Практиканы өткөрүү графиги

2017-2018 - окуу жылы


2018-2019 - окуу жылы

2019-2020 - окуу жылы