Элективдүү курстардын базасы
2020-2021-о.ж. үчүн элективдүү курстардын базасы


2019-2020- о.ж. үчүн МИОТжББМ кафедрасынын элек. курс. каталогу


2018-о.ж. үчүн


2017-о.ж. үчүн


2016-о.ж. үчүн


2015-о.ж. үчүн


2014-о.ж. үчүн