Жумушчу окуу пландар
РУП_информатика_2020


РУП_математика_2020


РУП математика 2019


РУП информатика 2019


РУП математика 2018


РУП информатика 2018


РУП математика 2017


РУП информатика 2017


РУП математика 2016


РУП информатика 2016