Мониторинг үчүн тесттер
Тест информатика


Тест АиГ


Тест Мат.анализ


Тест Программалоо


1-курстар үчүн тест