Графики модульной и итоговой проверки

2019-2020-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме


2020-2021-окуу жылы

1. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

2. "Бакалавриат" багытынын чет өлкөлүк студенттери үчүн күндүзгү окуу бөлүмүнүн I жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

3. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн сессияны I ведомость боюнча кайра тапшыруунун жадыбалы Шилтеме

4. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме

5. "Бакалавриат" багытынын күндүзгү окуу бөлүмүнүн 1-2-3-курстары үчүн II жарым жылдыгындагы текшерүүнү өткөрүүнүн графиги Шилтеме