Окуу корпусу

Окуу корпусу

МИТ факультетинде ИЭТ жана ИСТ багытында окуган студенттер Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда билим алышат.


Математика жана информациялык технологиялар факультетинин аудиториялык фонду жана алардын аянты

Аудитория

Сыйымдуулугу

Аянты

Спецификасы

Факультет

Бөлүм

1

136а

30

23.04

Лекциялык зал

МИТ

2

201

184

147.55

Лекциялык зал

МИТ

3

203

30

51.98

Лекциялык зал

МИТ

4

216

25

22

практикалык

МИТ

5

223

20

20.1

практикалык

МИТ

6

232

30

49.13

Лекциялык зал

МИТ

7

236

64

46.33

Лекциялык зал

МИТ

8

237

40

30.47

Лекциялык зал

МИТ

9

302

25

48.33

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

10

303

25

65.86

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

11

304

16

14.78

практикалык

МИТ

Комп.бор.

12

305а

20

14.73

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

13

305б

15

69.72

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

14

306

10

16.35

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

15

307

15

15.4

практикалык

МИТ

Комп.бор.

16

308

40

66.75

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

17

310а

20

32.48

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

18

310б

20

32.48

лабораториялык

МИТ

Комп.бор.

19

311

16

17.76

практикалык

МИТ

Комп.бор.

20

312

20

21.01

лаб., практ.

МИТ

Комп.бор.

21

314

15

23.62

лаб., практ.

МИТ

Комп.бор.

22

315

12

22.12

лаб., практ.

МИТ

Комп.бор.

23

316

15

11.57

лаб., практ.

МИТ

Комп.бор.

24

318

20

22.2

практикалык

МИТ

25

319

20

20.29

практикалык

МИТ

26

320

24

22.99

практикалык

МИТ

27

322

24

20.22

практикалык

МИТ

28

323

172

131.77

Лекциялык зал (МАЗ)

МИТ

29

324

40

31.69

Лекциялык зал (ФМЗ)

МИТ

30

325

56

49.13

лаб., лек

МИТ

31

327

64

48.05

Лекциялык зал, мультимедиялык

МИТ

32

328

20

50.96

Лекциялык зал

МИТ

33

329

64

47.99

Лекциялык зал

МИТ

34

331

64

49.28

Лекциялык зал

МИТ

35

002

35

14.5

Сем., лаб., лек

МИТ

36

003

35

14.5

Сем., лаб., лек

МИТ

37

005

40

30

Сем., лаб., лек

МИТ

Жалпы:

1437

1417.13