Инструктаж берүүчү жана жыйынтыктоочу конференциялар

ИТАС кафедрасы иш берүүчүлөр менен ар дайым тыгыз байланыш жүргүзүп келет. Адистерди даярдоодо аларды угуп, пикирин эске алып иш жүргүзөт. Ал үчүн атайын иш чаралар уюштурулат. 2019-жылдын 30-мартында МИТ факультетинде иш-берүүчүлөр менен жолугушуу уюштурулду. Жалпы жолугушуу бүткөндөн кийин кафедранын дагы иш берүүчүлөр менен өзүнчө атайын даярдалган иш-чарасы өткөрүлдү.