Китепкана

710100 ИВТ багытынын АСОИУ профилинде окуган студенттер үчүн окуу залынын камсыздалышы