Практикалар
Кафедранын практикалары жөнүндө базалык маалымат


Педагогическая практика студентов кафедры «Технологии обучения математике, информатике и образовательный менеджмент»

Для освещения деятельности студентов по педагогической практике в условиях дистанционного прохождения и обучения, в социальной сети Facebook открыты группы: 

1) Основатель группы «Ик(б)-1-17, Мк(б)-1-17 Практика», методический руководитель группы по информатике, преподаватель Авазова Э.Т. Доступ к группе по ссылке:    https://www.facebook.com/groups/541790433430862/

2) Основатель группы «Профессионально-базовая практика, 3 курс МК(б)-1-17 МИТ ОшГУ», методический руководитель группы по математике: к.п.н., доцент факультета МИТ ОшГУ Келдибекова А.О. Для удобства, все публикации этой группы разделены по 21 рубрикам. 

URL: https://www.facebook.com/groups/2669463436631411/


В группах размещены видеоуроки, презентации, созданные студентами при прохождении дистанционной педагогической практики, недельные отчеты студентов руководителей педпрактик доцента Келдибековой А.О., преподавателя Авазовой Э.Т., доцента Оморова Ш.Д., старших преподавателей Тагаева У.Б., Садыкова З.М., публикуются объявления руководителей, и другие интересные, полезные для студентов-практикантов, материалы.

Кроме того, на канале сайта Youtube размещены видеоуроки, созданные студентами кафедры, за период дистанционного прохождения педагогической практики. Основатель канала Келдибекова А.О. 

Видеоуроки. Технологии обучения математике_kg

URL: https://www.youtube.com/channel/UCJyE0LzElaqC8yWZKJtOGoQ


Руководитель педагогических практик кафедры ТОМИиОМ, преподаватель Авазова Э.Т.


МАКУЛДУК БАРАКЧАСЫ

 

           Биз санариптик технологиялар аркылуу уюштурулган практиканын шарттары менен таанышып чыктык жана аларды аткарууга макулдук бердик:   

 

1.Методисттердин жана студенттин айыл жерине санариптик технологиялар аркылуу практиканы өтүүгө жана жөнөтүүгө  макулдуктарынын болушу.

 

2. Практика жетекчилери (методист, педагог, психолог) жана практиканттын үзгүлтүксүз байланышын камсыздоо үчүн AVN ИСнын мүмкүнчүлүктөрүн жана заманбап интернет технологиялардын толук спектерин колдонуу аркылуу группа түзүлүүсү. Санариптик технологияны методистердин жана студенттин өздөштүрүүсү.

3. AVN  же электрондук даректер аркылуу кат алышып, методистердин  практикант-студентке берилүүчү тапшырмалар пакетин (ТП) жөнөтүп туруусу.

4. Практикант-студенттин өзүнүн күнүмдүк иш- аракетин фотоотчеттор же видеотасмалар аркылуу мектеп өкүлдөрүнүн ( завуч, предметтик мугалим, класс жетекчиси) катышуусу менен методистерге жөнөтүп туруусу;

 5. Практикага жөнөтүүнү суранган билим берүү мекемесинин өтүнүч катында практиканы  өткөрүү боюнча мектептин жоопкерчилигинин көрсөтүлүшү; 

 6. Студенттин адистик боюнча методист үчүн бир нече сабактын (бөлүнгөн саатына жараша), ал эми педагог үчүн бир тарбиялык сабактын же иш чаранын видеотасмасын  жөнөтүүсү;

  7. Психолог- усулдук жетекчисинин  практиканттын бир окуучуга (3- курс)   жана окуучулардын класс коллективине ( 4-курс)  психологиялык-педагогикалык мүнөздөмө жазышына методикалык  жардам берүүсү;

 8. Практиканын  жыйынтыгында методисттер жана студент өз отчетторун флешкартага  же дискке сактап факультеттин практика жетекчисине тапшырышы жана керектүү мезгилде окуу жүктөмүнүн аткарылганын далилдеп бере алышы;

 9. Практикага жөнөтүлүп жаткан студенттин жана ага бөлүнгөн методистердин макулдук баракчаны толтурушу.

      Эскертүү: Методисттер практика үчүн  бөлүнгөн окуу жүктөмүн фото отчеттор, кат алышуулар, видеотасмалар ж.б. аркылуу далилдеп бере алышы зарыл. Студенттин 1  сабагы методист үчүн 3 саатка эсептелинет (1 саат консультация, 1 саат видеодогу сабакты көрүү, 1 саат талкуулоо). Ушундай шарттар аткарылганда гана методисттин окуу жүктөмү  толук сакталат. Санариптик технологиялар аркылуу практиканы өтүүгө бүтүрүүчү курстардын студенттерине гана уруксат берилет.

 

 

 

 

Методист _____________________________ 

 

Педагог ______________________________   

 

Психолог  ____________________________     

 

Студент  _____________________________        

 

 

 


Кулактандыруулар


Нормативдик документтер


https://www.facebook.com/groups/541790433430862/


https://www.facebook.com/groups/676646043099160/?fref=mentions


Студенттердин педагогикалык практикасынын программасы 2015