КОМПЬЮТЕРДИК БОРБОР

МИТ факультетиндеги Компьютердик борбор

МИТ факультетинин Компьютердик борбору 2009 – жылы Ош МУнун ректорунун № 491 - буйругунун негизинде Компьютердик базаны жана информациялык технологиялар багытындагы окуу-усулдук, илимий иштерди борборлоштуруу үчүн окуу иштери боюнча проректору, ф.-м.и.к., доцент А.О. Абдувалиевдин демилгеси менен ачылган. Азыркы мезгилде борбордо 19 заманбап компьютердик класстар бар. Алардын баары интернетке туташтырылып, студенттер жана окутуучулар үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгү акысыз. Башкы корпуста кабельсиз интернетке чыгуу үчүн WI FI системасы үзүрлүү пайдаланууда. Борбордо 12 адис эмгектенишет.

Компьютердик класс

Компьютердин

саны

Инт.доска

(маркасы)

Проектордун саны

Принтер саны

1

302

16

1

1

2

303

25

1

1

3

304

10

4

305(а)

11

1

5

305(б)

9

6

306

10

7

307

7

9

308

11

Заманбапинтерактивд?? компьютер(доска)3в1

1

10

309

3

2

11

310(а)

10

12

310(б)

9

13

311

10

14

312

10

15

313

3

1 Canon

16

314

10

17

315

7

18

316

8

19

316 (б)

1

1 Canon

Жалпы саны

185

3

4

4