ОКУУ КОРПУСУ

Окуу корпусу

МИТ факультетинде ПИЭ жана ПМИ багытында окуган студенттер Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда билим алышат..