ЖАТАКАНА

МИТ факультетинин №1 жатакана жөнүндө маалымат

№1 студенттик жатакана

Эс алуучу жана китеп окуучу бөлмөлөр

№1 студенттик жатаканадагы студенттер үчүн ОшМУнун ден соолук чыңдоо борбору

Кийим тигүү каанасы

Студенттик ашкана