаштыруудагы көйгөйлүү маселелерди аныктоо, билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун эффективдүү жолдорун табуу, иш берүүчүлөрдүн окутуу процессинин жүрүшүнө карата «канааттануу деңгээлин» аныктоо максатында жүргүзүлүүдө.

Даярдалып чыккан физика, математика, информатика мугалимдеринин сапатына, иш берүүчүлөр ОшМУнун ортосундагы мамилеге Сиз канчалык канааттанганыңызды беш баллдык системада баалаңыз:

0 – жооп берүү кыйын же эч кандай, 1 - начар, 2 - канааттандырарлык, 3 – жакшы, 4 – эң жакшы.

.

Өзүңүздүн оюуңузду тиешелүү ячейкага √ белгисин коюу менен билдирсеңиз.


Кызматташканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Төмөнкү маалыматтарды толтуруп берсениз:

Ишкананын аталышы _____________________________________________

Дареги_ ________________________________________________ _______

Кызмат ордуңуз __________________________________________________

Телефон: ____________ __________ E - mail : _______________________

Толтуруу д ата сы: __________________________

2. Физика-математикалык билим берүү программасын иштеп чыгуу, бекитүү, мониторинг жана мезгил-мезгили менен баалоого минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

2.1. ОшМУнун тиешелүү факультеттеринин Окумуштуулар Кеңеши, деканаты иш берүүчүлөрдүн муктаждыктарын, сунуштарын жана сын-пикирлерин эске алабы?

2.2.Билим берүү максаттары, окутуунун күтүлүүчү жана окутуунун натыйжалары, ыйгарылуучу квалификациялар жана баалоо процедуралары сапаттын кепилдигин камсыздоого канчалык деңгээлде жооп берет?

2.3. Окуу программаларынын иштеп чыгууда рынок шарттары менен шайкеш келүүсүнүн деңгээлин кандай?

2.4. Физика, математика, информатика адистиги боюнча билим берүү программаларын ишке ашыруудагы методдору сизди канчалык денгээлде канааттандырат?

2.5.ОшМУнунтиешелүү факультеттеринин декандары, Методикалык кенеши, окутуучулары, студенттери иш берүүчүлөр менен байланыштары барбы, системалуу иш жургүзүшөбү?

2.6. ОшМУнун тиешелүү факультеттери иш берүүчүлөрдүн сунуш талаптарын (НББП жана ЖОЖ компоненттери, элективдүү курстарды ) түзүүдө эске алуусу канчалык деңгээлде?

2.7. ОшМУнун тиешелүү факультеттери иш берүүчүлөр менен келишимдик негизде ( көйгөйлүү маселелерди чечүүдө, окуп-үйрөтүүчү эксперименттерин уюштуруудагы жетишпестик, олимпиадалардын жүрүшү) илимий-изилдөө иштерин уюштурабы?

2.8. Сиз иштеген ишкананын(мектептин) физика, математика, информатика мугалимдери тиешелүү факультеттердин окуу-маданий-массалык иш-чараларды өткөрүүгө катышабы?

2.9. Кадрларды даярдоого ишкана-мекемелердин, бизнес-структуралардын катышуу деңгээлин кандай деп баалайсыз?

2.10. Сиздин ишкананын акыркы 5 жылдарда физика, математика, информатика адистерине болгон муктаждыгы кандай?

3.Физика, математика, информатика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

3.1. Сиз иштеген мектепте ОшМУнун тиешелүү факультеттерин бүткөн физика, математика, информатика мугалимдеринин даярдык абалынын жалпы деңгээлин кандай деп баалайсыз?

3.2. Бүтүрүүчүлөрдүн заман талабына ылайык теориялык (базалык) билимдеринин, билгичтиктеринин, көндүмдөрүнүн сапаты кандай?

3.3.Бүтүрүүчүлөрдүн кесипке даярдыгынан физикалык, математикалык, методикалык жана турмуштук- практикалык маселелерди чече алуусунун деңгээли кандай?

3.4. Бүтүрүүчүлөрдүн инновациялык (компьютердик - технологияларды пайдалануу менен физикалык процесстердин закон ченемдүүлүктөрдүн берүүдө ички байланыш модели, математиканы окутууда) технологияларды өз предметин окутууда колдонуу активдүүлүгү кандай?

3.5. ОшМУнун физика, математика, информатика адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн конкуренцияга туруштук бере алуу жөндөмдүүлүгү кандай?

4 . Физика, математика, информатика мугалимин даярдоодо окутуунун натыйжаларына жетүүсү(ОН финалдары).

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

4.1. ОшМУнун тиешелүү факультеттери бүтүргөн физика, математика, информатика мугалими информациялык-коммуникациялык жана программалык технологияларды (интернет, мультимедиалык ресурстар, окутуучу программалар, электрондук доска ж.б.у.с.) колдонуу деңгээли кандай?

4.2. Физика, математика, информатика мугалимдеринин нормативдүү документтердин талабына ылайык окуучуларга билим берүү деңгээлин кандай деп баалайсыз?

4.3. Бүтүрүүчүлөрдүн укуктук, экономикалык билимдеринин деңгээли кандай?

4.4. ОшМУдан бүткөн физика мугалими орто мектептерде физика, математика жана информатика сабактарын бириктирип, бир предмет катары (интеграциялап) окутуу деңгээли кандай ?

4.5. ОшМУ тарабынан уюштурулган орто мектептердин физика, математика, информатика мугалимдеринин квалификацияларын жогорулатуунун учурда практикаланып жаткан модели (МБӨИ) канчалык даражада натыйжалуу деп эсептейсиз?

4.6. Бүтүруүчүлөрдүн маданий – этикалык жүрүм – турумунун деңгээли, коллективде, командада иштөө даярдыгы кандай?

4.7.Физика, математика, информатика боюнча олимпиадага окуучуну даярдоо канчалык деңгээде?

5. Профессордук – окутуучулук курамын квалификациялык деңгээлине талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

5.1. ОшМУнун тиешелүү факультеттеринин физика, математика, информатика мугалимин даярдоочу профессордук - окутуучулардын деңгээлин кандай деп баалайсыз?

5.2.Аталган адистикти даярдап жаткан профессордук окутуучулук курамынын ОН жетүүсүнө карата иштеп чыккан механизмдерин кандайча баалайсыз?

6. Материалдык-техникалык базага жана маалымат ресурстарына минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

6.1. Билим берүү мекемесинде окуу корпустар канчалык деңгээлде заманбап жасалгаланган жана окуу процессинин максатына, талаптарына жооп береби?

6.2. Окуу корпустарынын акыркы өзгөрүштөрүн кандай баалайсыз? Жакшырдыбы?

6.3. Физикалык кабинеттер, лабораториялар, илимий – лабораториялар, мастерскойлор, окуу кааналары талапка жооп береби, өз максатында колдонулабы?

6.4. ОшМУнун бүтүндөй өлкөнүн коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

7. Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка жеткирүүгө минималдык талаптар

Критерийлердин аталыштары

4

3

2

1

0

7.1 ОшМУнун, ФТФнын жергиликтүү коомчулуктун коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

7.2. ОшМУнун бүтүндөй өлкөнүн коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

7.3. Физика, математика, информатика адистигин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр методикалык, инсандык жана маалыматтык жактан компетенттүүбү?

7.4. ОшМУнун, тиешелүү факультеттердин физика, математика, информатика адистигинин ишмердүүлүгү массалык-маалымат каражаттарында (СМИ) чагылтылабы?

8. Сиздин сунуштарыңыз

1. Сиз кандай жаңы физика, математика, информатика мугалимин даярдоо зарыл деп эсептейсиз же алар кандай сапаттарга ээ болушу керек?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Физика, математика, информатика мугалимин даярдоодо ЖОЖ менен ишканалардын өнөктөштүгүнүн (биргеликте иштешинин) кандай формалары жана механизмдери болуш керек деп эсептейсиз?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Физика адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн арасындагы жумушсуздукту азайтуу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуз

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Физика, математика, информатика адистигине байланышкан кандай жаңы дисциплиналарды окутуу зарыл деп эсептейсиз? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЖОЖдордо физика, математика, информатика адистигин даярдоонун сапатын жогорулатуу үчүн кандай сунуштарыңыз бар? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ <иш беруучулордун анкетасы>

ОшМУнун физика-техникалык факультетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” математика жага информатика мугалимдерин даярдоонун сапатына, иш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосундагы окутуучулардын оздүк курамынын баалоосуна байланышкан АНКЕТИРЛӨӨнүн жыйынтыгы.

Билим берүү программасын аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алкагында курамына жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын доцент, ф.-м.и.к. каф башчысы. Омаралиева З. И., Макамбаева Ж. А., жана лаборант Сактанова Э кирген кирген жумушчу топтун мүчөлөрү НААР агенттиги иштеп чыккан стандарттардын негизинде жалпы 32 суроону камтыган анкетаны даярдады. Ар бир суроого баа берүүнү “эң жакшы-4”, “жакшы -3”, “канааттандырарлык -2”, “начар-1”, “жооп берүү кыйын-0 ”же эч кандай же деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу жүргүзүү сунушталды.

Анкеталар көбөйтүлүп “550200-физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча сабак берген мугалимдерге башкача айтканда жумуш берүүчүлөргө мектеп мугалимдерине директор зовуч физик мугалимдерге таркатылды. Суроолорго жооп берүүгө жетишерлик убакыт (бир нече күн) берилди. Анкетанын суроолоруна бардыгы болуп 8 кызматкер жооп беришти (жооптор тиркелет)..

Негизинен респонденттер суроолордун баарына эле баа берүүгө аракеттенгендиги байкалат. Респонденттердин айрым калтырып кеткен суроолору “канааттандырарлык эмес же билбеймин -2” деп эсептелди (аларга анкетада кызыл түстөгү белги коюлду). 8 респонденттин ар бир суроого берген бааларынын саны өзүнчө топтолду, ар бир стандарттын орточо баалары (3,6 ÷ 3,7) эсептелип чыгарылды (1-тиркемени караңыз).

Ал эми үчүнчү жана төртүнчү критерийге берилген баалар бир аз төмөнүрөөк корсөткүч көрсөттү, алардын орточо баалары (2,3 ÷ 2,8)

Ал критерийлер физика математика информатика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу, жана физика математика информатика мугалимин даярдоодо окутуунун натыйжаларына жетүүсү (ОН финалдары).

Албетте, суроолордун басымдуу бөлүгүнө респонденттер “эң жакшы” жана “жакшы” деп баа беришкен. Суроого “начар” деп жооп бергендерди бирге эсептегенде 6 киши же андан көп (жооптордун 25 пайызы же андан көп) болгон учурларды шарттуу түрдө ажыратып, “өзгөчө” белгилеп койдук. Буларга, биздин оюбузча, программанын жетекчилиги, кафедра башчылары атайын көнүл бурушу, аларды четтетүү багытында конкреттүү иштерди жүргүзүшү зарыл. Бул маселелердин айрымдарына токтоло кетели.

Салыштырмалуу “начар” баа эң көп 4.7 суроолорго коюлган. Алар Физика,математика, информатика боюнча окуучуну олимпиадаларга даярдоо багытында каралган, жана 7.3 Физика, математика, информатика адистигин бүтүргөн окутуучулар методикалык, инсандык жана маалыматтык жактан компотенттүүлүгү, 7.4 ОшМУнун тиешелүү факультеттердин физика, математика, информатика адистигинин ишмердүүлүгү массалык-маалымат каражаттарында чагылдырылышы боюнча каралган. Жумушчу топтун мүчөлөрү “канааттандырарлык” же “начар” деп бааланган ар бир суроо жамааттын көңүлүнүн сыртында калбашы керек деп эсептейт. Анкетирлөөнүн жалпы жыйынтыгы менен “550200-физика-матемикалык билим берүү” программасынын “физика” профилин тейлеген ар бир кызматкер таанышып чыкса жакшы болор эле.

Өз ичине көп маселелерди камтыган бир катар “комплекстүү” суроолого анча маани берилбей, көнгөн адат боюнча эле “жакшы”, “эң жакшы” деген баалар коюлуп калгандай сезилди. Учурда биз студенттерге окуунун жекече, ийкемдүү траекториясын түзүп бердик деп айта алабызбы? Биз иштеп чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарына дал келет деп баалаганыбыз менен, иш жүзүндө бүтүрүүчүлөрүбүздүн деңгээлине канчалык канааттанабыз? Макул, дисциплиналарды окутуунун методикасы жана аны окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча атайын илимий изилдөөлөрдү биз мыкты деңгээлде жүргүзүп жаталы дейли. Анда эмнеге анын натыйжасын биз күнүмдүк практикада (окутуу, баалоо процесстеринде) колдоно албайбыз?

Практиканы эсепке албаганда, адис даярдоого мектеп мугалимдерин жакшы деңгээлде катыштырып жатабыз деп айтсак болобу? Талдай келсек, бизди ойлонто турган суроолор өтө эле көп сыяктанат.

Анткетирлөөнү жүргүзүү аркылуу жамаатты адис даярдоо багытында ишти уюштурууда эске алынуучу суроолордун көптүгү жана учурдагы абал менен тааныштыра алдык деп айтсак болот. Биз менен кызматташып, анкетанын суроолоруна жооп берген бардык кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз.

Омаралиева. З.И. – жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын доценти ф.-м.и.к. каф башчысы , п.и.к., Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер.

Макамбаева Ж. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын окутуучусу

Сактанова Э. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын лаборанты.

2019-жылдын 18-ноябры.

<иш беруучулордун анкетасынын жыйынтыгы>

1-тиркеме

ОшМУ, физика-техника факультети

2019-жылдын декабрь айы

ОшМУнун физика-техникалык факультетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” математика жана информатика мугалимдерин даярдоонун сапатына, иш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосундагы окутуучулардын оздүк курамынын баалоосу

Бул сурамжылоо Ош мамалекеттик университетинин (ОшМУ) физика-математикалык билим берүү багыты боюнча келечек ишине компетенттүү физика, математика жана информатика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу, иш берүүчүлөр мнен бүтүрүүчүлөрдүн ортосундагы мамилени чыңдоо, ишке жайгаштыруудагы көйгөйлүү маселелерди аныктоо, билим берүүнүүн сапатын жогорулатуунун эффективдүү жолдорун табуу, иш берүүчүлөрдүн окутуу процессинин жүрүшүнө карата канаатануу деңгээлин аныктоо максатында жүргүзүлүүдө.

Даярдалып чыккан физика, математика жана информатика мугалиминин сапатына, иш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосундагы мамилеге сиз канчалык канаааттанганыңызды беш баллдык системада баалаңыз: НББПны ишке ашырууда учурда түзүлгөн жагдайга карата Сиздин берген бааңыз жетекчилик тарабынан талданып, жамааттын мындан аркы иш-аракеттерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн пайдаланылат. Ошондуктан ар бир суроого болушунча калыс баа берүүгө аракеттенип, “жакшы” жана “эң жакшы” бааланган иш-аракеттерди конкреттүү фактылар менен бекемдөөгө даяр болушуңуздарды өтүнөбүз.

Анкетанын ар бир суроосу боюнча өз пикириңизди “эң жакшы-5”, “жакшы -4”, “канааттандырарлык -3” же “канааттандырарлык эмес же билбеймин-2” деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу билдириңиз. Өздүк баалоого байланышкан кошумча сунуш-пикирлериңизди барактын аягына кол менен жазып, кошуп койсоңуз болот.

Кызматташкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Аты-жөнүңүз________________________________________________________

1. Негизги билим берүү программасын башкаруу

5

4

3

2

орт

1.1

НББП боюнча эмгектенген жамааттын учурдагы миссиясын жана өнүгүү стратегиясын кандайча баалайсыз?

2

6

4

1.2

НББПны ишке ашырууга жана башкарууга багытталган жамааттын иш пландарынын жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө системасынын сапатына сиздин бааңыз?

3

6

3

1.3

Жумуш берүүчүлөрдүн жана стейкхолдерлердин НББПны өркүндөтүүгө кызыгуусун жана ишаракетинин учурдагы деңгээлин баалаңыз?

1

9

2

1.4

ОшМУнун тиешелүү факультеттери иш берүүчүлөр менен менен келишимдик негизде (көйгөйлүү маселелерди чечүүдө, окуп үйрөтүүчү эксперименттерин уюштуруулагы жетишпестик, олимпиадалардын жүрүшү) илимий-изидөө иштерин уюштурабы?

3

6

3

9

27

12

889%

2. “Маалыматты башкаруу жана отчеттуулук” стандарты

2.1

ОшМУнун Физика-Техника факультетинде түзүлгөн маалыматты топтоо, талдоо жана башкаруу үчүн колдонулуп жаткан заманбап информациялык-коммуникациялык технологиялар жана программалык каражаттар менен канчалык деңгээлде таанышсыз?

2

5

4

1

2.2

Информацияны топтоо, талдоо жана алардын негизинде чечим кабыл алуу процесстерине мектеп мугалимдеринин тартылыш деңгээли кандай?

1

5

6

2.3

Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча физика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу боюнча профессордук-окутуучулук курамдын, персоналдын жана окуучулардын муктаждыктарынын канааттандырылышын өлчөй алабы, байкалган кемчиликтердин жоюлушун көрсөтө алабы?

2

8

2

2.4

ОшМУнун Физика-Техника факультети сапаттуу адис даярдоонун бардык маселелерин канчалык толук камтыйт деп эсептейсиз?

1

6

5

2.5

ОшМУнун Физика-Техника факультети илимдин тиешелүү тармактарын бардык зарыл маалыматтар менен камсыздоого канчалык аракет кылууда деп эсептейсиз?

10

2

2.6

ОшМУнун, ФТФнын жергиликтүү коомчулуктун коомдук турмушундагы ролун кандай баалайсыз?

1

3

7

1

2.7

ФТФнын физика адистигин бүтүргөн бүтүрүүчүлөр методикалык, инсандык жана маалыматтык жактан компотенттүүбү?

1

9

1

1

2.8

ОшМУнун ФТФнын физика адистигинин ишмердүүлүгү массалык маалымат каражаттарында (СМИ) чагылтылабы?

3

9

8

49

36

3

67%

3. “Негизги билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү” стандарты

3.1

Физика математикалык билим берүү багыты боюнча НББПны иштеп чыгуу жана аны бекитүү процедураларынын абалын кандайча баалайсыз?

4

7

1

3.2

НББПда окуучулардын жекече окуу траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгү, алардын жеке муктаждыктары жана мүмкүнчүлүктөрү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

3

7

2

2222

22

3.3

Сиздер иштеп чыккан НББП коюлган максаттарга, анын ичинде окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына канчалык деңгээлде дал келет деп эсептейсиз?

1

7

2

12122

3.4

НББПда окуучуларды кесиптик сертификациялоого даярдоо мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде эсепке алынган?

1

6

5

3.5

Сиз иштеген ишканада окуу дисциплиналарынын мазмуну жана окутуунун натыйжалары окутуунун деңгээлине канчалык дал келет?

5

7

1111

3.6

НББПнын структурасында окутуунун натыйжаларына шайкеш келүүчү иш аракеттердин ар кандай түрлөрүнүн камтылышы кандай деңгээлде?

1

4

6

11111

3.7

Чет элдик билим берүү уюмдары менен биргеликте түзүлгөн НББП барбы, буга жасаган аракетиңиздерге баа бериңиз?

1

4

7

11

40

30

22333

88869%

4. “Негизги билим берүү программаларына туруктуу мониторинг жана мезгили менен баалоо жүргүзүү” стандарты

4.1

ОшМУнун физика-техника факультетинде НББПнын максаттарына жетүүгө, окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын толук калыптандырууга багытталган иш чараларга профессордук-окутуучулук курам жана көмөкчү кызматкерлер канчалык жигердүү катышатдеп ойлойсуз?

1

7

4

4.2

Жумуш берүүчүлөрдүн түрдүү топторунун муктаждыктарын аныктоо жана канааттандыруу багытында физика-техника факультетинин колдоо кызматынын иш-аракетин кандай баалайсыз?

1

8

3

4.3

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерди, окуу пландарын, тандоо курстарынын каталогун, окуучулардын жекече пландарын талдоого жана баалоого Сиз кандай катышасыз?

8

3

1

4.4.

Илимдин акыркы жетишкендиктери, коомдун жана профессионалдык чөйрөнүн муктаждыктарынын өзгөрүүсү, окуучуларды баалоо процедураларынын эффективдүүлүгү окуу программаларынын мазмунунда канчалык эсепке алынат?

1

8

3

4.5

ОшМунун тиешелүү факультеттеринин Окумуштуулар кеңеши, деканаты иш берүүчүлөрдүн муктаждыктарын, сунуштарын жана сын пикирлерин эске алабы?

2

6

4

44.6

ОшМунун тиешелүү факультеттери иш берүүчүлөр менен келишимдик негизде (көйгөйлүү маселелелерди чечүүдө, окуп үйрөтүүчү эксперименттерин уюштуруудагы жетишпестик олимпиадалардын жүрүшү) илимий изилдөө иштерин уюштурабы?

4

5

1

2

Т

Сиздин ишкананын акыркы беш жылда физика, математика,

информатика адистерине болгон муктаждыгы кандай?

2

5

5

11

47

23

3

76%

5. “Студентке багытталган окутуу, сабак берүү жана жетишүүнү баалоо” стандарты

5.1

Сиз иштеген ишканада окуучулардын түрдүү топторунун муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына көнүл буруу, сыйлоо жана аларга окуунун ийкемдүү траектория түзүп берүүнүн абалын кандай баалайсыз?

2

7

3

5.2

НББПны аткарууну жөнгө салуучу ички нормативдик документтерде, окуу пландарында, сабактардын расписаниесин түзүүдө, окуучулардын жекече окуу пландарын окуучулардын кызыкчылыктары канчалык деңгээлде эсепке алынган?

1

6

3

2

5.3

Окутуунун натыйжаларын баалоо үчүн колдонулуучу усулдарды жана технологияларды тандоодо окуучулардын кызыкчылыктары канчалык эсепке алынган?

3

4

4

1

5.4

Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча келечек ишине компотенттүү физика мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатуу багытында иштелип чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарынын тиешелүү деңгээлдерине канчалык дал келет?

2

6

3

1

5.5

Окутуунун натыйжаларын баалоонун заманбап усулдарына ээ болуу үчүн квалификацияңызды жогорулатууга болгон аракетиңизди баалаңыз.

1

6

4

1

9

29

17

5

72%

6. “Окуучулар” стандарты

6.1

Физика- техника факультетинде окуучу окууга кабыл алынгандан аны толук аяктаганга чейинки “ишмердүүлүгүн” жөнгө салуучу процедуралары Сизди канчалык канааттандырат?

2

6

4

6.2

Окууга жаңы тапшырган жана чет өлкөлүк студенттерди адаптациялоого жана колдоого арналган факультеттин атайын программалары канчалык натыйжалуу иштөөдө?

2

6

2

2

6.3

Физика- техника факультетинде колдонулуп жаткан окуучулардын академиялык мобилдүүлүгүнүн натыйжаларын, ошондой эле кошумча, формалдуу жана формалдуу эмес билим алууларынын натыйжаларын таануу механизмдери Сизди канчалык канааттандырат?

2

4

5

1

6.4

ОшМУнун Физика-техника факультетинде студенттердин ички жана сырткы мобилдүүлүгүн камсыздоого түзүлгөн шарттарга, ошондой эле окуу үчүн сырттан грант алууга көмөктөшүү аракетине Сиздин бааңыз?

1

7

3

1

6.5

ОшМУнун Физика-техника факультети иш берүүчүлөрдүн сунуш талаптарын бүтүрүүчүлөрдүн ишке жайгашуусуна жана профессионалдык ишмердүүлүгүнө мониторинг жасоо аракетине Сиз кандай баа бересиз?

3

7

2

6.6

ОшМУнун Физика-Техника факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын учурдагы ишмердүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

2

8

1

1

6.7

Сиз иштеген ишкананын (мектептин) физика мугалимдери тарабынан таланттуу окуучуларды колдоо механизми иштелип чыкканбы? Сиздин бааңыз?

9

2

1

12

47

19

6

78%

7. “Профессордук-окутуучулук курам” стандарты

7.1

ОшМУнун Физика-техника факультетинде кадр саясатынын ачыктыгына жана объективдүүлүгүнө Сиздин бааңыз?

2

9

1

7.2

Профессордук-окутуучулук курамдын кадрдык потенциалы окуу жайдын өнүгүү стратегиясына жана НББПнын спецификасына канчалык туура келет?

2

7

2

1

7.3

Студентке багытталган окутууга өтүүгө байланыштуу окутуучулардын ролунун өзгөрүүсүн көрө алдыңызбы?

2

5

4

1

7.4

Сиз иштеген ишканада (мектепте)мугалимдердин профессионалдык өнүгүүсүнө жана карьералык өсүүсүнө түзүлгөн шарттарга Сиздин бааңыз?

7

4

1

7.5

Адис даярдоого тиешелүү тармактын (мисалы, мектептин) практиктери канчалык деңгээлде тартылат?

3

6

2

1

7.6

ОшМУнун Физика -техника факультетинде окутуучуларды профессионалдык жана инсандык өсүп-өнүгүүгө мотивациялоонун деңгээли кандай?

4

3

4

1

7.7

Сиз иштеген ишканада билим берүү процессинде информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуунун деңгээли кандай?

3

7

1

1

7.8

Сиз иштеген ишканада мектепте , чет өлкөлүк жана ата-мекендик мыкты окутуучуларды ишке тартуунун абалы кандай?

1

3

7

1

7.9

Мугалимдердин коомдун турмушуна (агартуучулук иштери, илимди жана регионду өнүктүрүү, маданий чөйрө түзүү, көргөзмөлөргө, конкурстарга жана кайрымдуулук иштерине катышуу ж.б.) таасири жана пайдасы кандай?

2

5

5

7.10

Аталга адистикти даярдап жаткан профессордук окутуучулук курамынын ОН жетишүүсүнө карата иштеп чыккан механизмдерин кандайча баалайсыз?

2

5

4

1

7.11

ФТФнын физика мугалимин даярдоочу профессордук-окутуучулардын деңгээлин кандай деп баалайсыз?

3

4

3

2

224

661

337

110

73%

8. “Билим берүү ресурстары жана студенттерди колдоо системалары” стандарты

8.1

ОшМУнун физика- техника факультетинин материалдык-техникалык ресурстарынын жана инфраструктураларынын жетиштүүлүгүн кандайча баалайсыз?

6

5

1

8.2

Физика- техника факультетинде окуучулардын ар кандай топторун колдоо процедураларынын абалын баалаңыз

4

5

3

8.3

Физика- техника факультетиндеги маалыматтык ресурстардын НББПнын спецификасына дал келишин баалаңыз

3

9

8.4

ОшМУнун физика- техника факультетинде НББПга ылайык технологиялык колдоонун (мисалы, он-лайн окуу, моделдештирүү, маалыматтар базасы ж.б.) абалы кандай?

1

10

1

8.5

Китепкана ресурстары, анын ичинде бардык дисциплиналар боюнча окуу, усулдук жана илимий адабияттардын фонду, мезгилдүү басылмалар, маалыматтардын илимий базасынын жеткиликтүүлүгү кандай деңгээлде?

3

5

4

8.6

Сиз иштеген ишканада билим берүүчү Интернет-ресурстарынын жеткиликтүүлүгү кандай?

1

6

5

8.7

Физика-техника факультетинде НББПны өздөштүрүү үчүн колдонулуп жаткан окуу куралдары жана программалык каражаттар тиешелүү тармактарда (мектептерде) колдонулуп жаткандарга канчалык жакын (окшош)?

2

6

4

8.8

Сиз иштеген ишканада (мектепте) коопсуздуктун талаптары канчалык камсыздалган?

1

9

2

8.11

Сиз иштеген ишканада (мектепте) окуучулардын ар кандай топторунун (улгайгандардын, иштеп жаткандардын, чет өлкөлүктөрдүн, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин) муктаждыктары канчалык эсепке алынган?

1

7

4

22

62

24

83%

9. “Коомчулукту маалымдоо” стандарты

9.1

Аткарылып жаткан НББП, андан күтүлүүчү натыйжалар жана ыйгарылуучу квалификациялар тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, объективдүү жана актуалдуу?

1

10

1

9.2

ОшМУнун Физика-техника факультетинде сабактардын өтүлүшү, окуу процесси жана билимди баалоо процедуралары тууралуу маалыматтар канчалык жеткиликтүү?

3

8

1

9.3

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык актуалдуу?

2

7

3

9.4

Коомчулуктун кеңири катмарын жана кызыкдар тараптарды маалымдоо үчүн факультеттин жетекчилиги маалымат таратуунун ар түрдүү жолдорун кандай деңгээлде колдонот?

1

7

4

9.5

Өлкөдөгү билим берүү саясатын коомчулукка жеткирүүгө арналган маалыматтардын мазмуну Сизди канчалык канааттандырат?

2

6

4

9.6

ОшМУнун Физика-техника факультетинин веб-ресурстарында жалпы университет жана “физика-математикалык билим берүү” НББПсы тууралуу жарыяланган маалыматтардын сапатына Сиздин бааңыз?

1

11

9.7

Физика-математикалык билим берүү багытында жалпы профессордук-окутуучулук курам жана анын ар бир мүчөсү тууралуу жарыяланган маалыматтар канчалык так, толук жана объективдүү деп эсептейсиз?

2

9

1

12

58

14

87%

Кошумча сунуш-пикирлер: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2019-жыл декабрь айы>

ОшМУнун физика-техникалык факультетинде “550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын “физика” математика жага информатика мугалимдерин даярдоонун сапатына, иш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосундагы окутуучулардын оздүк курамынын баалоосуна байланышкан АНКЕТИРЛӨӨнүн жыйынтыгы.

Билим берүү программасын аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алкагында курамына жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын доцент, ф.-м.и.к. каф башчысы. Омаралиева З. И., Макамбаева Ж. А., жана лаборант Сактанова Э кирген кирген жумушчу топтун мүчөлөрү НААР агенттиги иштеп чыккан стандарттардын негизинде жалпы 67 суроону камтыган анкетаны даярдады. Ар бир суроого баа берүүнү “эң жакшы-5”, “жакшы -4”, “канааттандырарлык -3”, “канааттандыраарлык эмес же билбейм-2”, деген графалардын биринин тушуна белги коюу аркылуу жүргүзүү сунушталды.

Анкеталар көбөйтүлүп “550200-физика-математикалык билим берүү” багыты боюнча сабак берген мугалимдерге башкача айтканда жумуш берүүчүлөргө мектеп мугалимдерине директор зовуч физик мугалимдерге таркатылды. Суроолорго жооп берүүгө жетишерлик убакыт (бир нече күн) берилди. Анкетанын суроолоруна бардыгы болуп 12 кызматкер жооп беришти (жооптор тиркелет).

Негизинен кызматкерлер суроолордун баарына эле баа берүүгө аракеттенгендиги байкалат. Кызматкерлердин айрым калтырып кеткен суроолору “канааттандырарлык эмес же билбеймин -2” деп эсептелди (аларга анкетада кызыл түстөгү белги коюлду). 12 мугалимдин ар бир суроого берген бааларынын саны өзүнчө топтолду, ар бир стандарттын орточо баалары (83%+89% пайызды түздү деп) эсептелип чыгарылды (1-тиркемени караңыз).

Ал жана үчүнчү жана төртүнчү стандартка берилген баалар бир аз төмөнүрөөк көрсөткүч көрсөттү, алардын орточо баалары (67%+69% пайызды түздү).

Мисалы, ( 4.7) критерий боюнча сиздин ишкананын акыркы беш жылда физика, математика, информатика адистерине болгон муктаждыгы кандай деген суроого мугалимдердин басымдуу бөлүгү канааттандыраарлык деген жоопторду беришкен.

(7.5) критерий боюнча адис даярдоого тиешелүү тармактын практиканттардын тартылышы боюнча начар деген баа беришкен.

(7.7) критерий боюнча информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу боюнча да начар деген баа беришкен мугалимдердин басымдуу бөлүгү.

Албетте, суроолордун басымдуу бөлүгүнө кызматкерлер “эң жакшы” жана “жакшы” деп баа беришкен. Суроого “начар” деп жооп бергендерди бирге эсептегенде 6 киши же андан көп (жооптордун 25 пайызы же андан көп) болгон учурларды шарттуу түрдө ажыратып, “өзгөчө” белгилеп койдук. Буларга, биздин оюбузча, программанын жетекчилиги, кафедра башчылары атайын көнүл бурушу, аларды четтетүү багытында конкреттүү иштерди жүргүзүшү зарыл. Бул маселелердин айрымдарына токтоло кетели.

Салыштырмалуу “начар” баа эң көп 7.7 суроолорго коюлган. Алар Сиз иштеген ишканада билим берүү процессинде информациялык коммуникациялык технологияларды колдонуу деңгээлине коюлган талаптар.(7.8)Сиз иштеген ишканада чет өлкөлүк жана ата-мекендик мыкты окутуучуларды ишке тартуунун абалынын начардыгы жөнүндө. Жумушчу топтун мүчөлөрү “канааттандырарлык” же “начар” деп бааланган ар бир суроо жамааттын көңүлүнүн сыртында калбашы керек деп эсептейт. Анкетирлөөнүн жалпы жыйынтыгы менен “550200-физика-математикалык билим берүү” программасынын “физика” профилин тейлеген ар бир кызматкер таанышып чыкса жакшы болор эле.

Өз ичине көп маселелерди камтыган бир катар “комплекстүү” суроолого анча маани берилбей, көнгөн адат боюнча эле “жакшы”, “эң жакшы” деген баалар коюлуп калгандай сезилди. Учурда биз студенттерге окуунун жекече, ийкемдүү траекториясын түзүп бердик деп айта алабызбы? Биз иштеп чыккан окутуунун натыйжалары кесиптик стандарттарга жана сапаттын улуттук стандарттарына дал келет деп баалаганыбыз менен, иш жүзүндө бүтүрүүчүлөрүбүздүн деңгээлине канчалык канааттанабыз? Макул, дисциплиналарды окутуунун методикасы жана аны окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча атайын илимий изилдөөлөрдү биз мыкты деңгээлде жүргүзүп жаталы дейли. Анда эмнеге анын натыйжасын биз күнүмдүк практикада (окутуу, баалоо процесстеринде) колдоно албайбыз?

Практиканы эсепке албаганда, адис даярдоого мектеп мугалимдерин жакшы деңгээлде катыштырып жатабыз деп айтсак болобу? Талдай келсек, бизди ойлонто турган суроолор өтө эле көп сыяктанат.

Анткетирлөөнү жүргүзүү аркылуу жамаатты адис даярдоо багытында ишти уюштурууда эске алынуучу суроолордун көптүгү жана учурдагы абал менен тааныштыра алдык деп айтсак болот. Биз менен кызматташып, анкетанын суроолоруна жооп берген бардык кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз.

Омаралиева. З.И. – жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын доценти п.и.к., каф башчысы

Макамбаева Ж. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын окутуучусу

Сактанова Э. - жалпы физика жана ФОУ кафедрасынын лаборанты.

2019-жыл.декабрь айы

ОшМУнун физика- техника факультетинин жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу кафедрасы жана эксперименталдык жана теориялык физика кафедраларынын 2019-жылдын " " декабрь болуп өткөн кезексиз кеңешмесинин № ____ токтомунан көчүрмө

Катышкандар: Б Арапов, Ы Ташполотов, Н Халиуллин, Ж Эгембердиев, Э. Садыков, М. Курбаналиев, М. Өскөнбаев, З. Омаралиева, М. Жуманова, А.Жапаркулов, С. Какиев, А. Садыкбекова, А. Шералиева, А. Орозбаева ж.б.

Күн тартибинде каралуучу маселе:

“550200-физика-математикалык билим берүү” багытынын физика, математика жана информатика мугалимдерин даярдоонун сапатына, иш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосундагы окутуучулардын оздүк курамынын баалоосуна байланышкан анкетирлөөнүн жыйынтыгын кароо жөнүндө.

Угулду: Күн тартибиндеги маселе боюнча ЖФ жана ФОУ кафдерасынын башчысы, доцент З. Омаралиева Билим берүү программасын аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алкагында НААР агенттиги иштеп чыккан стандарттардын негизиндеиш берүүчүлөр менен тиешелүү факультеттин ортосунда түзүлгөн анкетирлөөнүн жалпы жыйынтыгы менен тааныштырды.Анда мектеп мугалимдери тарабынан эң орчундуу төмөндөгүдөй сунуш пикирлер киргизилген: мугалимдердин басымдуу бөлүгү орто мектептерде физика предметинен сааттардын санынын кыскаргандыгы менен эскертишип, физика, математика, информатика мугалимин даярдоодо ЖОЖ менен ишканалардын өнөктөштүгүнүн (биргеликте иштешинин) жаңы формалары жана механизмдерин иштеп чыгуу керек экендигин,ошондой эле орто мектептеги окуу планын кайра карап чыгууну сунушташкан.

Анкетирлөөнүн негизги мазмуну: жумуш берүүчүлөр менен физика-математикалык билим берүү багытындагы билим берген мугалимдердин ортосундагы мамилени бекемдөө жана баалоо. Кафедра башчысы иш берүүчүлөрдүн өтүнүч талаптарын орундатуу жөнүндөгү сунушун киргизди.

Каралып жаткан маселе боюнча жарыш сөзгө чыккандар:

Профессор Ы. Ташполотов: Баарыбызга маалым болгондой биз жаш кадрларды даярдоо жагына көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Азыркы мезгилде физикага болгон кызыгуу бир аз солгундап бараткандай, ЖРТдан алган негизги баллдын өзү менен (кошумча балл) жок эле бюджеттик негизде абитуриенттерди физика математика багытында окуу жайга кабыл алсак кандай болоор эле деп ойлойм.

Ага окутуучу, М. Курбаналиев Чындыгында мектептерде физика предметинин сааттарынын кыскарышы менен ансыз да физикага болгон көңүл кош мамилени байкасак болчудай. Сааттардын санын көбөйтүү менен жаш кадрларды колдоо максатында айлык акыларын жогорулатуу, бизден бүтүп барып иштеп жаткан жаш кадрларыбыз менен тынымсыз байланышта болуп туруубуз зарыл деп ойлойм.

Кафедра мүчөлөрү сунуш пикирлерди талкуулап, төмөндөгүдөй чечим кабыл алышты.

ЧЕЧИМ:

ОшМУнун физика математикалык билим берүү багытында билим алып жаткан студенттерди мектептерде билим берүүдө информациялык техгологиялык билим берүү багытында физика предметинен сырткары математика, информатика предметинен сабак бере ала тургандай компотенттүү,информациялык-коммуникациялык технологиялар менен иштей ала тургандай дэңгээлдеги кадрларды даярдоо сапатына ылайык студенттерди даярдоо сунушталсын.

ЭТФ каф башчысы, ф.-м.и.д., профессор: Арапов.Б. А

ФОУ каф башчысы, ф.-м.и.к., доцент: Омаралиева З. И.

550202 – Физика” адистигин аккредитациядан өткөрүүгө даярдыктын алдында бүтүрүүчулөрдүсурамжылоонун натыйжасы тууралуу маалымат.

Эң жакшы

- 4

Жакшы

- 3

Канаатан

дырарлык

- 2

Начар

- 1

Эч кандай

- 0

Σ

Физика мугалимин даярдоо жана анын сапатын жогорулатуу

Саны

75

120

110

45

24

374

%

19,5

33

30,2

12,3

6,6

100

Оноктоштук

Саны

48

115

96

65

29

353

%

12,3

29,5

24,6

16,6

7.4

92

ОшМУнун жана ФТФны буткон физика мугалимдернин коомдогу аброю

Саны

20

45

40

35

17

157

%

12,6

28,8

25,6

22,4

10,9

100

Жалпы

Саны

143

280

246

145

70

884

%

14,8

30,43

26,8

17,1

8,3

100

ОшМУнун физика адистигин учурда тейлеп жаткан окутуучуларга сапаттуу адистерди даярдоо үчүн факультетте түзүлгөн шарттардын деңгээлин аныктоо максатында үч бөлүмгө бөлүнгөн 29 га жакын суроону камтыган аңкета таркатылды. Сурамжылоого 44 бүтүрүүчү катышып, жооп берди. Бөлүмдөр боюнча жалпылаштырылган жооптордун санынын 5 баллдык шкала боюнча бөлүштүрүлүшү төмөнкү таблицада берилди.

Таблицадан биздин бүтүрүүчүлөр физика мугалимин даярдоо жана анын сапатын жогорулатуу боюнча түзүлгөн шарттар эң жакшы (14.1%), жакшы (41.8%), же канааттандырарлык (33.2%)” деп баалашарын көрүүгө болот. Начар же эч кандай деп баалагандардын үлүшү 10.8% дын тегерегинде.

Бүтүрүүчүлөрдүн жогоруда көрсөтүлгөндөй жооп берүүсү, бир четинен, алардын биринчиден факультетте түзүлгөн абалга толук канааттангандыктарын, экинчиден, ар кандай багыттагы иштеген ишкананын адистери ОшМУдагы окуу маданий массалык иштерге начар катыша тургандыгын корсотту.Окутуу процесинде корупциялык схемага канчалык дэнгелде кабылдангансыз деген суроого жооп беруу кыйын деп жооп беришти.

Курбаналиев Максат

2018 – жылдын16-февралы.