Мероприятия

Бүгүн 7-февраль 2020-жыл Ош МУнун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин орто кесиптик билим берүү программасынын англис тили кафедрасында стейкхолдерлер менен тегерек стол болуп өттү.

Жолугушууда башталгыч класстын англис тили адистигинин негизги билим берүү программасы, анын мазмуну, максаты жана күтүлүүчү натыйжалар талкууланды.

Талкуу жогорку деңгээлде болуп, практиканын мөөнөтүн 4 аптадан 6 аптага узартуу сунушталды.

Стейкхолдерлер мындан ары үзгүлтүксүз кызматташууга даяр экендигин билдиришти.


Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тили кафедрасынын окутуучулары 2-курсунун студенттери Ош шаарындагы мектеп гимназияларда профессионалдык профилдик практика убагындагы кызуу иштеп жаткан учуру Практика учурунда практиканттар класс жетекчилери менен документ иштерин үйрөнүп,окуучулар менен тыгыз иш алып барууну,алардын психологиясын анализдөөнү,сабактарды өтүүнүн усулдарын үйрөнүп практика жүзүндө ишке ашырууда


Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин англис тили кафедрасынын окутуучулары , менен 2-курсунун студенттери Ош шаарындагы мектеп гимназияларында учурда профессионалдык-базалык практикасында. Практика учурунда практиканттар класс жетекчилери менен документ иштерин үйрөнүп,окуучулар менен тыгыз иш алып барууну,алардын психологиясын анализдөөнү,сабактарды өтүүнүн усулдарын үйрөнүп практика жүзүндө ишке ашырууда.


2020-жылдын 21-феврал күнү ОшМУнун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин колледжинин “Англис тили” багытынын кызыктар тараптары болгон ата-энелер, профессордук окутуучулук курам менен биргеликте кезектеги жыйын болуп өттү. Жыйынга келген ата-энелер бул программаны тейлеген “Англис тили” кафедрасынын окутуучулары тарабынан даярдалган презентациялары, Кыргызстандагы окуу жайлардын флагманы болгон ОшМУ жөнүндө видеороликти көрүп, ушул окуу жайда окуган уул-кыздарынын окуудагы жетишүүсү, студенттик жашоосу менен жакындан таанышты. Англис тили кафедрасынын башчысы Г Рахимбаева “Англис тили” багыты боюнча слайддын жардамында программанын максаттары, милдеттери, ар түрдүү иш аракеттери жөнүндө кеңири маалымат берди. Ал эми студенттердин сандык күрсүткүчү , окуудагы абсолюттук жана сапаттык жетишкендиктери жөнүндөгү маалыматты кафедранын окутуучулары баяндады. Бул иш аракет ата -энелердин купулуна толуп, кафедранын профессордук-окуттучулук курамына терең ыраазычылыгын билдирди. Ал эми мыкты окуган активдүү студенердин ата-энелери”Ыраазычылык кат” менен сыйланды. Ата-энеледин сунуш-пикирин эске алып, окуу процессти дагы да жакшыртуу максатында анкетирлөө уюштурулду.