Токтомдор жана программалар
18.06.2019. каф.кеңешмесинин №10-протоколунан көчүрмө


10.06.2018. каф.кеңешмесинин №11-протоколунан көчүрмө


26.05.2017. каф.кеңешмесинин №10-протоколунан көчүрмө


10.05.2016. каф.кеңешмесинин №8-протоколунан көчүрмө


30/03/2019 Иш берүүчүлөр менен жолугушууда алынган анкетирлөөнүн жыйынтыгы


7-8.11.19. Илимий долбоордун программасы


06.09.2019. каф.кеңешмесинин №4-протоколунан көчүрмө


30.03.2019. Иш берүүчүлөр жана бүтүрүүчүлөр менен боло турган тегерек столдун токтому


11.12.2018. "ФМББ программасынын ОНлары жана аларга жетишүүнүн жолдору" темасындагы тегерек столдун токтому


28.02.2017. №8-кеңешменин токтомунан көчүрмө


23.11.2016. Ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр менен болгон тегерек столдун №1-токтому


2016-жылдын 30-декабрында болуп өткөн №6-чогулуштун токтомунан көчүрмө


2018-ж. кафедранын тегерек столунун программасы


2018-ж. Ата-энелер жолугушууга арналган тегерек столдун программасы


2017-ж. 28-апрелинде өткөрүлүүчү ата-энелер чогулушунун программасы


2016-ж. 23-ноябрында өткөрүлгөн ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр менен болгон тегерек столдун программасы


2016-жылдын 24-июнунда өткөрүлгөн иш берүүчүлөр менен болгон тегерек столдун программасы


Иш берүүчүлөр менен жолугушуу