Поучительные и заключительные конференции

МИТ факультетинин "АСОИУ", "ПОВТАС", "Саламаттыкты сактоодогу информатика" адистиктеринин 2-курстарына практикага жөнөтүү алдындагы конференция уюштурулду. Конференцияга ОшМУнун практикалар боюнча бөлүмүнүн башчысы Т. Матикеев, МИТ факультетинин деканы У. Сопуев, факультеттин практика боюнча жооптуусу А. Айтбай кызы, АССТ кафедрасынын башчысы У. Молдояров, ар бир кафедранын практмка боюнча жооптуулары жана практика жетекчилери катышып, студенттерге практика өтөө боюнча багыт беришти. Окуу планына ылайык АС(б)-1-19, ПОВ(б)-1-19, ИЗ(б)-1-19 тайпаларына Окуу таанышуу практикасы 2021-жылдын 5-апрелинен 17-апрелине чейин пландалган.